Eigen accent van nestor Nelleke de Smoker in gemeenteraad

13 januari 2012
Eigen accent van nestor Nelleke de Smoker in gemeenteraad

DORDRECHT - Dordrecht kent een vaste traditie. In de eerste vergadering van de gemeenteraad spreekt eerst de burgemeester. Daarna volgt de nestor van de raad. Dat is niet  het oudste gemeenteraadslid, maar de volkvertegenwoordiger met de meeste dienstjaren. De fractievoorzitter van D66, Nelleke de Smoker - van Andel, vervult deze rol. Haar toespraak had als tekst:

"Beste raadsleden, commissieleden, burgemeester, wethouders en alle aanwezigen op de tribune,

Laat ik beginnen u allen, namens de Dordtse gemeenteraad, een gelukkig en voorspoedig 2012 te wensen.

Het is voor mij een eer en de 1e keer dat ik een nestorspeech mag uit spreken waarbij ik stil wil staan wat 2011 de raad heeft gebracht en een blik te werpen op 2012. Mede dankzij mijn collega-fractievoorzitters, die ik bij deze dank voor hun input voor deze speech.

2011 heeft ons in ieder geval nieuwe collega’s gebracht. We namen afscheid van de hr. Van Dongen, de hr. Mos als raadslid, mevr. Rusinovich tijdelijk en nog geen maand geleden van  mevr. van Wenum.

We verwelkomden de heer Tiebosch, de heer van Beusekom, mevr. van de Berg  en de heer Heijkoop.

Ook zwaaiden we wethouders van Steensel en van den Oever uit. Zij werden opgevolgd door wethouder van de Burgt en wethouder Mos. Beide wethouders hebben zich in recordtijd de inhoud eigen gemaakt en dat is best zwaar als je op een rijdende trein stapt. In de raad is hier brede waardering voor.

Onze griffier, mevrouw van Hall, zit weer op haar plaats waarbij we onze lof voor haar tijdelijke vervangster mevr. Hendrickx nogmaals uitspreken. Naast de diverse persoonlijke gebeurtenissen, vooral hoogtepunten zoals gezinsuitbreiding, leverde in ieder geval 1 persoonlijke gebeurtenis de raad nog een extra fractie op; de fractie WEK.

De veranderingen van 2011 en ook van 2010 overziend, constateer ik dat er in bijna 2 jaar tijd meer wijzigingen in de raad zijn geweest dan in het verleden gedurende de gehele periode.

Laten we hopen dat dit geen nieuwe trend is maar een toevalligheid, een samenloop van omstandigheden. Kortom op het gebied van samenstelling lijken de raad en het college nu eindelijk vastere vormen aan te nemen.

 Voor u, voorzitter, is 2011 wederom geen makkelijk jaar geweest. Gelukkig heeft niet alleen deze binnenwereld maar ook de buitenwereld hier oog voor. U werd eind 2011 de Dordtenaar van het Jaar en kwam als B-4, de 4e plaats op de lijst van de belangrijke bestuurders van Nederland, voor. We zijn met u trots op deze erkenning. Imponerend, effectief maar vooral met flamboyante stijl, niet alleen burgemeester van Dordrecht maar ook voor de troepen uitlopend voor de Drechtsteden, aldus de motivatie over uw bestuurdersstijl. Dat hebben wij als Dordrecht en als Drechtsteden nodig.

Het komende jaar hopen we samen hard te werken om het fletse profiel, zoals de Commissaris van de Koningin de heer Franssen, Dordrecht en Drechtsteden noemde, weg te poetsen of beter gezegd in te kleuren.

De gemeenteraad zal hiermee in 2012 starten door een mening neer te leggen hoe we Drechtsteden in de toekomst zien. Hoe gaan we verder in de samenwerking en vooral waar zal deze samenwerking ons brengen? Lokaal wat kan en regionaal wat moet of zoals 1 van onze collega’s dat zo mooi weet te zeggen: Regionaal wat kan en lokaal wat moet.

Slechts een andere woordvolgorde maar een wereld van een verschil. Enfin, in ieder geval staan we voor een goed debat.

2011 was het jaar waarin de raad trachtte meer aan zet te komen. Ik neem u mee even terug in de financiële cyclus, waar de raad uitgebreid met het college over financiële zorgen debatteerde. Dit leidde uiteindelijk tot een nieuw actueel financieel perspectief.

Ik haal dit proces bewust aan omdat de raad zich zettende is in haar kaderstellende rol; zettend, niet afzettend maar de roep om raadsvoorstellen in plaats van raadsinformatiebrieven, is het afgelopen half jaar groter geworden. Een mooie taak voor de komende nieuwe gemeentesecretaris, de hr. Van der Kraan, wie ik vanaf deze plaats alvast van harte welkom heet.

Daarbij spreek ik gelijk onze waardering uit voor onze voormalige gemeentesecretaris de hr. de Baas, die iets langer bleef dan verwacht (tijdelijk is in Dordrecht altijd iets langer) en van wie we nog niet helemaal afscheid nemen, omdat we hem nog regelmatig in Drechtstedenverband zullen ontmoeten.

We staan als raad in gezamenlijkheid voor de stad en hoe doen we dat als complete raad? In ieder geval door elkaar ruimte te gunnen en te geven.

Minder op de procedures zitten maar kijken naar de inhoud met respect voor iedere mening, ook al is dat een mening van een minderheid uit de raad. De verbinding zoekend door de kracht van het argument. Dat weegt uiteindelijk zwaarder dan de macht van het getal.

Door tijd te reserveren voor themabijeenkomsten waar  vraagstukken integraal worden besproken. De Regionale samenwerking, veiligheid, Cultuur en Binnenstad waren onderwerpen die garant stonden voor boeiende avonden. Komend jaar wordt de lijst al gevuld met Drechtsteden, Europa en Duurzaamheid om maar enkele onderwerpen te noemen.

Kaders stellen is ook leren van het verleden.

De nieuwe rekenkamercommissie zal de raad daarbij ondersteunen door gevraagd en ongevraagd de raad te wijzen op de gevolgen van genomen besluiten en handvatten te geven voor de toekomst. Met gezonde nieuwsgierigheid kijkt de raad uit naar de 1e rapporten.

Laten we vooral een raad zijn met een mening, met een visie, waaruit een gekwantificeerd doel komt. De uitvoering is aan het college. Die mening, vanuit verschillende politieke richtingen gevormd, zal bij de Dordtse bewoners gebracht moeten worden; door besluiten, door bezoeken, door contact eigenlijk door communicatie.

Daarvoor zijn we als raad gezamenlijk verantwoordelijk. Als het aan de voorzitter ligt zal de raad in 2012 zal in het Hof de stad ontvangen, we kijken reikhalzend uit naar het voorstel.

Het gaat uiteindelijk om waar we samen willen dat Dordrecht staat in 2014; een stad met alle voorzieningen die een stad hoort te hebben. Sociaal sterk, Cultureel aantrekkelijk, Uniek, Duurzaam, voor iedereen Bereikbaar en Financieel gezond om enkele punten te noemen.

Dames en heren, ik rond af met de woorden waarmee ik begon. Een gelukkig Nieuwjaar gewenst en voor u en uw dierbaren een voorspoedig en vooral gezond 2012. Dank u wel."

Nelleke de Smoker

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.