Gemeenteraden akkoord met Noordoevers

14 maart 2012 door Liesanne
Gemeenteraden akkoord met Noordoevers

DRECHTSTEDEN - De gemeenteraden van Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben positief besloten over het voorstel voor een doorstart van het project Noordoevers-Transformatiezone en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Het dagelijks bestuur van de Drechtsteden informeert vandaag het college van Gedeputeerde Staten hierover per brief. De zes gemeenteraden hebben besloten het project Noordoevers-Transformatiezone als regionaal Drechtstedenproject in fases door te willen ontwikkelen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur. Aan de aandeelhouders van de ROM-D wordt voorgesteld de ROM-D terug te brengen tot haar kerntaak en het project Noordoevers-Transformatie daartoe over te dragen aan de Drechtsteden.

Regionaal project
Met dit gezamenlijke besluit – waar gezien de complexiteit en de belangen flinke discussies lokaal en regionaal aan voorafgingen - voldoen de Drechtsteden naar eigen oordeel aan de belangrijkste voorwaarde die de provincie Zuid-Holland eerder stelde aan deelname in ROM-D Capital door het nemen van aandelen voor € 10 miljoen. Ook aan de andere voorwaarden is inmiddels voldaan. Andere voorwaarden waren dat Hendrik-Ido-Ambacht strategische grondaankopen doet in de Noordoevers voor een bedrag van € 5 miljoen en dat de gemeente Zwijndrecht afziet van een opbrengstpotentie in de Noordoevers van € 5 miljoen.

Noordoevers-Transformatiezone
Als de AvA ROM-D instemt met het voorstel van de Drechtsteden zal het project Noordoevers-Transformatiezone als gezamenlijk regionaal project worden uitgevoerd onder regie van de Drechtsteden. Het Drechtstedenbestuur is bestuurlijk opdrachtgever. Dat opdrachtgeverschap wordt in de komende tijd nader uitgewerkt.

Daarbij zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van alle Drechtsteden belangrijke uitgangspunten. Er wordt een eenduidige omschrijving opgesteld van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De gemeenten Dordrecht en Papendrecht hebben zich bereid verklaard het opdrachtnemerschap van het project op zich te nemen. Ook dit zal de komende tijd nader worden uitgewerkt. Het project wordt in de periode 2013-2023 gefaseerd uitgevoerd. Het oorspronkelijke doel, de transformatie van bedrijventerrein naar woningbouw, blijft gehandhaafd. Bij de precieze invulling van het bouwprogramma wordt ingespeeld op ontwikkelingen op de markt.

ROM-D
De Drechtsteden hebben uitgesproken dat de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden een essentieel instrument voor de regio is om de economische positie van de Drechtsteden te versterken. Het Drechtstedenbestuur heeft in de voorstellen aan de gemeenteraden aangegeven dat enkele praktische maatregelen op korte termijn worden genomen om de ROM-D meer slagkracht te geven.

De maatregelen betreffen onder meer de actualisatie van de orderportefeuille van de ROM-D, bundeling van promotie en acquisitie, implementatie van de project-processtappen en de bestuurlijke aansturing door de Drechtsteden. Een belangrijke nieuwe bepaling zal zijn dat de Raad van Commissarissen uit externe en onafhankelijke leden moet bestaan.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.