Samenwerken als vitale functies uitvallen

18 april 2012 door Liesanne
Samenwerken als vitale functies uitvallen

DORDRECHT - De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het Regionaal College Politie Zuid-Holland-Zuid, Netbeheer Nederland en de leveranciers van drinkwater Oasen en Evides Waterbedrijf hebben afspraken gemaakt over hoe samen te werken als vitale functies uitvallen. De partijen hebben de afspraken 18 april jl. vastgelegd in convenanten. Netbeheer Nederland tekende namens de netbeheerders van gas en elektriciteit. 

Kern van de convenanten is dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de processen. Wat moet er bijvoorbeeld worden gedaan bij uitval van elektriciteit? Hoe wordt gehandeld als er geen drinkwater beschikbaar is en hoe wordt het ontbreken van gas opgepakt?  

Landelijk modelconvenant 
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was in mei 2009 de eerste veiligheidsregio in Nederland, die afspraken over calamiteiten met drinkwaterbedrijven Oasen en Evides heeft vastgelegd. Dit convenant gold als voorbeeld voor de ontwikkelde landelijke convenanten voor drinkwater, maar ook voor elektriciteit en gas. Het Veiligheidsberaad heeft in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie deze landelijke convenanten ontwikkeld die de Veiligheidsregio's kunnen gebruiken om afspraken te maken met vitale partners. 

Regionale afspraken 
De landelijke modelconvenanten zijn nu specifiek gemaakt voor de regio ZuidHolland Zuid. Het reeds bestaande convenant met de drinkwaterbedrijven Oasen en Evides is aangepast aan de landelijke standaard; het convenant met brancheorganisatie Netbeheer Nederland (gas en elektriciteit) is nieuw. De Politie is betrokken, omdat bijvoorbeeld bij schaarste van producten het handhaven van de openbare orde een belangrijke rol kan gaan spelen. Het is de bedoeling dat er convenanten volgen met Rijkswaterstaat, de spoorpartners en de waterschappen.  

Zelfredzaam? 
Hoewel heldere afspraken met de leveranciers van gas, water en licht uitermate belangrijk zijn, is het zeer verstandig dat mensen ook zelf maatregelen nemen om enkele dagen zonder gas, elektriciteit of water te kunnen overbruggen. Wat kaarsen, enkele flessen drinkwater en batterijen zijn zeer welkom bij calamiteiten. Kijk voor meer informatie op www.vrzhz.nl. Daar vindt men ook de teksten van de convenanten.  

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.