De Bibliotheek A tot Z bereidt zich voor op de toekomst

10 juni 2011
De Bibliotheek A tot Z bereidt zich voor op de  toekomst

DORDRECHT - De Bibliotheek A tot Z is door de gemeente Dordrecht gevraagd om een toekomstgericht plan te maken. Een vernieuwend plan dat inspeelt op de huidige tijd en leidt tot besparingen. Ook voor de bibliotheek is er namelijk door de crisis minder subsidie beschikbaar. Het resultaat is een nieuw dienstverleningsconcept van de Bibliotheek A tot Z dat zich inzet om meer mensen binnen de gemeente te voorzien van bibliotheekdienstverlening. Als gevolg van de bezuinigingen zal dit concept in een versneld tempo worden doorgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de toekomstvisie van de bibliotheek, zet in op behoud van de bibliotheekdienstverlening voor de toekomst maar houdt vast aan de bezuinigingsopdracht.   

Nieuw dienstverleningsconcept
De vraag naar diensten en aanbod van de bibliotheek verandert daadwerkelijk. De fysieke bibliotheek voorziet nog in een bepaalde behoefte maar wel voor een steeds kleiner wordende groep gebruikers van de bibliotheek. Het nieuwe

bibliotheekwerk dat meer gericht is op specifieke doelgroepen en dienstverlening op maat, is niet gebonden aan een fysieke bibliotheek. Veel van deze dienstverlening zal in toenemende mate op scholen en instellingen worden uitgevoerd. Er zal intensief worden samengewerkt met het onderwijs en buurtwerk. Verder zet de bibliotheek in op het uitbouwen van digitaal bibliotheekwerk om de diensten van de bibliotheek onder een breed publiek aan te kunnen bieden.

Speerpunten
Uitbreiding dienstverlening naar het onderwijs op basis van projecten of lesprogramma’s op locatie en servicepunten in scholen. Intensievere samenwerking met het buurtwerk en dienstverlening op locatie. Verdere ontwikkeling van digitaal bibliotheekwerk om diensten van de bibliotheek onder een breed publiek aan te bieden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij de mensen thuis, op de school of het werk.

Keuzes
Het is voor de bibliotheek niet mogelijk om met minder beschikbare middelen kwalitatief bibliotheekwerk in de stad Dordrecht te blijven bieden voor vele verschillende doelgroepen, digitale dienstverlening uit te breiden én ook alle 5 bibliotheekvestigingen open te houden.

Er moeten helaas keuzes gemaakt worden.
In afstemming met het college van gemeente Dordrecht is gekozen om een tweetal vestigingen te sluiten en te vervangen door servicepunten en een ‘Plug-In bibliotheek’. De wijken Dubbeldam en Sterrenburg komen hiervoor in aanmerking. Ook binnen de interne organisatie van de bibliotheek zal een deel van de bezuinigingen worden opgevangen door besparingen.

Behoud serviceverlening
De inzet van de bibliotheek is erop gericht om de kwaliteit van de bibliotheekdienstverlening voor de hele stad in de toekomst te behouden. Aan de serviceverlening die de gebruiker van de bibliotheek gewend is, wordt een andere invulling gegeven en zal meer gestroomlijnd zijn.
De Bibliotheek A tot Z zal er alles aan doen om de serviceverlening op peil te houden, liefst nog te verbeteren en te professionaliseren met de nieuwe vormen van diensten en aanbod, aangepast aan de huidige tijd.

Dubbeldam en Sterrenburg
De servicepunten komen in Dubbeldam en Sterrenburg. In deze wijken zullen de huidige vestigingen sluiten en worden vervangen door een aantal servicepunten voor ouderen en voor de jeugd. In Sterrenburg komt daarnaast een Plug-In bibliotheek. De vestigingen in Dubbeldam en Sterrenburg worden niet eerder gesloten, dan dat de nieuwe voorzieningen in deze wijken zijn gerealiseerd. De verwachting is dat dit in Sterrenburg in 2013 en in Dubbeldam in 2015 het geval zal zijn.

Waarom sluiting van vestigingen Dubbeldam en Sterrenburg?
Uitgangspunt is dat in elk stadsdeel van Dor-drecht een fysieke bibliotheek is. Momenteel is er een vestiging in het Centrum, één in West (Crabbehof) en drie vestigingen in Oost (Dubbeldam, Stadspolders, Sterrenburg). Deze verhouding staat niet in verhouding tot het inwoneraantal.

Van de 3 vestigingen in Oost heeft Stadspolders de meeste bezoekers, leden en uitleningen. Ook biedt de accommodatie in Stadspolders de beste mogelijkheden tot uitbreiding. Als alternatief voor de vestigingen in Dubbeldam en Sterrenburg zal hier een aantal servicepunten op strategische locaties in deze wijken worden opgezet.

Ander belangrijk punt is verder dat de vestigingen in Dubbeldam en Sterrenburg een flinke investering vragen om er een toekomstbestendige vestiging van te maken. De inrichting is verouderd en de selfservice dient te worden aangepast en verbeterd.

Servicepunt
Een servicepunt is bibliotheekdienstverlening op locatie, met een beperkte dienstverlening en een beperkt collectie, doelgroepgericht en op maat. De totale collectie van het hele werkgebied is via de digitale bibliotheek snel op locatie beschikbaar. De locatie kan variëren van een (brede) school of een multifunctionele accommodatie, een zorginstelling of een woonvoorziening voor ouderen. Gedurende een beperkt aantal uren per week is een bibliotheekmedewerker aanwezig. Het servicepunt is voorzien van een leenautomaat en de uitlening daar wordt verzorgd door medewerkers van de instelling waar het servicepunt is gevestigd.

Plug-In
De Plug-In bibliotheek is een onbemande bibliotheekvoorziening met volledige zelfbediening en biedt een collectie boeken en andere media, die via een leenautomaat kunnen worden uitgeleend. Aan de buitenkant bevinden zich  ingebouwde stoelen, iPads met draadloos internet en een digitale etalage waarmee men via een touch screen de catalogus kunt raadplegen en boeken kunt reserveren.

Uitbreiding dienstverlening onderwijs en buurtwerk
In de wijken Dubbeldam en Sterrenburg zal de bibliotheek met prioriteit starten met brede schoolprojecten en projecten in de wijk. Voor het voorgezet onderwijs zal het landelijk ontwikkelde concept Biebsearch worden aangeboden.

Steun aan digibeten: cursussen
De bibliotheek ontwikkelt cursussen/ workshops die speciaal bedoeld zijn voor mensen die niet over computer- en internetvaardigheden beschikken en moeite hebben met de moderne, digitale technieken. De bibliotheek wil deze mensen graag de kans geven in een oefenomgeving te leren omgaan met computer en internet.

Tevens leidt de bibliotheek in samenwerking met Seniorweb, 55-plussers over de digitale snelweg.

Steun aan huis gebonden leden: Bibliotheek aan Huis
Voor leden die aan huis gebonden zijn, heeft de Bibliotheek A tot Z de bestaande service Bibliotheek aan Huis. Daarbij worden leden gekoppeld aan een bibliotheekvrijwilliger, die voor hen boeken leent en thuisbezorgt. Naast het gewone lidmaatschap zijn er geen extra kosten verbonden aan deze service.

Toelichting? Vraag het ons
De bibliotheek heeft met betrekking tot haar toekomstplan een speciaal e-mail adres opengesteld: toekomstplan@debibliotheekatotz.nl

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.