GroenLinks Dordrecht mengt zich in voedselbank discussie

20 mei 2012

DORDRECHT -Mary Ruisch, fractievoorzitter van GroenLinks in de Dordtse gemeenteraad, mengt zich in de discussie over de noodzaak van een voedselbank Dordrecht. Ze reageert na een uiteenzetting ook op de VVD, die als enige partij tegen een gemeentelijke onderzoek stemde.: Volgens GroenLinks maakt de Dordtse praktijk helaas de noodzaak van een voedselbank duidelijk:

e voedselbank; Lust of last?


Aanleiding tot de discussie was een motie van CU/SGP en het CDA waarin de raad van Dordrecht werd opgeroepen het initiatief,  van een aantal mensen en organisaties in Dordrecht,  om in Dordrecht  een zelfstandige voedselbank  te realiseren , te steunen.  (de motie inclusief uitgebreide toelichting,  hebben we integraal opgenomen op onze site).  

Feitelijk was de vraag aan het college:

 “-breng in overleg met de voedselbank Dordrecht in kaart voor welke uitdagingen de voedselbank staat, waaronder de behoefte aan een geschikt distributiecentrum,  en vraag tevens aan de voedselbank hun toekomstplannen en –visie met ons te delen

-betrek bij het onderzoek ook de samenwerking met andere partijen die zich bezighouden met de donatie van voedingsmiddelen aan Dordtse burgers

-te bezien of bestaande sociale arrangementen binnen de sociale wetgeving gerichter ingezet kunnen worden op het klantenbestand van de voedselbank, in samenspraak met de betrokken maatschappelijke organisaties

-financiële dekking voor dit onderzoek te vinden in het positieve financiële resultaat van de raadsgriffie 2011”.

  Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de voedselbank voor niemand een lust is, het is meer een must!  Het gaat om gezinnen die een dermate laag inkomen hebben dat zij niet voldoende geld hebben om wekelijks de meest noodzakelijke inkopen te doen om dagelijks een behoorlijke maaltijd te bereiden.  

Het is ook een last voor deze  mensen die,  door de omstandigheden gedwongen,  een beroep doen op de voedselbank.  Een last omdat zij zich vaak schamen om te zijn aangewezen op deze voorziening.

Centraal tijdens de discussie in de gemeenteraad stonden  de vragen;

1- of  de gemeentelijke overheid zich moet bemoeien met de realisatie van een zelfstandige voedselbank in Dordrecht. De voedselbank is nl. een particulier initiatief en mn. de VVD  was hierover het meest uitgesproken. Zij  vinden  dat we ons daar als gemeenteraad  niet in moeten mengen.  In de woordvoering gingen zij zelfs zo ver te beweren dat er in Nederland niemand is die niet te eten heeft.

GroenLinks denkt daar anders over, doodgaan van de honger is niet aan de orde, maar er komen helaas steeds meer gezinnen die slechts het hoogstnoodzakelijke kunnen kopen. Dat betekent dat bij voorbeeld , in de maaltijden die voedingsstoffen ontbreken die onontbeerlijk zijn voor kinderen in de groei.  Deze kinderen komen structureel noodzakelijke bouwstoffen te kort,  met alle negatieve effecten van dien. Een beschamende situatie in onze rijke samenleving.

2-de in de motie voorgestelde financiering van het onderzoek ten laste van het positieve resultaat van de raadsgriffie 2011.

BVD vond  bv. dat de eventuele bekostiging,  indien tot het onderzoek zou worden besloten,  gewoon tlv.  de begrotingspost maatschappelijke ontwikkeling zou moeten komen.

Het zal onze fractie feitelijk een worst zijn op welke van de twee begrotingsposten  de kosten zullen worden verantwoord als het onderzoek maar plaatsvindt.

Wij hebben  de motie en daarmee het in de motie gevraagde onderzoek ondersteund. We staan positief tegenover het initiatief  Dordtse voedselbank ( hoe droevig  we het ook vinden dat in een welvarend Nederland anno 2012 zo’n voorziening nodig is)  en wij verwachten dat het  onderzoek zal leiden tot een plan van aanpak waarmee binnen afzienbare tijd de voedselbank in Dordrecht een feit zal zijn.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.