Gemeente investeert in strand Stadswerven, fietsstallingen en gratis OV

08 juni 2012
Gemeente investeert in strand Stadswerven, fietsstallingen en gratis OV

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders wil in de komende twee jaar extra geld inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarkt en een levendige binnenstad. Het gaat onder meer om de aanpak van overlast in de openbare ruimte, de ontwikkeling van Wielwijk, de vestiging van een University College en de komst van het Nationaal Onderwijsmuseum.

 De extra investeringen zijn mede mogelijk doordat Dordrecht op tijd heeft bezuinigd. Het college kiest er bewust voor in deze financieel zware tijden voor bewoners en bedrijven de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet te verhogen. Dit stelt het college voor in de Kadernota 2013, waarover de gemeenteraad in juli een besluit neemt.
 B & W is halverwege de bestuursperiode en heeft daarom een Tussenbalans opgemaakt. Het college is tevreden over de behaalde resultaten, met name op de onderwerpen die twee jaar geleden tot speerpunt zijn benoemd: veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid. Concrete resultaten zijn onder meer de vermindering van het aantal klachten over overlast in de binnenstad en de Colijnstraat, de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten, het grote aantal mensen met een uitkering dat werk heeft gevonden, betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de aanleg van een warmtenet. Tegelijkertijd ziet het college dat er nog veel moet gebeuren. Ook in een tijd van economische crisis kiest het college daarom voor investeringen.

Vernieuwing wijken
B & W wil vooral doorpakken op de terreinen die het eerder als speerpunt heeft aangewezen. Zo wordt de succesvolle aanpak van de overlast in de openbare ruimte ook ingezet in andere wijken. Vorig jaar heeft het college al besloten ook extra in te zetten op een levendige binnenstad. De vestiging van een Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland past daarin. De investering van 5.5 miljoen euro die daarvoor nodig is, kan worden betaald uit een meevaller op de kosten van de bouw van nieuwe scholen. Het college wil ook doorgaan met de vernieuwing in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn, en heeft daar 8.8 miljoen euro voor over. Voor de vestiging van een University College in de binnenstad trekt het college ruim 1.2 miljoen euro uit.

Stadstrand
B & W trekt ook geld uit voor een Stadstrand op Stadswerven, extra activiteiten op het Leerpark, een acquisitiefonds om bedrijven naar Dordrecht te halen of voor Dordrecht te behouden. Het behoud van gratis openbaar vervoer voor 65+ , de verhuizing van RTV Dordrecht naar het Leerpark, de toetsing van bouwplannen en de aanpak van de fietsenoverlast bij het station door het plaatsen van extra fietsenstallingen.

Spaarpot
Bovenstaande extra uitgaven zijn mogelijk zonder lastenverzwaring voor bewoners en bedrijven. Eerder ingezette bezuinigingen en verstandig financieel beleid door de jaren heen maken dat Dordrecht er financieel nog steeds goed voor staat. Daarom vindt het college het verantwoord om voor deze extra uitgaven een beroep te doen op de algemene reserve van de gemeente. Samen met de reserve van het grondbedrijf bedraagt deze spaarpot naar verwachting in de komende jaren gemiddeld 48 miljoen euro, hiertegenover staan geschatte risico’s van maximaal ongeveer 50 miljoen euro.

Lagere lasten
Het college maakt een bewust keuze om in tijden van dalende koopkracht het tarief voor de bekendste gemeentelijke belasting (OZB) in 2013 niet te verhogen met de inflatie. B & W stelt voor de afvalstoffenheffing wel gelijke tred te laten houden met de inflatie (2.8 procent). De rioolheffing gaat net als eerdere jaren met 4 procent omhoog om kostendekkend t blijven. Hiermee blijft Dordrecht een stad met lagere lokale lasten dan vergelijkbare steden (gemiddeld 100 euro per huishouden goedkoper). Wel houdt het college rekening met minder inkomsten in de toekomst als gevolg van kabinetsplannen. Daarom gaat de gemeente zich nu al voorbereiden op eventuele nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Daarnaast wil het college vanaf 2014 bezien of het mogelijk is opnieuw geld opzij te zetten voor toekomstige grote investeringen. Desgevraagd is één ding wel duidelijk: het college van B & W blijft knokken voor de stad. ,,Wij zetten ons maximaal in voor onze samenleving”, zegt burgemeester Brok.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.