Gegevens voor volgen herdenkingsdienst in Dordrecht voor Milly Boele

23 maart 2010

DORDRECHT - In de Ontmoetingskerk in Dordrecht is vanaf half drie een herdenkingsdienst voor Milly Boele.
De Ontmoetingskerk stelt hierbij voor luisteraars en belangstellenden achtergrond informatie beschikbaar. Hierdoor kan de herdenkingsdienst direct of op een later tijdstip worden beluisterd met daarbij de teksten uit de orde van dienst.Na de toelichting volgt de orde van dienst:

De tekst van de kerk luidt:
HERDENKINGSDIENST VOOR MILLY BOELE (geboren 2 september 1997, overleden 10 maart 2010)

De Ontmoetingskerk in Dordrecht is de kerk van Milly Boele en haar familie. Zij werd niet ouder dan  twaalf jaar.
Milly was actief betrokken bij de Ontmoetingskerk in Sterrenburg (Dordrecht). De kerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 Om weloverwogen en met respect als kerk betrokken te zijn bij de dag van afscheid nemen van Milly, is in overleg met de familie een aantal keuzes gemaakt.

Enerzijds zullen wij vanuit onze kerkelijke gemeenschap maximaal oog hebben voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de familie, nu zij hun dierbare Milly begeleiden naar de laatste aardse rustplaats.
Anderzijds heeft de familie aangegeven, gelet op de belangstelling en het meeleven vanuit Dordrecht en van ver daar buiten,  meelevende mensen en de media in de gelegenheid te willen stellen de gebeurtenissen in de Ontmoetingskerk mee te beleven en te volgen.

De kerk heeft in overleg met de familie en in overleg met betrokkenen in de Ontmoetingskerk besloten om met twee woordvoerders naar buiten beschikbaar te zijn. Hans Berrevoets is namens de kerk het eerste aanspreekpunt. Hij wordt in de woordvoering bijgestaan door ds. Kees Streefkerk, wijkpredikant van de Ontmoetingskerk.

De herdenkingsdienst:
In de kerk zijn tijdens de afscheidsdienst liederen te horen (van een CD) die gezongen worden door het koor de Ruimtevogels.
Dit koor  uit Dordrecht oefende vroeger in een kerk van de wijkgemeente (de Morgensterkerk). Onder de naam Ruimtevogels wordt niet  meer gezongen, maar het koor is doorgegaan en ook Milly heeft bij een kinderkoor gezongen.
Daarom is ervoor gekozen om van de CD van de Ruimtevogels  twee liederen te laten horen.
Het lied “Sterren” zal klinken bij het binnendragen van Milly.
Om perspectief te bieden en de hoop levend te houden, brandt in de kerk de paaskaars als verwijzing naar Christus die hier de gastheer is.

Aan de paarskaars wordt een kaars aangestoken die – zoals altijd bij herdenkingsdiensten – bij de kist wordt geplaatst.
Het licht mag in donkere tijden ook worden gezien als teken van kracht, als teken van hoop.

Dat klinkt ook door in de keuze van de liederen, zoals bijvoorbeeld “Zo vriendelijk en zo veilig als het licht”, een lied van Huub Oosterhuis dat vaak bij het begin van herdenkingsdiensten, zeker ook voor kinderen, wordt gezongen.

Ook in de Bijbellezingen uit het Nieuwe testament klinkt enerzijds de zorg door voor het ene schaap en anderzijds de hoop op perspectief.
Het slotlied verwoordt beide, de twijfel en de hoop:
“Al blijven dan de vragen, geen mens weet het waarom, straks aan het eind der dagen dan zien we jou weerom”.

Herdenkingsdienst voor de begrafenis van
Milly (Amalia) Boele,
* 2 september 1997    † 10 maart 2010
in de Ontmoetingskerk – Dordrecht-Sterrenburg

Voorganger: ds Riet Boogaard
Organist: Marcus van Driel

Orgelspel:  J.S. Bach ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott’

Bij het binnendragen van Milly klinkt het lied “Sterren”, gezongen door het Dordtse Kinderkoor ´De Ruimtevogels’

Zie ik sterren aan de hemel, en ze komen en ze gaan.
´t Lijkt alsof ze iets vertellen van een land hier ver vandaan.

Want al is het buiten donker, en al is het buiten koud.
Als ik zie dat stergeflonker, ja, dan lijken ze van goud.

En mijn moeder die vertelde, lang geleden een verhaal.
Weet je, ´t licht van al die sterren is een stukje hemelzaal.

Want daarboven al die sterren is Gods grote hemelpracht.
En het licht vanuit de hemel schijnt op sterren elke nacht.

God laat iedere avond merken hoe het in de hemel is.
Heel veel licht en heel veel warmte helemaal geen duisternis!
Zie ik sterren aan de hemel, ……….
Tibby steekt bij de kist een kaars aan de Paaskaars aan

Woord van welkom
Bemoediging:   v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. die trouw is tot in eeuwigheid
g. en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen

Gebed
Lied: Tussentijds 120
1.
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

2.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.
Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Woorden van gedachtenis :
in memoriam door Fred
gedichten gelezen door Pascal en door Tamara
woorden van de mentor van Milly´s klas

“De hemel”, gezongen door het Dordtse Kinderkoor ´De Ruimtevogels’ (CD)
Zijn er fietsen  in de hemel?
Rijdt er ook een lego-trein?
Kun je er ook rollerskaten?
Zouden er ook flippo´s zijn?

Zou ´k een tekening kunnen kleuren
 met een stift of kleurpotlood?
Zou ´k een puzzel kunnen maken
van wel duizend stukjes groot?
Zou k er spelletjes kunnen spelen?
Memory, hamertje tik?
Monopoly of kwartetten,
ganzenbord, ezeltje prik?

Al die vragen, nergens antwoord.
´k denk dat ik me niet vergis,
niemand die me kan vertellen
hoe het in de hemel is.

Maar één ding kan ik je zeggen,
En dat weet ik zeker, hoor.
In de hemel kan ik zingen,
want daar is een engelenkoor.
En dat koor dat zong op aarde,
uit de hemel, als bewijs,
dat de Heiland was geboren:
Gloria, Kyrieleis……..

Lezingen uit de Bijbel:
Evangelie van Lucas 15 : 3 – 5
Jezus vertelde deze gelijkenis:
Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders ……..

Openbaring van Johannes: 21 : 1-5a, gelezen door Marianne
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.  Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ´Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en god zelf zal als hun God bij hen zijn.
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.

Hij die op de troon zat zei: ´Alles maak ik nieuw´.

Overweging
Lied:  “Ik zal er zijn voor jou”(t. Hanna Lam – m. Barbara Zwaal)

1.
Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou, met vrede en met recht.

3.
Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou Ik ben er altijd bij.

4.
Ik zal er zijn voor jou ik Iaat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou mijn licht straalt om je heen.

Gebeden
Slotlied:  Nu wordt je uitgedragen  (t. André Troost – m.Gezang 423 Liedboek voor de kerken

1.
Nu word je uitgedragen, o God, waarom, waarom?
Waarom die duizend vragen, waarom, waarom, waarom?

2.
Nu jij wordt uitgedragen, een kleinood in een kist,
bespringen ons de vragen – heeft God zich dan vergist?

3.
Wanneer wij aan jou denken klinkt Goddank ook een lied
dat ons de troost zal schenken in dalen van verdriet:

4.
Nu eindigt al het lijden, dit is je laatste reis;
de engelen geleiden je in het paradijs!

6.
De engelen omringen je in een machtig koor
om hun gezang te zingen de hele hemel door!

9.
Al blijven dan de vragen - geen mens weet het waarom,
straks, aan het eind der dagen, dan zien wij jou weerom.

Zegen
Orgelspel: J.S. Bach ‘Jesu bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft’ 

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.