Wat vinden bewoners van speerpuntmaatregelen die college B&W hebben opgesteld?

10 juli 2012
Wat vinden bewoners van speerpuntmaatregelen die college B&W hebben opgesteld?

DORDRECHT - Aan het begin van de collegeperiode 2010-2014 heeft het College zich een aantal prioriteiten gesteld, onder anderen op het gebied van duurzaamheid,
overlast en arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen op het gebied van deze speerpunten. Hoe bekend zijn deze
maatregelen? Hebben de inwoners van Dordrecht wat gemerkt van de veranderingen die in gang zijn gezet? En hoe vinden de inwoners dat het gaat
met Dordrecht?

In april 2012 heeft de gemeente een enquête gestuurd aan de leden van het Bewonerspanel Dordrecht. Van de 2.181 deelnemers vulden er 880 de enquête in, een respons van
40%. De enquête richtte zich op drie speerpunten uit het collegeprogramma:
Speerpunt 1: inzetten voor een duurzamer Dordrecht
Speerpunt 2: samen optreden tegen overlast
Speerpunt 3: kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt

Inzet College deels opgemerkt
Het samen optreden tegen overlast is het meest opgevallen; zes op de tien deelnemers van het Bewonerspanel Dordrecht hebben hier (in meer of mindere mate) iets van
gemerkt. Daarna volgt de inzet voor een duurzamer Dordrecht (de helft merkte hier iets van). De inzet voor kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt is wat minder
bekend, maar toch nog bij vier op de tien panelleden.

De berichtgeving in de lokale media (krant, huis-aan-huisbladen, TV Dordt e.d.) zijn de belangrijkste manier waarop de panelleden bekend zijn geraakt met de maatregelen op
deze drie speerpunten. Daarnaast noemen de panelleden in dit verband ook redelijk vaak dat zij de inzet op overlast hebben gemerkt doordat zij meer politie en toezicht
op straat zien en zij minder overlast ervaren. En dat zij iets van de inzet voor een duurzamer Dordrecht gemerkt hebben door het restwarmtenet van HVC, en de inzet
voor kansen op de arbeidsmarkt vanwege de inspanningen om (hogere) opleidingen naar Dordrecht te halen (zoals het University College).

Bekendheid en belang wisselt per project
We hebben de panelleden negen specifieke projecten voorgelegd die in het kader van de speerpunten zijn opgezet. Het meest bekend zijn de panelleden met het optreden
tegen overlast in de Binnenstad en Colijnstraat (60%) en de Nieuwe Dordtse Biesbosch (55%). Het minst bekend zijn de Eigen Energie Corporatie (24%), de betere
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (22%) en het stimuleren van omscholing en herintreding (24%).

Over het algemeen vinden de meeste panelleden de projecten allemaal wel belangrijk.
De mate waarin verschilt wel sterk. Het meeste belang hechten zij aan het project dat mensen met een uitkering weer werk laat vinden (79% vindt dit heel belangrijk), en
het optreden tegen overlast in de Binnenstad en Colijnstraat (76%). Het minst belangrijk vinden zij de vier projecten op het gebied van duurzaamheid.

Voorzichtige verbetering merkbaar
De helft van de panelleden heeft (enige) verbetering gemerkt op het gebied van overlast. Verbetering op het gebied van duurzaamheid is iets minder opgemerkt, maar
toch nog door vier op de tien panelleden. Op het gebied van kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen, is tot nu toe nog de minste verbetering waargenomen;
een kwart zegt hier (enigszins) wat van gemerkt te hebben. Hierbij moeten we ons wel realiseren dat projecten die overlast tegengaan duidelijker merkbaar zijn voor burgers,
dan projecten op het gebied van duurzaamheid en de arbeidsmarkt.

Waar zou het College de meeste aandacht op moeten richten?
Als het aan de panelleden ligt, dan zou het College de meeste aandacht moeten richten op de volgende punten. Per speerpunt weergegeven:
1. Duurzaamheid:
• duurzaam bouwen en duurzame materialen gebruiken;
• zonne-energie/zonnepanelen;
• stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij particulieren en bedrijven (o.a. door subsidies);
• meer groen in de stad.
2. Overlast:
• meer politie/toezicht en strenger optreden/handhaven;
• zwerfvuil en hondenpoep;
• verkeersoverlast (te hard rijden, fout parkeren e.d.).
3. Kansen op arbeidsmarkt voor iedereen:
• leer-werkbedrijven en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven;
• strenger zijn bij mensen uit de uitkering halen;
• mensen beter helpen bij het zoeken van een baan, meer maatwerk.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.