Victor Deconinck in de markt als voorzitter nieuwe omroep Dordrecht, maar hij stelt vragen

19 september 2012

door Hans Berrevoets

DORDRECHT – Landelijk Tv-presentator Victor Deconinck wordt genoemd als nieuwe voorzitter van het nieuwe bestuur van de locale omroep. Hij heeft veel sympathie voor de omroep, maar hij wil op voorhand precies weten welke verantwoordelijkheid hij precies met zijn bestuur op zijn schouders neemt. Het wel of niet aflossen van een lening van de gemeente aan de huidige omroep RTV Dordrecht speelt daarbij een belangrijke rol en is een belemmering voor de nieuwe organisatie. Victor Deconinck werkt samen met Cees den Bakker en roemt zijn kennis. Den Bakker heeft ook de nodige vragen gesteld.

De nieuwe media organisatie krijgt de nieuwe zendmachtiging voor de periode 2013 – 2017 en komt onder een nieuwe naam in de plaats van RTV Dordrecht. De huidige zendgemachtigde is overigens een belangrijke partner in de nieuwe organisatie.

In een reactie zegt Deconinck:  ,,Ik oriënteer me, want ik heb nog de nodige kennis achterstand. Ik wil weten wat de toekomst en de toekomstmogelijkheden kun zijn van de omroep. De ontwikkelingen in de media gaan snel. Ook is een vraag:  denken we nog aan een Drechtstad omroep?”

Sympathie

DeConinck zegt als TV kijker warme sympathie te hebben voor de  lokale omroep in Dordrecht en hij kijkt met regelmaat. Dat is voor hem onvoldoende om nu al ja te kunnen zeggen tegen een bestuursfunctie:  ,,Landelijk ben ik van een aantal activiteiten voorzitter.  Ik wil altijd weten, voordat ik ergens instapt, wat precies de verantwoordelijkheid is, die je gaat dragen. Daarom heb ik een aantal vragen gesteld. Zo wil ik graag weten hoe de financiering zal worden van de omroep”.

Dat punt komt aanstaande dinsdag in de gemeenteraad aan de orde.

De gemeenteraad bespreekt dan het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om RTV Dordrecht, Idordt en mensen rond Media 78 samen te erkennen als nieuwe zendgemachtigde.

Dat groene licht wordt dan doorgegeven aan het commissariaat voor de media, dat formeel de nieuwe zendmachtiging voor vijf jaar zal verlenen. Het gaat dan om de periode 2013-2017.

Onderdeel van het voorstel is een verhuizing naar het Leerpark en samenwerking daar met onderwijs (Da Vinci).  De gemeente wil dat mee mogelijk maken.

Verleden

Bij het persoonlijk onderzoek van Deconinck speelt een rol het verleden van de omroep. Hij hoopt op nieuwe enthousiasme en dus een schone lei.  ,,Bij bedrijven bestaat daarvoor als naam: due diligence onderzoek * (zie als noot)

Het oude bestuur van RTV Dordrecht zal bijna geheel plaats gaan maken voor een nieuw bestuur, maar laat nog wel een negatief vermogen achter van twee ton.

Het college van b. en w. wil dat parkeren en staat nu op het standpunt dat pas in de toekomst gesproken zal worden over aflossing in stappen van de schuld.  In het persbericht van de gemeente, dat vorige week vrijdag werd verzonden, stond daarover:

* Uitstel van de aflossing van een lening van €208.000 tot 2014.

In politieke kringen in Dordrecht wordt nagedacht over mogelijkheden om de nieuwe omroep echt een nieuwe start te laten maken om daarvoor de schuld kwijt te schelden.

Dan wordt de molensteen om de nek van de omroep gehaald en kan echt nieuw media beleid worden ontwikkeld dat volgens deskundigen toekomst bestendig is.

De kansen stijgen voor een echt nieuwe start als mensen van naam zich willen verbinden aan het nieuwe bestuur, zoals Victor Deconick.

Penningmeester

De pas nieuwe penningmeester van RTV Dordrecht, Dick in ’t Veld, wordt als enige bestuurder genoemd voor het nieuwe bestuur.  Hij is ook door informateur en oud-VVD wethouder Nico Maas geselecteerd. 

Maas, die veel waardering kreeg voor zijn rol om de omroep op een nieuw spoor te zetten,  ziet veel kansen voor een gebundelde mediaorganisatie rond TV, radio en nieuwe media.

De in de ogen van waarnemers kandidaat-voorzitter Deconinck is in gesprek met Cees den Bakker, die momenteel hoofd communicatie is van Siemens Nederland. Hij heeft ervaring in de journalistiek en vervulde een chef functie bij RTV Rijnmond.

,,Cees den Bakker heeft veel meer kennis van de Dordtse media situatie dan ik”, aldus de landelijke TV-maker.  Hij spreekt zijn waardering voor hem uit. In het verleden was Cees den Bakker bij de stichting Media 78 betrokken in de rol van voorzitter van het Programma Bepalend orgaan (PBO).

In het nieuwe organisatie is ook een plek voor samenwerking en nieuwsuitwisseling met RTV Rijnmond. Radio en TV Rijnmond hebben al een studio op het leerpark, waarheen ook de nieuwe omroep i n de loop van 2013 zal verhuizen. Maurice Laparlière is de beoogd directeur/hoofdredacteur van de nieuwe organisatie. Hij is afkomstig van de Wereldomroep en vervult deze dubbel functie al op tijdelijke basis.

 

NOOT TOELICHTING:

Victor Deconinck geeft het onderzoek een speciale naam mee: Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Al naar gelang de aard en omvang van de onderneming betreft dit ook milieu, IE, HR of IT.

Het belang

Het uitvoeren van een grondig due diligence-onderzoek is eigenlijk onmisbaar indien een belangrijke investeringsbeslissing wordt genomen. Niet alleen is de koper verplicht onderzoek te doen voordat deze koopt, ook geeft een due diligence-onderzoek nuttige informatie als basis voor de onderhandelingen en voorkomt verrassingen achteraf.

De resultaten van een due diligence-onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de transactievoorwaarden. Zo kan een due diligence-onderzoek invloed hebben op de overeengekomen overnameprijs, bijvoorbeeld indien blijkt dat de werkelijke cijfers afwijken van de verwachtingen die de koper had bij het uitbrengen van een bod. Voorbeelden zijn:

  • Te hoog verantwoorde activa zoals debiteuren
  • Niet volledig verantwoorden van verplichtingen
  • Wegvallen van een belangrijke klant
  • Achterblijvende marges
  • Wijzigingen in de kostenstructuur
  • Change of control clausules in belangrijke contracten

Ook komt het voor dat er risico’s worden gesignaleerd die niet direct invloed hebben op de prijs maar wel kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Dit betreft dan met name zogenaamde latente verplichtingen, zoals een mogelijke claim die nog niet is verantwoord. Indien het risico concreet is, wordt een vrijwaring opgenomen in de koopovereenkomst of SPA. Is het risico reëel maar niet concreet, dan wordt meestal een garantie opgenomen in de koopovereenkomst.

Een due diligence-onderzoek geeft een goed beeld van de onderneming. In het due diligence-rapport worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming beschreven en worden verbeterpunten voor de situatie na overname geformuleerd.

· 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.