Hervormd Krispijn Dordrecht bespreekt zorg over samenleven voor het huwelijk

23 oktober 2012

DORDRECHT –  Een aantal gemeenteleden van Hervormd Krispijn in Dordrecht  is bezorgd dat een lid van de kerkenraad heeft besloten om met haar vriend voor het huwelijk al hun woningen te delen.  Het woord (deels) samenwonen en samenleven valt niet in de verklaring, maar er wordt benadrukt dat een huwelijk een heilig verbond is tussen één man en één vrouw.

Daarom zal de kerk, die bijeen komt onder leiding van ds. Wim Aanen in de wijkzaal van de Pauluskerk, op 14 november een speciale gemeenteavond houden over het huwelijk in Bijbels perspectief. Wie vooraf al vragen heeft of zorgen wil delen, kan dat nu al doorgeven aan de mensen die de avond organiseren. Binnen de landelijke Protestants Kerk wordt verschllend over het onderwerp gedacht. De Pauluskerk van voorganger Aanen - die ook is verwabt met evangelisch hervormd - legt in een verklaring uit waarom er een avond zal worden belegd:

 

Namens de kerkenraad heeft Anne Marie Zwijnenburg een afkondiging voor tijdens de zondagse kerkdienst gedaan, die ook in het kerkblad is gepubliceerd. Daarin vertelt zij    

 

,,Vorig jaar december heb ik een prachtige man leren kennen, te weten Dick Korteland, waar ik volgend jaar april mee hoop te trouwen.

Afgelopen zomer hebben wij, Dick en ik, besloten om meer tijd met elkaar door te brengen en afwisselend met elkaar in huis te wonen. Deze keuze heb ik in de kerkenraad toegelicht.

We hebben met elkaar onze keuze besproken. Als kerkenraad vinden wij de unieke keuze voor één man en één vrouw zeer belangrijk en vinden dat het huwelijk een heilig verbond is.

Ondertussen hebben wij van onze keuze geen geheim gemaakt. Een aantal gemeenteleden heeft hierover zijn zorg uitgesproken. Aan deze zorg willen wij als kerkenraad aandacht besteden en samen met de gemeente nadenken over het huwelijk vanuit Bijbels perspectief en hoe dit te combineren met het leven in onze gemeente.”

Voor een aantal kerken is samenleven voor het (burgelijk) huwelijk nog steeds een twistpunt. Daarom wordt vaak naar een oude of nieuwe formulering gezocht.

 

Op een landelijke informatiesite van de Protestants Kerk Nederland (PKN) valt te lezen:

De kerk is vaak verknipt met seksualiteit omgegaan. Dat heeft mensen zwaar beschadigd. Er werd niet openlijk over gesproken, maar het werd wel omgeven met geboden en verboden.

Gelukkig kan het ook anders. God heeft seks bedacht, het is een geschenk. Voor de voortplanting, maar ook om van te genieten. Het Bijbelboek Hooglied staat er vol van.

De kerk benadrukt wél dat seks niet los verkrijgbaar is. Seks hoort thuis in relaties van liefde en trouw en is niet geschikt voor een one night stand. Seks kan ook een beschadigende kracht zijn- het is een geschenk waar je zorgvuldig en liefdevol mee om moet gaan.

 

De behoudende formulering heeft als tekst:

De Hervormde kerk wijk 2 en 7 in Dordrecht (gereformeerde bond) hebben dit in het verleden op de volgernde wijze geformuleerd:

Huwelijksdiensten
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en gezegend worden.
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden der gemeente. Gebruikt wordt het klassieke huwelijksformulier vanwege de schriftuurlijke samenvatting van het huwelijk. Namens de wijkkerkenraad wordt het bruidspaar de zogeheten trouwbijbel in de Statenvertaling overhandigd.

Voorbereiding
De wijkkerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging en inzegening indienen daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en ingezegend worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de wijkkerkenraad en na gebleken inkeer door verbreking van het samenleven. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek van de predikant met het aanstaande bruidspaar, waar in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling van de dag wordt ter sprake gebracht en dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en inzegening.
Hertrouw
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een "tweede" huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per situatie op pastorale wijze met betrokkenen besproken worden.

Op de website van wijk 2 en 7 wordt de tekst beknopt weergegeven:

6. Als kerkenraden en wijkgemeentes belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op bijbelse wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.

Andere christelijke kerken bieden ruimte of meer ruimte of vinden het een prive aangelegenheid. Op 14 november hoopt de gemeente van ds. Wim Aanen in Bijbels perspectief, zoals wordt geformuleerd, na te denken. De slotopmerking in het kerkblad luidt: ,,Wij vragen u het onderwerp en deze avond in uw gebeden te gedenken".

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.