Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch vastgesteld

13 november 2012

DORDRECHT - Na bijna 20 jaar is nu uiteindelijk het bestemmingsplan de Nieuwe Dordtse Biesbosch ("NDB") vastgesteld door de gemeenteraad. De coalitiefracties VVD, Beter voor Dordt en CDA en de oppositiepartij CU/SGP hebben ingestemd met het plan van wethouder Wagemakers van BVD.

Het begin van dit plan vloeit voort uit het Structuurschema Groene Ruimte uit 1993, waarin het Rijk een aantal Strategische Groenprojecten heeft aangewezen. In het buitengebied van de gemeente Dordrecht moest naast de agrarische functie meer ruimte komen voor natuurontwikkeling en recreatie. In 2008 is er eerst een conceptbestemmingsplan vastgesteld met daarin reeds ingetekend een recreatieplas. In 2009 zijn de inspraak- en overlegrondes afgerond.

Nog voor de ter inzage legging van het aangepaste ontwerp in 2010 bleek dat de financiële haalbaarheid als gevolg van bezuinigingen door het rijk een probleem zou kunnen vormen. Dit vormde aanleiding om het ontwerp opnieuw aan te passen. Met name op het punt van natuur en recreatie is het plan verder beperkt. Voor de VVD was dit niet echt een probleem omdat we al van mening waren dat de plannen wel heel ver gingen.
Met betrekking tot dit nieuwe concept heeft weer een inspraak en overlegronde plaats gevonden. Er zijn van 57 belanghebbenden zienswijze ingediend waarvan er 33 geheel of gedeeltelijk zijn toegewezen. Met de Provincie en het Waterschap is afgesproken dat de omvang van het project wordt verkleind van 777 hectare naar ca 530 hectare en dat er een sobere inrichting komt.

Financiën
Het totaal bedrag van het project is ongeveer 31 miljoen euro.

De Gemeente Dordrecht betaalt € 5,8 miljoen voor de landbouwweg en € 500.000,- voor de fietspaden. In totaal dus 6,3 miljoen euro. De overige bedragen (€ 24.702.000,--) komen van de Provincie, het Waterschap en van subsidies.

Agrarisch gebruik
Het zuidelijke gedeelte van de Noorderdiepzone wordt nu als natuurgebied ingericht terwijl er nu nog agrarisch gebruik plaats vindt. Deze keuze is gemaakt omdat dit voor de waterhuishouding noodzakelijk is. Wethouder Wagemakers van BVD heeft aangegeven dat bij uitwerking van het plan wordt gekeken in hoeverre er toch meer agrarisch gebruik kan plaats vinden in dit gebied en welke kosten dan hieraan verbonden zijn voor de gemeente.

Recreatieplas
De recreatieplas plus oevers van totaal 44 hectare is een wezenlijk deel van het contract wat de gemeente heeft gesloten met de Provincie en het Waterschap. Dit houdt in dat indien er wordt besloten om het plan niet uit te voeren zoals is afgesproken, de vergoedingen van de Provincie en het Waterschap (€ 24.702.000,--) in gevaar komen. Dit kan de gemeente dus aardig wat geld gaan kosten. Tevens is van belang dat bij het niet nakomen van het vastgestelde plan de betrouwbaarheid van de gemeente Dordrecht ten opzichte van de Provincie en het Waterschap in geding is.

De wethouder zal nog wel onderzoeken of de geplande recreatieplas kan voldoen aan de eis van gezond zwemwater.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.