PvdA en Beter voor Dordt (BVD) nemen elkaar de maat over Biesbosch

17 november 2012
PvdA en Beter voor Dordt (BVD) nemen elkaar de maat over Biesbosch

DORDRECHT -  Beter voor Dordt (BVD) valt de PvdA Dordrecht uitgebreid aan op de eigen website. Volgens de PvdA laat Beter voor Dordt (BVD) juist de eigen achterban in de steek. Inzet is het bestemmingsplan nieuwe Dordtse Biesbosch waarover de raad deze week uren sprak.

CDA en VVD, die met Beter voor Dordt (BVD) in het college van burgemeester en wethouders zitten, zeggen weer verbaasd te zijn dat er wel is g3ekozen voor een grote plas in het plan, maar dat BVD daarover een referendum wil houden.

De PvdA meldt:

DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: BVD LAAT ACHTERBAN IN DE STEEK...
De laatste jaren zijn er betere en goedkopere alternatieven aangedragen door de agrariërs uit het gebied en door de Stichting Buitenzorg en Actiecomité Zuidpolder.
De PvdA en de andere oppositiepartijen hebben het college gevraagd deze plannen te laten doorrekenen. Uitkomst was, dat delen van dat plan zeker haalbaar zijn, en dus minder kosten! Dat is in deze tijd van financiële krapte erg belangrijk.

Daarom hebben we een tweetal amendementen ingediend:
1. De recreatieplas uit het plan halen of een kleinere plas verplaatsen naar de Hania’s polder en
2. De Noorderdiepzone niet inrichten als ecologische verbindingszone, maar alleen de krekenstructuur verbeteren.

Die amendementen werden niet gesteund door de collegepartijen, dus ok niet door Beter voor Dordt. Terwijl de agrariërs, de Stichting Buitenzorg en Actiecomité Zuidpolder nu juist een deel van de achterban van Beter voor Dordt vormen.

Hiermee zet Beter voor Dordt dus zijn eigen achterban in de kou !

En de boer ....... ? Hij ploegde voort ....... !

Joke Heijmans - PvdA woordvoerder De Nieuwe Dordtse Biesbosch

 

En Beter voor Dordt meldt:

Polderlandschap blijft open en groen dankzij Beter Voor Dordt!

Tijdens de voorgaande colleges waarin de PvdA altijd (zo’n jaar of 80) de dominante partij was, zijn diverse plannen voorbereid om het bestaande polderlandschap om zeep te helpen: De Buitenstad zou een Vinexwijk moeten worden van zo’n 4000 woningen (oorspronkelijk zelfs 12.000). Daarna kwam het plan om de Zuidpolder vol te zetten met 400 woningen. Dan is er ook nog het plan Belthurepark, een plan om maximaal 300 dure villa’s en appartementen in het polderlandschap te realiseren. Bijkomstigheid is dat voor al deze plannen al kostbare voorbereidingsplannen zijn gemaakt met dito grondaankopen en contracten die de gemeente nu voor forse uitdagingen stellen. Zo is door het vorige PvdA-college en de toenmalige collegepartijen zowel het bestemmingsplan Belthurepark en een contract met een marktpartij gesloten waar de gemeente nu alleen tegen hoge kosten vanaf zou kunnen. Dankzij Beter Voor Dordt en de inzet van vele betrokken bewoners is besloten de Zuidpolder te schrappen als bouwlocatie. Als de PvdA z’n zin had kunnen doordrijven, was het nu onmogelijk geweest nog van die prachtige foto’s van ons karakteristieke open landschap te maken!

De Verenigde Oppositiepartijen (VOP), uitgezonderd de CU/SGP, stemden nu tegen het plan om in de Biesbosch nieuwe natuur en recreatie mogelijk te maken, inclusief een mogelijke recreatieplas waarvan nog moet worden aangetoond of die technisch haalbaar is.

BVD twijfelt of er voor een dergelijke voorziening voldoende vraag en draagvlak is. Daarom hadden we dit onderdeel graag via een referendum aan de bevolking voor willen leggen, helaas kregen we daarvoor in de raad geen steun. Voor het overige steunen we nu het plan omdat wethouder Wagemakers erin is geslaagd om belangrijke verbeteringen aan te brengen.

De VOP partijen hebben in de 20 jaar hiervoor alle voorbereidingen voor de plannen in de Biesbosch gesteund inclusief alle kosten die daaraan waren verbonden en de verplichtingen die de gemeente hiertoe is aangegaan met provincie, waterschap, natuurorganisaties en agrariërs. Wij vinden het een ongeloofwaardige en onverantwoorde opstelling die zich vooral tegen BVD keert en niet in het belang is van de bewoners van onze stad. Natuur en recreatie zijn voor ons van groter belang dan het risico te lopen dat in de toekomst weer nieuwe bouwplannen uit de kast komen.

Wij geven de voorkeur aan behoud van ons open polderlandschap, versterkt met natuur en met wat kleinschalige mogelijkheden voor recreatie. Liever dat, dan onze polders vol te bouwen zoals de PvdA cs dat al die jaren hebben voorgestaan.

Fractie Beter Voor Dordt

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.