Mijn mening:Hans Berrevoets ,,Haal de ruis weg rondom RTV Dordrecht voor noodzakelijke schone lei.

27 maart 2012

Mijn mening:

(Formeel op grond van de mediawet is de lokale overheid geen partij bij de lokale omroep of de brede media-instelling. Zonder geld van de Dordtse overheid valt echter geen omroep overeind te houden. Daarom heeft journalist Hans Berrevoets zijn analyse met een gratis advies als open brief verstuurd aan de wethouder voor mediazaken, Piet Sleeking. Onderop een reactie van de wethouder via twitter)

Door Hans Berrevoets (*zie toelichting na verhaal)

DORDRECHT – De stad Dordrecht verdient een lokale omroep - of brede media instelling - die eindelijk met een schone lei aan een nieuwe toekomst kan werken. Alle signalen wijzen er nu op, dat er weer een valse start zal worden gemaakt.  In de stad is ruis te horen.  De (financiële) situatie is ook zeer zorgelijk. De organisatie zou failliet zijn als de omroep niet aan het infuus van de gemeente Dordrecht had gelegen.

Alle bestuursleden van de stichting RTV Dordrecht (en de geïntegreerde partner Media 78) doen er goed aan zich op hun positie te beraden. Dat kan nu de formele aanvraag voor een nieuwe zendmachtiging bij het commissariaat voor de media in Hilversum ligt. Uiteraard is het winst, dat de twee partijen die in 2007 tegenover elkaar stonden in de strijd om één zendmachtiging, nu samen door één (formele) deur kunnen. Dat geeft juist de kans om echt een nieuwe start te maken.

Ik wil wel een gratis advies geven: Bestuur van de omroep: Stel allemaal de eigen functie ter beschikking.  Volgens de mediawet mag wethouder Piet Sleeking (mediazaken) niet op de stoel zitten van het omroepbestuur. Daarom is het zeker in politieke richting (die uiteindelijk mee betaalt) positief om een onafhankelijke commissie van wijze mensen tegen de actuele situatie te laten aankijken.
De stichting die de zendmachtiging heeft, draagt de formele verantwoordelijkheid en heeft het initiatief. Het helpt voor de toekomst als alle oude koeien niet meer uit de sloot komen

De medewerkers van de omroep (personeel en vrijwilligers) laten naar buiten blijken niet enthousiast te zijn over het bestuur. Een aantal is het zo zat, dat zij zelf al uit emotie roepen de zender uit protest op zwart te  willen gooien door zich collectief ziek te melden. De vraag is of het bestuur de belang van de werkers in het licht van de mediawet wel serieus genoeg heeft meegenomen.

Het commissariaat van de media, dat toezicht houdt op de Dordtse omroep, stelt dat er een redactiestatuut moet zijn. Dat regelt het overleg. Uit de thans bekende documentatie valt niet af te lezen, dat het bestuur daar serieus in is geslaagd. Het bestuur dekt zich alvast in voor de toekomst door te roepen dat alle ingediende plannen werk in uitvoering zijn.  De nieuw te benoemen hoofdredacteur /directeur mag de slechte boodschappen dus brengen. Ik denk dat het bestuur juist de verantwoordelijkheid draagt om van alle betrokkenen juist ambassadeurs te maken van de vernieuwde organisatie!

De voorzitter van het wettelijk voorgeschreven Programma Bepalend Orgaan (PBO)  wil in elk geval enthousiast een nieuwe start maken. Dat zegt hij in een door de gemeente Dordrecht betaald onafhankelijk onderzoeksrapport van een zogeheten kwartiermaker. Dat is volgens dezelfde omroep-bestuur een vertrouwelijk, intern stuk. Dat zou zo moeten blijven.   Het is echter een bedrijfsplan dat is gemaakt op kosten van de gemeente, zodat de gemeenteraad het toch officieel dient te krijgen. Volgens de mediawet is de gemeenteraad ook nog een keer aan zet. Enerzijds om het omroepavontuur financieel mee mogelijk te maken en anderzijds  om een verklaring af te geven, dat de zendgemachtigde voldoende representatief is voor de Dordtse samenleving.

Het omroepbestuur werkt verder met een vertrouwelijk, eigen bedrijfsplan.  Op de site van RTV Dordrecht bestaat het wettelijk voorgeschreven het adviesorgaan PBO. Het bestuur heeft die mening niet opgehaald. De voorzitter schrijft aan het commissariaat voor de media bij de aanvraag voor de nieuwe zendmachtiging: 
,,Wij kunnen in deze fase nog geen volledig Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) aan u overleggen; wij werken aan een volledig en representatief samengesteld PBO.” 

Een bestuurslid van de stichting heeft aangekondigd de komende weken met kandidaten te komen voor dit wettelijk orgaan. Zo wordt een erg onderhandse procedure gevolgd terwijl in het verleden op een openbare bijeenkomst in de stad juist werd gesproken over de samenstelling van dit adviesorgaan.  Dat was de echte draagvlak methode.

Een belangrijke partner is ook Da Vinci op het Leerpark. Het beschikt over een leerwerkbedrijf op mediagebied, dat bij een vruchtbare samenwerking een rol kan spelen om de nieuwe organisatie toekomst-bestendig te maken.  Ook onderwijs behoort als serieuze partner meegenomen te worden en zou met een vertrouwenspersoon in de commissie van wijze mensen een belangrijke rol kunnen spelen.

Het bestuur lijkt vooral vast te houden aan een andere, eigen agenda. Maar: Is er nog draagvlak in de stad? 
In de aanbiedingsbrief aan het commissariaat van de media verkoopt de stichting zich op de volgende wijze:
,,De afgelopen anderhalf jaar hebben vertegenwoordigers van beide organisaties hard gewerkt aan een gezamenlijke visie op mediabeleid en de organisatie van een lokale publieke omroep in Dordrecht. Er ligt nu een gedeelde visie en een bedrijfsplan (‘businessplan’)” Het bedrijfsplan wordt de komende tijd vertaald in praktisch programmabeleid via de middelen radio, televisie, internet en sociale media. Intensieve samenwerking met gelijkgestemde partijen op mediagebied in Dordrecht, het Drechtstedengebied en Rotterdam-Rijnmond staat wat ons betreft de komende tijd voorop.”

Als het om echte samenwerking gaat, zal daarvoor een basis gelegd moeten worden. Kortom: De bestuursleden die zichzelf al hebben voorgesorteerd voor de stichting die een vernieuwde omroep moet  gaan dragen, hebben achttien maanden zelf de kans gehad de status te verwerven van commissie van wijze mensen.

De gemeente stelde  geld beschikbaar om een onafhankelijke kwartiermaker te laten helpen. Alleen: Boven de lokale media-instelling (voorheen omroep) hangt nog steeds een emotionele en financiële hypotheek. Het getuigt van wijsheid om eerst met onafhankelijke hulp die dubbele hypotheek naar een oplossing te brengen. Dan verdwijnt de ruis en kan het draagvlak in Dordrecht groeien. Dat is werken in de geest van de mediawet aan een echte publieke omroep met steeds meer ambassadeurs in de stad!!

(In de rubriek mijn mening journalist Hans Berrevoets over de toekomst van de lokale omroep. Hij is ook van een tal organisaties in de stad onafhankelijk voorzitter en vanaf 1974 (kader) lid van de vakbond NVJ. Berrevoets heefft in het verleden vanuit de OR en COR ook verschillende rollen vervuld bij een landelijk media-concern)

Piet Sleeking @pietsleeking geeft een reactie via TWITTER:

  •  

@hansberrevoets We proberen onnodige ruis juist zoveel mogelijk te voorkomen en straks een helder voorstel a.d.raad voor te leggen

  

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.