Nieuwe projecten waterveiligheid

27 november 2012
Nieuwe projecten waterveiligheid

DORDRECHT - Afspraken over internationale samenwerking op conferentie stedelijk hoogwaterbeheer
Overheden, waterschappen, universiteiten en private organisaties in verstedelijkte delta’s gaan gezamenlijk nieuwe projecten op het gebied van omgaan met hoogwater opzetten. Dat hebbend de organisaties die deelnamen aan het internationale kennistraject MARE besloten op een slotconferentie op 22 en 23 november in Dordrecht en Rotterdam

Tijdens het nu afgeronde project MARE (Managing Adoptive Responses for changing flood risks) hebben de deelnemende steden en organisaties veel van elkaar geleerd over onder meer wateropgaven, mogelijke maatregelen, omgaan met onzekerheden en effectief samenwerken tussen verschillende overheden. De deelnemende steden (Dordrecht, Hannover, Sheffield, Bergen (Noorwegen) hebben overeenkomstige uitdagingen en zien veel voordeel in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.

De organisaties zetten nu gezamenlijk nieuwe projecten op waaronder Delta-Life en MARE-Azië. De Europese Unie nodigt Dordrecht en haar partners uit om verder te gaan en kan financiering beschikbaar stellen. Het Nederlandse DeltaProgramma kijkt ook uit naar verdere samenwerking en nieuwe inzichten.

Urgentie van kennisontwikkeling
De gevolgen van Orkaan Sandy die in oktober de oostkust van de Verenigde Staten trof, maakte eens te meer de kwetsbaarheid van stedelijke gebieden in delta’s duidelijk. In Europees verband wordt al langer samengewerkt om de risico’s van hoogwater in stedelijke gebieden en de mogelijke maatregelen in beeld te brengen. Dordrecht is inmiddels een studiegebied én experimenteergebied van nationale en internationale allure.

Vervolgprojecten
Mede met de opbrengsten van MARE heeft Dordrecht een stevige basis verder werken aan deze opgaven. Zij doet dit samen met andere overheden en (kennis)organisaties zoals Unesco-IHE, Rotterdam, Amsterdam en het nationale Delta Programma

Vervolgprojecten die tijdens de conferentie besproken zijn, zijn Delta Life en MARE Azië. In het kennistraject Delta-Life richten Waterschap Hollandse Delta, Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht zich op waterveiligheid: een veilige en mooie stad in tijd van bezuinigingen. Hoe kunnen water en klimaatdoelen behaald worden door werk aan water te combineren met investeringen in de stad.

 

Azië

Daarnaast hebben Aziatische steden Dordrecht en haar partners verzocht om samenwerking. Daarvoor wordt het project MARE Azië opgericht. Steden uit Indonesie, Thailand, Korea, Taiwan, Vietnam zoeken daarin onder leiding van UNESCO-IHE, academisch partner van Dordrecht, naar oplossingen voor overstromingsrisico’s in hun steden.  Ze zijn allen zeer geïnteresseerd in waterbeheer en ruimtelijke ordening in Dordrecht en in de formule van samen leren en werken met de Learning & Action Alliance.

 

MARE

In MARE werken overheden, waterschappen, universiteiten en private organisaties samen aan duurzame oplossingen voor het vraagstuk van overstromingen. Daarbij wordt er breed gekeken naar onder meer klimaatverandering, ruimtelijke ordening, maar ook naar gedragsbeïnvloeding en communicatie over veiligheidsrisico’s. Dit is een wereldwijd vraagstuk: daarom werken partners uit het project MARE ook samen met organisaties en overheden in diverse werelddelen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de conferentie ontving Dordrecht een uitgebreide delegatie aan internationale gasten met expertise op dit gebied. De conferentie vond plaats aansluitend op de internationale Floodrisk conferentie 2012, dezelfde week in Rotterdam.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.