Hans Berrevoets: "Kerken van Dordrecht kunnen nu historische kansen grijpen"

30 november 2012
Hans Berrevoets: "Kerken van Dordrecht kunnen nu historische kansen grijpen"

Door Hans Berrevoets

DORDRECHT - De kerkelijke- en de geloofshistorie zit in  de wortels van de stad Dordrecht.  Kerken hebben de kans meer werk van maken met inhoud. De feiten, die het verhaal van mensen onderweg in de oudste stad van Holland markeren, liggen voor het oprapen.   De kerken kunnen juist de meerwaarde geven aan unieke momenten die anders niet boven het niveau van Dordrecht-promotie uitkomen.  In de historie zitten bouwstenen, die  kunnen helpen bij de opbouw van onze Dordtse gemeenschap!

De historie geeft  aanknopingspunten om de kerk zichtbaar te maken  als een vindplaats van hoop en inspiratie.  Een gesprek aangaan waarbij we elkaar als mensen heel laten.

De kerken kunnen binnenkort de kans grijpen om eerste rij te zitten.  In het  Dordrechts Museum  is donderdagavond 6 december een startbijeenkomst over (historische) mijlpalen op weg naar achthonderd jaar stad en stadsrechten in 2020.De Dordtse Synode van 1618-1619 - belangrijk voor kerk, staat en taal –  is een hoofdonderwerp.  De stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID)  kan na de avond aan de slag om de Dordtse bevolking mee te krijgen.

Het dagelijks bestuur van de Raad van Kerken Dordrecht heeft uitgesproken om over de historie met het RID mee te denken. Dat kan met eigen beleving van de feiten.Kan de kerk als een voertuig van het geloof  juist nu in beweging komen?. Verhalen van toen hebben juist in de kerken toch eeuwigheidswaarde?   Er zijn genoeg grote en kleine mijlpalen te vinden op weg naar 2020. Een feit noemen is ook elkaars geschiedenis respecteren. Misschien een eerste stap  om  elkaar (ontwikkelings) ruimte te geven?

Pluriforme kerken en een pluriforme Dordtse samenleving  hebben baat bij verbindingen om eenheid in verscheidenheid mogelijk te maken.  De geschiedenis kan zomaar helpen en daarom en een aantal momenten . En: Tot 6 december dus?

Ter afweging (kleine) momenten:

 • 2013:
 • 8 maart: Wereldvrouwendag krijgt in Dordrecht vernieuwende opzet. Kans op aandacht in kerken op 3 en 10 maart voor vrouw in de bijbel.                       
 • 4 mei herdenking :(psalm 43 verdient aandacht in de kerken)
 • 1 juli: 150 jaar afschaffing slavernij
 • Inhaken in een dienst eerste zondag na 19 juli om geboorte van Nederland in Dordrecht plek te geven?
 • Israëlzondag in oktober kan in teken staan van herdenking 75 jaar kristallnacht (9-10 nov 1938)
 • 13 november: Het is 395 jaar geleden dat de Dordtse synode begon
 • 3 december: Dordrecht tweehonderd jaar geleden bevrijd van Franse bezetting door Kozakken en troepen uit Pruisen.

In verdere toekomst:

 • 2014
 • Aandacht voor verzetspsalm 43 in alle kerken op zondag 4 mei
 • Eerste Luthertrein komt uit Duitsland (Wittenberg) in Dordrecht aan
 • 2017: vijfhonderd jaar hervormingsdag (31 oktober 1517-2017) Refo 500 in Dordrecht.
 • 2018  13 november Opening Dordtse Synode
 • 2019: 6 mei: De Dordtse leerregels werden vierhonderd jaar geleden in de Grote Kerk voor eerste keer openbaar gemaakt.

Hans Berrevoets is voorzitter van het Platform Stedelijke Herdenking in Dordrecht. Met voorzitter Geesken Bloemendaal - ter Horst van de vereniging Dordrechts Museum jaagt hij een historische startbijeenkomst aan, die donderdag 6 december om half acht in het museum begint. De wethouders Piet Sleeking (Beter voor Dordt) en Jasper Mos (VVD) zal beginnen met een inleiding over historische mijlpalen tot 2020.

In het historische Hof, dat eind 2014 opnieuw is ingericht, is centrale aandacht voor de opening van de Vrije Statenvergadering van 19 juli 1572 en voor de Dordtse Synodew 1618-1619, die de basis legde voor de Statenbijbel.

Het artikel over historische kerkkansen staat deze week als een PS op de achterpagina van het blad Kerk Op Dordt (oplage drieduizend exemplaren). Ook in andere kerkbladen is aandacht besteed aan de historie in relatie tot de startavond op 6 decemberinhet museum.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.