Raad van Kerken zet in op brede samenwerking in dialoog in Dordrecht

31 december 2012
Raad van Kerken zet in op brede samenwerking in dialoog in Dordrecht

DORDRECHT - De Raad van Kerken wil een samenwerkingsorgaan zijn tussen de deelnemende kerken en andere geloofsgemeenschappen in Dordrecht. Ontmoeting en dialoog zijn belangrijke voorwaarden om als raad voor eenheid in verscheidenheid te kunnen staan. De Raad wil ook een brugfunctie vervullen in Dordrecht. Het bestuur zoekt verbindingen met de samenleving en met mensen, die hart hebben voor de gemeenschap en de medemensen.

Het nieuwe dagelijks bestuur van de Raad van Kerken wil deze visie actief vertalen.

Landelijk zijn achttien kerken aangesloten bij de Raad van kerken en hebben daarnaast vijf kerkgemeenschappen een directe relatie met dit samenwerkingsorgaan. Lokaal wil het dagelijks bestuur, in overleg met het algemeen bestuur dat wordt gevormd door de plaatselijke leden, juist in deze tijd ontmoeting, dialoog en geloof een plek geven in de samenleving. Een gesprek over een moreel kompas en geweten is zeer actueel.

Toekomst
Daarbij gaat het – met het oog op de toekomst – om nadrukkelijk om ontmoetingen tussen alle generaties. Een mogelijkheid die wordt verkend, is het starten van een onderzoek naar de oprichting van een jongeren Raad van kerken in Dordrecht.

De Raad van Kerken heeft in de loop van de tijd een relatie opgebouwd met het evangelisch contact in de stad, waarvan enkele leden de status hebben van waarnemer binnen de raad van kerken. De twee overlegorganen hebben zich ook sterk gemaakt om de verzetspsalm 43, die Dordtenaar Leendert Keesmaat in 1941 op zijn lippen had, toen hij werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte, landelijke betekenis te geven op 4 mei.

Daarnaast is er bij de brede vertaling van de historie van Dordrecht samenwerking afgesproken met de stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID).  De internationale conferentie Dordtse Synode 1618-1619 is vast onderwerp van overleg met het oog op de brede herdenking in 2018-2019. Hierbij is het samenspel met de gemeente Dordrecht van groot belang en op weg daarheen steunt de Raad van Kerken van harte aandacht voor belangrijke mijlpalen.  De herdenking van achthonderd jaar stad in 2020 staat ook voor de herdenking van stadsrechten, die landelijk zijn vertaald in de grondwet.

Tevens draagt de Raad van Kerken samen met de stichting RID verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse 4 mei herdenking in de Singelkerk (christelijk Gereformeerd Dordrecht/Centrum) op de hoek Blekersdijk/Dubbeldamseweg. De Raad van Kerken is betrokken bij het jaarlijkse Prinsjesdag-ontbijt van Gids-netwerk. Ook speelt de Raad van Kerken  namens de leden een rol – in samenspraak met de burgemeester – op het vlak van communicatie bij onverwachtse gebeurtenissen.

Dagelijks
Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter (a.i.) Hans Berrevoets, secretaris Hans Meijer, penningmeester Gert van Duin, Klaas Jan Homan en Dirk Pols.
Secretariaatsadres: Hans Meijer, Bakemaerf 156, 3315 JC Dordrecht, mailadres: rvkdordrecht@gmail.com

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.