Regionaal Crisisplan voor Veiligheidsregio

01 juli 2011
Regionaal Crisisplan voor Veiligheidsregio

DRECHTSTEDEN - Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft deze week het Regionaal Crisisplan (RCP)
vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe bij bestrijding van een crisis of ramp de samenwerking tussen de verschillende instanties is geregeld.

In het RCP wordt de inrichting van de regionale crisisorganisatie beschreven. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hulpdiensten en gemeenten zijn vastgelegd. De in het plan beschreven organisatie past zich aan het type en de grootte van het incident aan. Het regionaal crisisplan vervangt de oude rampenplannen van de 19 regiogemeenten.

Voor wie
Het Regionaal Crisisplan is bedoeld voor iedereen, die betrokken is of kan raken bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. We hebben het dan over onder andere de brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, etc.. Ook de relaties met de buurregio’s, en crisispartners die betrokken zijn bij crisisbeheersing in Zuid-Holland Zuid (bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven of elektriciteitsbedrijven), zijn opgenomen in dit plan.

Regionaal
De veiligheidsregio’s hebben vorig jaar met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s een wettelijke basis gekregen. Daarin is de veiligheidsregio opgedragen een drietal belangrijke plannen vast te stellen, het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Crisisplan en het Regionaal Beleidsplan. Het Risicoprofiel was al eerder vastgesteld; het Crisisplan en het Beleidsplan zijn afgelopen week vastgesteld.

Samenwerken
De samenwerking, die in het RCP wordt beschreven gaat over een aantal hoofdtaken, zoals opschalen/commandovoering, bronbestrijding, effectbestrijding, geneeskundige hulpverlening, openbare orde, verkeer en strafrechtelijk onderzoek, bevolkingszorg, communicatie en ondersteuning. Het plan treedt 1 oktober in werking. Tot die tijd worden Brandweer, Politie, GHOR en gemeenten voorbereidt op de nieuwe werkwijze en worden handboeken van medewerkers aangepast. Wie belangstelling heeft voor deze regionale plannen kan ze vinden op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid www.vrzhz.nl.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.