Drechtsteden boeken vooruitgang op arbeidsmarkt ondanks crisis

07 maart 2013
Drechtsteden boeken vooruitgang op arbeidsmarkt ondanks crisis

DRECHTSTEDEN - Door de economische crisis en krimp in de arbeidsmarkt in 2012, is het benutten van talent en versterking van de internationale concurrentiekracht van de maritieme sector in de Drechtsteden onverminderd belangrijk gebleven. Voor de ondersteuning hiervan is door het programma Arbeidsmarktbeleid volop duurzame samenwerking gezocht met bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en andere overheden.

De regionale economie en arbeidsmarkt onttrekt zich niet aan de economische malaise. De regio loopt daarbij in grote lijnen in de pas met de landelijke ontwikkelingen.  Na drie achtereenvolgende kwartalen van bovengemiddelde toestroom in de WW (Werkloosheidswetuitkering), was de groei in het 4e kwartaal beneden gemiddeld. Over heel 2012 nam de WW in de regio nog wel 5 procent meer toe dan landelijk gemiddeld. De Wwb (Wet werk en bijstand) groeide licht wat dus meer instroom in de bijstand betekende.

Het aantal nieuw ingediende en openstaande vacatures daalde. De vacaturemarkt in de Drechtsteden lijkt zich nu wel structureel minder gunstig te ontwikkelen dan in de regio Gorinchem. Over de hele linie zijn de economische verwachtingen voor 2013 negatief. Belangrijk in dat geheel is dat er, ondanks de economische crisis, op het niveau van Werkplein Dordrecht per kwartaal nog steeds ruim 2.000 nieuwe vacatures op Werk.nl worden ingediend. Inclusief Werkplein Gorinchem zijn dat er zo’n 3.000 per kwartaal, inclusief Rijnmond en West-Brabant 15.000. Eind december stonden er in deze grotere regio een kleine 6.000 vacatures open. Er doen zich dan ook nog steeds heel wat kansen voor om - ook laaggeschoolde - werkzoekenden aan een baan te helpen. Zeker als breder gekeken wordt dan alleen de eigen regio.

Samenwerking
Een krachtig arbeidsmarktbeleid is  van groot belang. In 2012 is er veel in gang gezet en zijn veel resultaten behaald. Zo zijn voor de benutting van talent van jongeren 524 leerwerkplekken gerealiseerd en is aan 130 jongeren een kans geboden om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Tevens is de Werkschool gerealiseerd voor jongeren zonder startkwalificatie. In de regio Drechtsteden zijn ruim 700 plekken geïnventariseerd bij diverse instellingen en maatschappelijke organisaties voor mensen met een gering verdienvermogen.

Voor de verbetering van de internationale concurrentiekracht zijn afspraken gemaakt met de Zuidvleugelpartners om te investeren in het Maritieme Cluster. De initiatieven Ecoshape en University College zijn onderdeel hiervan.
Door inzet van gemeente Dordrecht met  gemeente Rotterdam samen is het Scheepvaart en Transport College Rotterdam en Da Vinci College door de minister aangewezen als Centrum voor Innovatief Vakmanschap maritieme technologie voor de Topsector Water.  En een samenwerking tussen het Da Vinci College en regionale vmbo’s heeft geleid tot een subsidietoezegging van het Platform Betatechniek voor het creëren van opleidingskansen voor jongeren in maritieme beroepen.

Eén werkgeversbenadering
Vorig jaar al zijn de Drechtsteden begonnen met de voorbereidingen van de Wet Werken naar Vermogen en zijn daarmee verder gegaan voor de Participatiewet, die de Wet Werken naar Vermogen gaat vervangen. Belangrijk bij de uitvoering van de Participatiewet is dat er één werkgeversbenadering komt voor mensen die ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. Op 5 maart heeft de Drechtraad ingestemd met de voorgestelde samenvoeging van de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk: en dus één benadering van ondernemers. Een ander voorbeeld is het gezamenlijk optrekken van UWV en Baanbrekend Drechtwerk in de afspraken die gemaakt zijn om 30 mensen in de beveiliging te plaatsen. En het project Welslagen waar UWV, Sociale dienst, Baanbrekend en zorginstellingen samenwerken om mensen op te leiden en te plaatsen op een baan.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.