Bezorgdheid fractie WEK om ecologische Wantijzone vanwege Groenbeheerplan

16 mei 2013
Bezorgdheid fractie WEK om ecologische Wantijzone vanwege Groenbeheerplan

DORDRECHT - Bezorgdheid om ecologische Wantijzone vanwege Groenbeheerplan Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden.

In het buurtblad de Staartenaar (mei jongstleden) presenteerde het Woon- en Zorgcentrum de Merwelanden onlangs zijn plannen voor een herinrichting van de Wijk.  In samenwerking met de gemeente wil het centrum de hele Merwedepolder een facelift te geven. Volgens het ‘Groenplan’ zullen onder meer op een twaalftal plekken doorkijkjes op het Wantij gemaakt worden. Op de plekken waar de doorkijkjes gerealiseerd zullen worden zal daarvoor het aanwezige groen verwijderd moeten worden.
 
Vanwege een eerdere vernietiging van waardevolle en bijzondere getijdenatuur, door het kaal maken en ophogen met grond van de oever langs de Beekmanstraat, is WEK bezorgd dat er wederom kaalslag in de Wantijoever gaat plaatsvinden. Hoe de plannen uitgevoerd zullen worden en wat de schade voor de ecologische oever precies zal inhouden is nog onduidelijk. Ook zijn er vragen gerezen over hoe dit plan tot stand gekomen is.  
 
Het zorgcentrum de Merwelanden heeft een Groenplan gepresenteerd dat een ‘kwaliteitsimpuls’ zou moeten geven aan de omgeving van het zorgcentrum en de rest van de oever van het Wantij.
 
Alhoewel toegezegd was dat het Groenplan in samenwerking met de bewoners gemaakt zou worden is van deze samenwerking echter geen sprake geweest. Van participatie met de wijkbewoners bij de plannen is nog steeds geen sprake en noch de Stichting het Wantij, noch de Merwelanden zijn benaderd. Uit navraag bij bewoners van de Staart blijkt dat heel veel bewoners geen uitnodiging hebben ontvangen voor de informatieavond. Deze navraag duidt erop dat slechts een zeer beperkte groep mensen uitgenodigd is, vooral mensen uit de flats aan de Haringvlietstraat.
 
In het artikel in de Staartenaar wordt gesteld dat de schade die het groen rond de Merwelanden heeft opgelopen de aanleiding is voor dit Groenplan. De ecologische Wantijoever heeft hierbij geen enkele schade opgelopen. Verder wordt er in het artikel gesproken van groenvoorziening. Indien de doorkijkjes volgens het plan van Peter Verkade Landschapsarchitect worden uitgevoerd zal er voor de Wantijoevers sprake zijn van groenverwijdering in plaats van groenvoorziening.
 
De locatiekeuzes van de doorzichtpunten die in de Staartenaar gepresenteerd worden, wekken de indruk  dat de gemeente Dordrecht inbreng in de keuzes heeft gehad.  Een van de doorkijkpunten ligt voor de voormalige inlaat van het voormalige filtergebouw van de reeds gesloopte energiecentrale. Een particuliere opdrachtgever heeft zich over dit karakteristieke gebouw ontfermd met het doel dit om te bouwen tot woning. Het realiseren van een doorkijk zal zicht bieden op het parkje aan het Wantijkil maar niet op het Wantij. Naast het filtergebouw is ook zo’n doorkijkje gepland. Voor de flats aan het Haringvliet zijn vier doorzichten gepland. Bewoners van deze flats hebben het ‘recht op zicht’ gekregen toen ze de woning aankochten. Het zicht op het Wantij is daarom uitstekend,  alleen staan er nog enkele oude bomen en een boomgroep van grauwe elzen die (alleen) het zicht in westelijke richting belemmert.
 
Het lijkt er op dat de gemeente Dordrecht het Groenplan probeert door te drukken, zonder enige invloed van derden.
 
WEK wil onder andere weten of:
woningen die in het zorgcentrum vrijkomen, verkocht zullen worden;
het inlaatgebouw langs het Wantij (naast N3) is verkocht  en of de eigenaar op allerlei hoeken uitzicht wil hebben;
de flats aan het Generaal Spoorpad (langs het Wantij) verkocht worden met uitzichtgarantie! Zeker van dit laatste is de vraag of dat wettelijk kan!
 
Vanwege de locatiekeuzes en tot stand komen van het Groenplan heeft WEK  schriftelijke vragen gesteld aan het College. 
 
Aldus de Fractie van W.E.K. Dordrecht
Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.