PVDA wil goede verstandhouding omwonenden en energiehuis behouden

10 juni 2013 door Hennie van der Zouw
PVDA wil goede verstandhouding omwonenden en energiehuis behouden

DORDRECHT - PVDA wil goede verstandhouding omwonenden en energiehuis - waarom is de andere in/uitgang niet in gebruik?

De  PvdA- fractie heeft het college vragen gesteld over het beheer bij het Energiehuis. Omwonenden klagen over overlast, vooral door het late komen en gaan van bezoekers via de ingang aan de Biesboschstraat. Eerder was er sprake van dat in ieder geval de uitgang zou komen aan de andere zijde van het gebouw.

De PvdA-fractie heeft kontakt gehad met een aantal omwonenden van het Energiehuis over de overlast die zij inmiddels ervaren en over hun vrees voor een verder uitdeiend ‘nachthoreca’ gebied.

De PvdA-fractie heeft met genoegen kennis genomen van het feit dat het Energiehuis van start is gegaan met haar programmering. De PvdA is er altijd een voorstander van geweest om van het Energiehuis een belangrijke culturele magneet te maken voor stad en regio. Voor een dergelijke grote voorziening is het echter ook van belang dat er met name aandacht is voor de leefbaarheid in het gebied om overlast zoveel mogelijk te beperken.

De PvdA-fractie heeft hierover een aantal vragen aan het college:

1) Bent u met ons van mening dat een goede verstandhouding met omwonenden en de leefbaarheid in dit gebied essentieel is voor een goed functioneren van het Energiehuis, en vooral dan van Bibelot en Khotinsky?

2) Deelt u de zorgen van omwonenden, en kunt u – als een college dat veel waarde hecht aan de opvattingen van bewoners – begrijpen dat als de overlast niet goed wordt aangepakt en beperkt kan worden, het perspectief van een mogelijke verdere uitbreiding van programmering en ‘nachthoreca’ op verder verzet zal stuiten?

3) Bent u van mening dat de Klankbordgroep/Beheergroep – die in het leven is geroepen om een overleg- en afspraken-platform te bieden aan omwonenden, de partijen in het Energiehuis en gemeentelijke organisaties – goed functioneert?

4) Zo nee, wat mankeert er volgens u precies aan en hoe gaat u op korte termijn voor verbetering zorgen?

5) Waarom is er nog geen uitgewerkt Beheerplan dat als kader kan dienen voor de inbreng van de diverse partijen in de Beheergroep, terwijl u toch al een tijdje op de hoogte bent van het soort van activiteiten dat zich in dit gebied gaat voltrekken?

6) Hoe beoordeelt u de kritiek van een aantal actieve buurtbewoners, dat er over klaagt dat door de gebruikers en de gemeente wordt afgeweken van gemaakte afspraken?

7) Hoe beoordeelt u de specifieke bezwaren van bewoners tegen het late komen en gaan van bezoekers van Kothinsky aan de zijde van de Biesboschstraat en de door de bewoners gesuggereerde alternatieve route via de andere zijde van het gebouw waardoor de nachtelijke overlast beperkt kan worden?

8) Op welke wijze heeft u als initiatiefnemer van het Energiehuis, verhuurder van het gebouw, subsidiënt van de gebruikers en verantwoordelijk voor de openbare orde, een actieve rol genomen in het tot standbrengen van een effectieve beheerstructuur in het gebied en hoe gaat u dat voor de toekomst doen?

Fractie PvdA Dordrecht

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.