Kadernota 2014: Financien op orde door maatregelen en bezuinigingen

11 juni 2013 door Hennie van der Zouw
Kadernota 2014: Financien op orde door maatregelen en bezuinigingen

DORDRECHT - Ondanks economische crisis samen ambities realiseren

De Kadernota 2014 laat zien dat het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht ook in de aanhoudende recessie er in slaagt een gezond financieel beleid te voeren. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht, Rijksbezuinigingen worden opgevangen met bezuinigingsvoorstellen waarbij ook inwoners betrokken zijn, er is voldoende gemeentelijk spaargeld en de woonlasten blijven onverminderd laag. Het college houdt vast aan de ambities die het voor de stad heeft. Samen met partners en inwoners wordt volop gewerkt aan de uitvoering van projecten waarvoor vorig jaar geld beschikbaar is gesteld. Kenmerk daarbij is een andere manier van samenwerken. De gemeenteraad bespreekt de kadernota 2014 op 16 en 17 juli in een openbare raadsvergadering.

Bezuinigingen
Om de gezonde financiële situatie die Dordrecht al jaren kenmerkt, vast te kunnen houden, is er de afgelopen jaren al bezuinigd. De economische situatie en de maatregelen van het Rijk maken nieuwe bezuinigingen noodzakelijk. Die bezuinigingen lopen op van €4 miljoen in 2014 tot €8 miljoen in 2016. Bewoners en belanghebbenden zijn hierbij zoveel mogelijk betrokken bij de afwegingen door een gedeelte (tot een bedrag van € 2 miljoen) van de voorgestelde bezuinigingen via een digitale enquête aan hen voor te leggen. Het blijkt dat inwoners de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte van groot belang vinden. Daarom kiest het college ervoor minder te bezuinigen op voorzieningen in de openbare ruimte, komt er zelfs een intensievere graffitibestrijding en extra geld voor onderhoud van  wegen.

Uit de enquête bleek ook dat inwoners de internationale samenwerking en de stedenbanden willen stopzetten. Het college neemt dit voorstel gedeeltelijk over en stelt  een extra bezuiniging voor totdat de evaluatie van de samenwerking en de stedenbanden in de gemeenteraad is besproken. Ook de wens te besparen op het gratis openbaar vervoer tijdens de Kerstmarkt neemt het college over.

Nieuwe initiatieven
De afgelopen jaren zijn veel projecten gerealiseerd, zoals de Sportboulevard, het Energiehuis en de vernieuwing van het Stationsgebied en nieuwe schoolgebouwen. Aan andere projecten wordt nog hard gewerkt, zoals aan het filmtheater The Movies, het Hof, Kunstmin en de verbouwing van de Holland tot onderwijsmuseum. Naar verwachting wordt deze zomer de eerste paal voor de bioscoop Stadswerven geslagen. Samen met partners en inwoners werkt de gemeente  mee aan initiatieven van derden. Zo denkt het college aan het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen en ruimte voor zelfbouw (particulier opdrachtgeverschap). Daarbij wordt de op andere terreinen al ingeslagen weg gevolgd waarin de kracht van de samenleving  leidend is en waarbij de overheid een minder prominente rol heeft: faciliteren in plaats van financieren/mede mogelijk maken in plaats van betalen.

Maatregelen
Bouwgrond is veel minder waard geworden en daarom afgewaardeerd. Dit  gaat ten koste van het zogenaamde weerstandsvermogen (de verhouding tussen risico’s en spaargeld). Daarnaast houdt het college rekening met de uitkomsten vanuit het traject "Richting Kiezen".  Het college stelt maatregelen voor om het  weerstandsvermogen te herstellen, onder meer door reserves in te zetten die niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Lage woonlasten
In een tijd dat de koopkracht van veel van de inwoners onder druk staat, blijft  Dordrecht bij de gemeenten met de laagste woonlasten horen.  De Dordtse woonlasten liggen bijna € 100,- onder het landelijk gemiddelde en zijn, met die van  Sliedrecht, in de Drechtsteden veruit het laagst, ook na inflatiecorrectie.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.