Twaalf miljoen voor veiliger spoor

19 juni 2013

DRECHTSTEDEN - Na alle politieke en media aandacht voor de veiligheidssituatie rond het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht is een belangrijke stap gezet richting meer veiligheid op korte termijn.

Wethouder Jasper Mos en Gedeputeerde Ingrid de Bondt hebben mede namens de Drechtsteden met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken dat het ministerie 12 miljoen voor de aanvullende veiligheidsmaatregelen in de Drechtsteden vrijmaakt.

Dit is ook te lezen in de brief ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ die het ministerie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  

Een jaar geleden kreeg de motie van Stientje van Veldhoven (D66) over de veiligheidsrisico’s op het spoor bijna van de gehele Tweede Kamer steun.

In deze motie verzoekt Van Veldhoven de regering met de regio afspraken te maken over het treffen van maatregelen om de veiligheidsrisico’s op het spoor te verminderen en hiervoor het benodigde geld beschikbaar te stellen.

Deze maatregelen zijn nodig omdat de veiligheidsnorm door het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor in de Drechtsteden fors wordt overschreden. Het belang hiervan is nogmaals bevestigd na het treinongeluk in het Belgische Wetteren. Tot op heden had het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog geen invulling gegeven aan de motie, maar daar komt nu verandering in.

Maatregelen voor veiligheid
Zuid-Holland en de Drechtsteden zetten zich ervoor in dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om de veiligheidssituatie te verbeteren. In de gezamenlijke Uitvoeringsagenda van april 2012 zijn afspraken gemaakt over nieuwe impulsen voor de economische ontwikkeling in de regio. Daarnaast zijn nadrukkelijk afspraken gemaakt om het Rijk, in lijn met eerdere toezeggingen, ertoe te bewegen het goederenvervoer structureel veiliger te maken.

Het gaat hierbij om maatregelen uit het door voormalig minister Eurlings uitgevoerde alles-uit-de-kast-onderzoek. Dit lost nog niet het gehele probleem op, daarom blijft Dordrecht aandacht vragen voor de middellange termijn oplossingen binnen het Programma Hoogfrequent Spoor (boog bij Meteren) en een structurele oplossing; een alternatieve route voor goederenvervoer (Robel).

Met een investering van 12 miljoen euro wordt de veiligheidssituatie op en rond het spoor in de Drechtsteden op korte termijn aanzienlijk verbeterd. Het gaat hierbij om relatief eenvoudige maatregelen, zoals aanpassen en vernieuwen van seinen, wissels en ontsporingsgeleiding. “Door bebouwing aan te passen en te verplaatsen is de veiligheidssituatie al flink verbeterd. Nu is het de beurt aan de rijksoverheid om verdere maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van de boog bij Meteren”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt van Provincie Zuid-Holland en wethouder Jasper Mos van Dordrecht.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.