Max van Pelt Stichting bereidt wetenschappelijk onderzoek voor naar de oorlog in Dordrecht

30 augustus 2013 door Hennie van der Zouw
Max van Pelt Stichting bereidt wetenschappelijk onderzoek voor naar de oorlog in Dordrecht

DORDRECHT -  Sinds 2001 zijn enkele leden van de documentatiegroep van de de Max van Pelt stichting actief met een historisch onderzoek naar de oorlog in Dordrecht. Inmiddels is er een behoorlijke hoeveelheid informatie beschikbaar gekomen uit particuliere en overheids archieven.

Omdat de Max van Pelt stichting hecht aan zorgvuldigheid en waarheidsvinding is hun documentatiegroep begonnen met het voorbereiden van het wetenschappelijk onderzoek naar de oorlog in Dordrecht en dan met name het verzet en de Binnenlandse strijdkrachten. Binnenkort zullen hier twee nieuwe websites voor worden gelanceerd.

Een van de leden van de documentatiegroep pleit al sinds 2001 voor een dergelijk wetenschappelijk onderzoek.

De vice- voorzitter van de Max van Pelt stichting zegt het volgende over het belang van een dergelijk onderzoek: "Vanaf het begin van het in kaart brengen van het verzet in Dordrecht kwamen wij veel schokkende feiten tegen. Wat hier in Dordrecht voor en na de bevrijding is voorgevallen konden wij gewoon niet bevatten. Een politieman en oorlogsmisdadiger die bijna 300 slachtoffers maakte werd na de Invasie van de geallieerden in juni 1944 opgenomen in het verzet, nadat hij hun leider even tevoren had gearresteerd en uitgeschakeld. Piet Kooiman en Kors van Loon en de anderen doken heel even onder en namen de verzetsgroep van de gefusilleerde Sytze Beinema over, alsof er niets aan de hand was. Rond de arrestatie van Beinema en de motieven hiervoor gingen al jaren geruchten binnen het verzet. Er verscheen zelfs een weerwoord van verzetsman G.J. de Vries genaamd "De balans van verzet in en om Dordt", dit boekje werd de leidraad voor ons historisch onderzoek en wij bieden het nu gratis aan op onze website www.verzetinenomdordrecht.nl"

"Enkele geruchten en verklaringen hebben wij kunnen verifieren, maar er staan nog veel vragen van nabestaanden open en er werpen zich steeds meer nieuwe vragen op in de vele verschillende zaken die wij nu met vrijwilligers onderzoeken in afwachting van het wetenschappelijk onderzoek naar het verzet in Dordrecht", aldus Leentvaar.

Het gaat de betrokken nabestaanden om de volgende vragen die de stichting op een verantwoorde en zorgvuldige wijze zegt te willen beantwoorden:

- Was de arrestatie van verzetsleider Beinema opzet om hem zodoende op te laten volgen door Pieter Leendert Kooiman en Kors van Loon c.s.?
- Klopt het dat Harry Evers zijn diensten eerst aan Beinema heeft aangeboden en dat deze weigerde om Evers na de bevrijding bescherming te garanderen en dat dit Beinema noodlottig is geworden?
- Wie waren de mogelijke tussenpersonen tussen Evers en Beinema?
- Waarom werd de ene onder Kooiman's bevel staande verzetsstrijder wel gewaarschuwd door dit kwartet en de andere niet. Speelden geloof en politieke overtuiging hier een rol?
- Hoe is het mogelijk dat Evers volgens van Loon zoveel waarschuwingen heeft gegeven?
- Waren de Duitse superieuren van Evers zo goedgelovig als "de vogel steeds gevlogen" bleek?
- Waren Evers opdrachtgevers van de Sicherheitsdienst in Rotterdam en Den Haag op de hoogte van Evers "dubbelrol"?
- Als de Sicherheitsdienst op de hoogte was, hoe heeft deze het spel gespeeld?
- Wat was de rol van de verzetsleiding (van na juni 1944) en de Binnenlandse strijdkrachten van het district Dordrecht met het onder pressie zetten en uitschakelen van (verzets)mensen die oorlogsmisdadiger Evers en andere in de Binnenlandse strijdkrachten gedrongen (van o.a. economische collaboratie) verdachte personen voor de rechter wilden brengen of tegen hen wilden getuigen?
- Wat was de rol van de verzetsleiding (van na juni 1944) en de Binnenlandse Strijdkrachten van het district Dordrecht bij de (officieel onopgeloste) moorden en aanslagen in het laatste oorlogsjaar en in de periode na de bevrijding?
- Waarom wordt oorlogsmisdadiger Harry Evers, na bijna 70 jaar (ondanks meerdere landelijke publicaties) nog steeds beschermd en/of doodgezwegen, door vrijwel alle instanties en verenigingen en personen die in Dordrecht met de tweede wereldoorlog te maken hebben?
- Zijn de verklaringen van enkele vaste bezoekers van het Duitse hoofdkwartier over het bombardement op park Merwesteijn in 1944 juist?
- Is het bombardement aan de Duitsers verraden?
- Is dit de reden van het lage aantal Duitse slachtoffers en het hoge aantal Dordtse burgerslachtoffers?

Omdat gezien de gevoelige materie historisch onderzoek volgens de Max van Pelt stichting niet voldoende is, bereid men nu het wetenschappelijk onderzoek voor waar meerdere Dordtenaren voor pleiten. Historicus Kees Weltevrede en prominent Dordtenaar Hans Berrevoets hebben al via de media aan de Dordtenaren laten weten dat het de hoogste tijd is voor een dergelijk onderzoek.

Volgens de vice- voorzitter van de Max van Pelt stichting zal het nog wel even duren voor het onderzoek kan aanvangen. "Onze collega's die de Velser affaire lieten onderzoeken hadden het onderzoek begroot op zo'n 100.000 euro, het werd door allerlei omstandigheden het drievoudige. In ons geval kan het ook voor de helft van het geld als wij bijvoorbeeld het NIOD inschakelen om het onderzoek te verrichten.

De Velser bevolking en de overheid hebben ruimhartig bijgedragen om een eerlijk stuk geschiedenis te kunnen schrijven. Onderzoek is dus mogelijk als de Dordtenaren een financiele bijdrage willen leveren of bijvoorbeeld een van onze websites willen sponsoren. Het onderzoek gaat om recht doen aan overleden (verzets)mensen, die in enkele gevallen tot op de dag van vandaag worden belasterd, en dat is een serieuze kwestie die onderzocht moet worden".

Voor informatie of het geven van een donatie kunt u contact opnemen met de Max van Pelt stichting via www.verzetinenomdordrecht.nl of telefoon 0631916093 Rabobank: 181057204 t.n.v. Max van Pelt stichting KvK-nummer: 55843638

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.