Grote bereidheid op naleving regels

02 oktober 2013 door Hennie van der Zouw
Grote bereidheid op naleving regels

DORDRECHT - De inzet van de gemeente Dordrecht voor het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid heeft resultaat. Dit komt mede doordat bewoners, bedrijven en instellingen steeds vaker zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen om zaken goed te regelen. Soms is echter een zetje in de goede richting nodig. De resultaten staan in het recent verschenen jaarverslag Integrale Handhaving 2012.

Bewoners, bedrijven en instellingen in Dordrecht houden zich over het algemeen goed aan de regels. Zeker als ze er door controlerende diensten zoals Toezicht Dordrecht of de Omgevingsdienst op worden gewezen.

Inrichtingen en gebouwen
Het doel uit het Integraal Handhavingprogramma 2011-2015 van 70 % spontane naleving van de regels voor milieu, bouw en brandveiligheid, bleek voor 2012 wat ambitieus. Dit jaar zet de Omgevingsdienst meer branchegerichte en specifieke handhavingacties in. De gemeente hoopt zo het spontane naleefgedrag te vergroten bij onder andere scholen, zorginstellingen, kinderopvangcentra, cafés, restaurants, bouwplaatsen en bedrijven. Sinds vorig jaar vinden de meeste controles plaats op meer onderwerpen tegelijk, zoals bouwen, milieu en brandveiligheid.

Aandacht voor overlast
De speciale Taskforce Huisvesting van arbeidsmigranten is vanwege goede resultaten opgeheven. De resultaten van de Taskforce Overlast zijn ook positief, maar er blijft wel aandacht voor de verslaafde dak- en thuislozen in het Centrum en overlastgevende en mogelijk criminele personen in de Colijnstraat.

Openbare ruimte
In 2012 is een stevige bijdrage geleverd aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Daarbij golden vijf prioriteiten: overlastgevende groepen en personen; overlast door honden(poep); rommel op straat; graffiti en vandalisme; overlast door verkeer en toezicht op betaald parkeren. In de Hollandse Biesbosch ging de aandacht in 2012 uit naar een vijftal speerpunten die (veilige) recreatie en bescherming van de natuur bevorderen.

Aanpak criminaliteit
In samenwerking met andere overheden werkt de gemeente Dordrecht met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) actief mee aan het aanpakken van criminaliteit rond de thema’s mensenhandel, vastgoed, hennep en de toepassing van de Wet Bibob. In 2012 heeft dit onder meer geleid tot het ontmantelen van 56 hennepplantages.

Op www.dordtveilig.nl is het Jaarverslag Integrale Handhaving 2012 voor iedereen in te zien.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.