WEK zegt belangen te dienen van gemeenschap Dordrecht

11 september 2012

DORDRECHT - De twee leden tellende fractie WEK, een afsplitsing van Beter voor Dordt (BVD), wil op een onafhankelijke wijze de belangen dienen van de gemeenschap Dordrecht. Zo wordt gesteld in een verklaring aan de gemeenteraad:

"Geachte collega’ s,

Na de zoveelste cynische opmerking van de kant van Beter Voor Dordt de afgelopen commissievergadering, over het zogenaamde onderschrijven van het coalitieakkoord, zijn wij genoodzaakt om met dit verwijt voor eens en voor altijd korte metten te maken.

Dit ondanks het feit dat wij al verklaringen hebben afgegeven in kranten, op de lokale TV en op onze website.

In het kader van het dualisme is een raadslid niet gebonden aan het coalitieakkoord. Een goed raadslid zou dit moeten weten.

Wij zijn raadslid geworden om de belangen van de gemeenschap te behartigen en niet de persoonlijke belangen van een fractievoorzitter of een wethouder. Wij zijn niet gevoelig voor carrièreperspectief.

Onze taak is om te sturen, kaders te stellen en te controleren. Dit werd ons in de fractie van Beter Voor Dordt onmogelijk gemaakt. Na de grote overwinning in 2010 heeft de wethouder veel van de idealen van Beter Voor Dordt opgeofferd. Hij beschouwde de partij als zijn persoonlijk bezit en wij werden geacht om hem braaf te volgen. Maar door het coalitieakkoord is het gedachtegoed van Beter Voor Dordt verbleekt. Een voorbeeld is de enorme draai in de opvattingen over de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

In het kader van het dualisme hebben raadsleden hun eigen verantwoordelijkheid. Raadszetels zijn persoonsgebonden en niet partijgebonden. De denkfout die gemaakt wordt, is dat de raadsleden de partij vertegenwoordigen. Niets is minder waar!

Vanaf het moment dat de eed is afgelegd, is de gekozene in de eerste plaats volksvertegenwoordiger, met de nadruk op volk, en daarna pas partijvertegenwoordiger, met de nadruk op partij.

Als persoonlijke belangen (zoals de carrière van fractievoorzitters en kandidaat-wethouders) de gemeenschapsbelangen verdringen, kan het bijna niet anders dan dat leden zich afsplitsen, juist om het volk beter te kunnen dienen. Het is dus niet zo dat wij onze zetel zouden moeten afstaan, die vervolgens wordt ingenomen door een ‘jaknikker’.

Is er nog sprake van ‘uittreden uit de fractie’ als de uittreder eigenlijk degene is die als volksvertegenwoordiger de idealen van de partij in ere houdt?

Nogmaals: wij zijn uitgetreden om onze taak als raadslid zonder last of ruggespraak uit te kunnen voeren en dat is waar Dordrecht recht op heeft.

Stemmen zonder last betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.

Stemmen zonder ruggespraak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met iemand uit de achterban overleg te plegen.

De gedachte achter de verplichting te stemmen zonder last of ruggespraak is dat een volksvertegenwoordiger bij het komen tot zijn standpunten zich niet dient te laten leiden door deelbelangen, maar door het algemeen belang. Bovendien wordt de besluitvorming versneld doordat leden zich niet hebben verplicht eerst overleg te voeren met anderen voordat zij hun stem uitbrengen.

Vanaf heden zullen wij niet meer reageren op verwijten over dit onderwerp".

Diana Kensenhuis, Nancy Witsen Elias-Kool, Fractie WEK

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.