Beter voor Dordt wil inrichting van 'Gebiedsservicepunten'

18 november 2013 door Hennie van der Zouw
Beter voor Dordt wil inrichting van 'Gebiedsservicepunten'

DORDRECHT - BETER VOOR DORDT heeft bij de behandeling van de begroting samen met de PvdA een motie ingediend die het College verzoekt een gebiedsanalyse/wijkanalyse te maken waarmee in kaart kan worden gebracht wat er speelt in het betreffende gebied. De motie kreeg brede steun.

Met de opbrengst kan worden bezien welke organisaties samen kunnen werken in een team dat directer in kan spelen op de vragen binnen de genoemde domeinen, die specifiek zijn voor dat gebied of die wijk. Ook zal bekeken worden waar en bij welke bestaande locaties een servicepunt kan worden gevestigd dat voorziet in beantwoording van vragen op het sociale domein. Daarnaast willen Beter voor Dordt bekijken of er binnen een dergelijk servicepunt behoefte is om er een werkmakelaar onder te brengen.

Tijdens de voorbereidingen van de decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet wordt veel gesproken over wijkgericht werken. Er moet veel ingezet gaat worden op een goed ondersteuningsaanbod, georganiseerd in de nabijheid van de burger en mantelzorger, in wijken en buurten.
Samenwerken tussen betrokken zorgaanbieders, welzijnaanbieders en gemeente is daarbij essentiëel. Daarvoor zijn verbindingen nodig tussen organisaties, georganiseerd op wijkniveau. 

BETER VOOR DORDT is van mening dat mensen, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid moeten nemen voor zichzelf en hun naasten, maar zelfredzaamheid is niet vanzelfsprekend en soms niet aanwezig. De verandering binnen het sociale domein leiden tot onzekerheid. Dordtenaren moeten laagdrempelig bij organisaties vragen kunnen stellen over de domeinen jeugdzorg, gezondheidszorg, wmo, werk, financiën, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.