Vrijwilligers leggen waslijst van wensen op het bord van de gemeenteraad van Dordrecht

05 november 2013
Vrijwilligers leggen waslijst van wensen op het bord van de gemeenteraad van Dordrecht

DORDRECHT -  Circa vijftig vrijwilligers in Dordrecht hebben hun wensen voor de toekomst in een notitie gebundeld en op het bureau gelegd van de gemeenteraad van Dordrecht. Ze geven een schets van de mogelijkheden en onmogelijkheden van vrijwilligerswerk. Het Servceburo SSKW coordineerde dit.

De mensen hebben deze stap gezet na een oproep vanuit een commissie van de gemeenteraad.

Commissievoorzitter Peter Heijkoop (CDA) deed na het overleg aan vrijwillgers een oproep om punten aan te dragen. Dat is een waslijst geworden over zogeheten vrijwillige inzet.

Enkele punten zijn een oproep aan de politiek om die op te nemen in de verkiezingsprogramma's.

* Eenvoudiger regels

* Behoud de wijkkranten

* Vrijwilligers krijgen te weinig kansen om door te stromen naar betaald werk. Organisaties nemen liever een nieuw iemand aan

* Maak grote zalen in de stad (Kunstmin en Energiehuis) weer betaalbaar voor evenementen

* Kledingbank heeft dringend groter pand nodig

* Toekomst van buurtwerk verdient extra aandacht

* Uitnodiging aan raadsleden om eens dag vrijwilligerswerk te doen om werk te ervaren.

Het serviceburo SSKW heeft de vrijwilligers geholpen om de wensen te formuleren mede op verzoek van de politiek. Gemeenteraadslid Peter Heijkoop vertelt desgevraagd het inmiddels aan zijn collega's te hebben doorgestuurd. ,,Ik denk dat er punten in kunnen staan, die meegenomen kun nen worden bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen.

SSKW is te vinden aan Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht, 078-6137029, www.sskw.nl

De tekst van de totale notitie voor de raad:

Op 22 oktober had uw commissie een thema avond over Vrijwillige Inzet.

U sloot deze vergadering af met de oproep dat, wanneer men nog suggesties of informatie had over dit onderwerp, hij dat graag wilde ontvangen via de griffie.

Dit hebben wij, de bij ons ingeschreven staande vrijwilligers, gemeld en daarop kwamen ongeveer 50 reacties binnen, die wij voor u hieronder hebben samengevat.

Verreweg met stip op 1

Denk na over het vereenvoudigen van de regeltjes, laat ons niet omkomen in het papierwerk en maak de benodigde vergunningen simpeler.

Laat niet toe dat iedereen hiervoor van het kastje naar de muur gestuurd wordt!

Sommigen gaan zelfs zo ver dat men, door het gedoe met de vergunningen, het niet meer aandurft om nog iets te organiseren.

Voor de vergunningen ziet men het al als een verbetering als men voor alle benodigde vergunningen bij één ambtenaar terecht kan. Hij/zij regelt het dan verder met zijn collega's.

Bewonersorganisatie OKBZ zou heel graag een gesprek willen over het faciliteren van bewonersorganisaties en de vermindering van de regelzucht van de gemeente.
Het zou dan kunnen/moeten gaan over:

- minder regels en betere samenwerking met de gemeente

- financiën

- 2 raadsleden komende 2 jaar contactpersoon voor de wijk

- betere communicatie met de politie

- faciliteiten als training en opleiding

- interessant aan 'model Eindhoven'?

- kan het leerpark ingezet worden voor het maken van websites

- in hoeverre kan buurtzorg (platte organisatie) worden gerealiseerd

- uitdaging 50% minder regels!

Weten wat er speelt

Meerdere vrijwilligers vragen of gemeenteraadsleden eens een dag mee zouden willen draaien. Werkende weg komt dan automatisch aan de orde waar men tegenaan loopt.

Vrijwilligers zouden ook meer gehoord moeten worden en inspraak krijgen omdat zij vaak het beste weten wat nodig is.

Ook zouden leden van de gemeenteraad beter bereikbaar moeten zijn.

Vrijwilligersvergoeding vrijwilligers

Zeker nu er steeds meer op de schouders van vrijwilligers terecht komt, vindt men dat de gemeenteraad middelen beschikbaar moet houden voor scholing, ondersteuning en een redelijke onkostenvergoeding voor de vrijwilligers.
In eerste instantie zijn de organisaties daar verantwoordelijk voor maar als zij daar geen geld voor hebben (bijv. Buitenwacht) zou de gemeente hier middelen voor gereserveerd moeten hebben.

Een aantal vrijwilligers vroegen hier aandacht voor. Men was bijv. € 3,60 per dag aan de bus kwijt en kreeg niets vergoed of moest aan het eind van de maand een formulier invullen met alle buskaartjes erbij en kreeg dan als het meezat, 3 weken later, het geld uitbetaald.

Dat stimuleert niet om vrijwilligerswerk te (blijven) doen.

Vrijwilligerswerk terwijl je in de WW of bijstand zit

Meerdere mensen vragen hier aandacht voor. Het werken als vrijwilliger vergroot je kans op de arbeidsmarkt. Daarom juist zou de Sociale Dienst en het UWV dit vaker moeten stimuleren in plaats van af te straffen. Dat laatste leidt er alleen maar toe dat mensen helemaal niets meer doen en de kans op de arbeidsmarkt zich daardoor nog meer verkleint.

Eén vrijwilliger adviseert "Waardeer vrijwilligerswerk gelijk als betaald werk qua status, bij de bijstand".

Oneigenlijke verdringing op de arbeidsmarkt

Steeds vaker moet er vanwege de bezuinigingen afscheid genomen worden van de betaalde kracht en worden daarvoor in de plaats, vrijwilligers welkom geheten.

Dit zou een doorlopend aandachtspunt moeten zijn zowel bij de organisaties als bij de overheid.

Plaats van de vrijwilliger binnen professionele organisaties

Hierover kregen we vele reacties.

De professional - dé vrijwilliger.

Binnen de organisaties zijn steeds meer en ‘zwaardere’ vrijwilligers nodig.

Daarom zouden we het niet meer moeten hebben over de professional en de vrijwilliger!

Het gaat er in het werk niet om of je betaald of onbetaald werkt, het gaat om de capaciteit die iemand heeft.

We moeten het zowel bij de professional als de vrijwilliger hebben over de begeleiding. Als de ‘begeleider’ wordt voorgesteld vertel je iets over zijn specialisatie, over zijn opleiding, over zijn extra trainingen….

Nu is het zo dat al heeft de vrijwilliger meer of een gelijkwaardige opleiding, meer of gelijkwaardige ervaring dan nog weet 'iedereen' dat dit de vrijwilliger is en dat de professional. Dat geeft in de meeste gevallen dat de hulpzoekende geen of minder vertrouwen heeft in de vrijwilliger, dat de vrijwilliger minder serieus genomen wordt door de betaalde collega's, dat je heel veel dingen niet mag doen etc.

Opwaardering van 'de vrijwilliger' lijkt nodig.

Vrijwilligers op de plek van een betaalde baan

Als een vrijwilliger start op een plek die eerst een betaalde baan was, voelt dat voor de vrijwilliger niet echt lekker en dat 'collega's' die daar weggehaald zijn, niet zo enthousiast tegen je doen, vinden zij wel begrijpelijk maar héél vervelend.

Doorstromen naar een betaalde (deeltijd)baan

Als een vrijwilliger goed functioneert, zou het toch redelijk zijn als hij in aanmerking komt voor een betaalde baan als er een vacature is. Praktijk is dat het tegendeel de waarheid is. Het werkt in zijn nadeel omdat de organisatie liever een ‘nieuw’ iemand aanneemt en hem als vrijwilliger houdt, anders schiet de organisatie er te weinig mee op.

Waardering van de vrijwilligers 

Over de onkostenvergoeding is elders al in zijn algemeenheid geschreven, maar dat geldt zeker ook hier. Maar het gaat nog verder.

In verband met de bezuinigingen wordt bij sommige instellingen gevraagd of men de VrijwilligersPas nog wel echt wil hebben, of er wordt gevraagd of ze hem zelf kunnen betalen (sommige melden het salaris van de directeur erbij).

Onderstaand stukje trof ons:    

Door mijn NAH ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij het Theehuis en de Prinsemarij.

Wat ik tegenkom is dat voor mensen met een beperking vrijwel geen vrijwilligerswerk te vinden is. De meeste coördinatoren vinden mijn beperking lastig.

Ik ben voor vervoer aangewezen op mijn scootmobiel, wat in de winter vaak vrij koud is en niet goed is voor mijn spieren.

Een busje, dat vrijwilligers ophaalt zal dan een uitkomst zijn, Er is een hopper, daar moet je soms anderhalf uur op wachten, en dat is voor mij geen optie

 

Dordt Literair

Men vindt het jammer dat de gemeente Dordrecht eigenlijk geen interesse meer toont voor letterenactiviteiten. Het letterenbudget is vrijwel totaal wegbezuinigd en de van oorsprong Dordtse Debutantenprijs werd weggegeven aan Academica, waardoor het Dordtse er toch behoorlijk af is.

Het weerhoudt hen niet om door te gaan en dat doen ze ook!

Daarom zouden ze graag zien dat de 'grote' zaal van Kunstmin in de Energiecentrale betaalbaar wordt voor speciale activiteiten bijv. een symposium.
€ 2000 is voor hen niet betaalbaar.

Wijkkranten

Meerdere vrijwilligers vragen aandacht voor het behoud van de wijkkranten. Zij worden goed gelezen en stimuleren activiteiten in de wijk. Als vrijwilliger leer je veel en leg je veel contacten, waar anderen weer voordeel van hebben.

St. Kledingbank

Zij vragen aandacht voor de explosieve groei van het aantal cliënten. De locatie waar ze nu zitten is daardoor veel te klein geworden en ze zouden het heel erg waarderen als de gemeenteraad mee wilde denken over een groter pand.

Ook vragen zij of er een oplossing is voor het parkeren bij of voor de kledingbank.
Voor een parkeervergunning hebben zij geen geld.

Ook de Dieren SOS zou graag een oplossing willen voor hun parkeerprobleem. Zij hebben regelmatig een probleem met hun dierenambulance.

De Dieren SOS

Zij halen alle dieren in nood op en kunnen deze dieren niet in het dierenasiel kwijt, omdat het Asiel alleen maar dieren via de dierenbescherming aanneemt. Het Asiel wordt door de gemeente betaald en zij zouden het waarderen als iemand van de gemeente een keer wil bemiddelen om dit probleem op te lossen.

Vrijwilligers bij de speeltuinen

De meeste tuinen hadden via de ID Baan een beheerder en dat wordt enorm gemist.

Doordat er altijd een beheerder aanwezig was, had men een duidelijk aanspreekpunt voor de vrijwilligers, klanten, buurtbewoners en leveranciers.

Ook als men zijn onderhoud, schoonmaken, tuinonderhoud etc. wil laten doen door 'vrijwilligers' via een re-integratiebedrijf, buro Halt of andere organisaties, dan is het noodzakelijk dat er een vast iemand aanwezig is. Deze mensen zijn natuurlijk zeer welkom, maar moeten hoofdzakelijk werken als de tuin voor de kinderen gesloten is.

Met een vaste beheerder is het ook eenvoudiger om weer nieuwe activiteiten voor de kinderen te starten binnen het gebouw en hebben minder mensen een sleutel en de code nodig.

Verder zouden zij graag zien:

-     gratis trainingen

-     stimulering buurtbetrokkenheid (soms ook bemiddeling met buurtbewoners)

-     hulp bij onderhoud tuin en gebouw

-     meer waardering en beloning

-     zeer tevreden over de ondersteuning van het SSKW

-     komt u een middag bij ons meewerken als teambuilding, afdelingsuitje of  'zo maar'? Wij laten U dan alle facetten van een vrijwilliger bij de speeltuin meemaken.

Mantelzorger

Twee mantelzorgers geven aan hoe belangrijk het is om 'leuk, interessant' vrijwilligerswerk te blijven doen om te voorkomen dat je in zo'n heel klein wereldje verzeild raakt.

Ook al is dat vaak moeilijk te regelen!

Beiden vinden het woord 'mantelzorger' een vreselijk woord.

Beëindiging activiteiten DWO

Met het sluiten van de buurthuizen door DWO is er voor veel deelnemersgroepen van alles veranderd.

Werd tot de sluiting alles voor hen gedaan (inschrijven, leden en financiële administratie, inkopen, onderhoud apparatuur etc.), na de sluiting moeten ze alles zelf doen. Ze voelen zich door de gemeente volledig aan hun lot overgelaten. Zo zou men niet met vrijwilligers om mogen gaan.
Zij zouden graag zien dat het SSKW de rol van de oude DWO overneemt voor deze groepen. Heel belangrijk daarbij is dat men te ‘klein’ is om een rechtspersoon te worden en het daardoor weer onmogelijk is om een bankrekening te openen.

Deze informatie komt van 2 groepen, zij gaan waarschijnlijk wél door!

Vele andere groepen hebben het bijltje er al bij neergegooid.

De activiteitencommissie Oud-Krispijn

meldt dat vrijwilligers afhaken omdat:

-   reservering van de Koloriet via Makelpunt erg omslachtig is,

-   men zelfs voor een kleine vergadering moet reserveren,

-   men een bak koffie tijdens de vergaderingen uit eigen zak moet betalen,

-   men na of gedurende een activiteit nog geen cent heeft om de vrijwilligers iets te eten te geven

Verder ging het ook hier weer over de eerder genoemde vergunningen.

Ze eindigen met: Kom op raad, bewoners moeten toch zelfredzaam zijn......

Aanvullend op het voorgaande: meerdere mensen betreuren het heel erg dat er bezuinigd wordt op de wijkwensen. Dit was zo'n goede mogelijkheid om het contact in buurten te verbeteren.

Een aantal praktische vragen:

-   kan er op de site van de gemeente niet elke week een organisatie in het zonnetje gezet worden

-   kunnen in de digitale en papieren versie van de gemeente ook de vrijwilligersorganisaties opgenomen worden

      -   mag elke vrijwilligersorganisatie zijn flyers neerleggen op het Stadskantoor

-   mogen vrijwilligersorganisaties hun activiteiten aankondigen op de website van de gemeente

-   in maart komt de 2e Viva la Donnadag (St. Ontboezeming), zou u daarvoor een ruimte beschikbaar kunnen en willen stellen

De Collectieve Verzekering voor Vrijwilligers en de VrijwilligersPas worden regelmatig genoemd als ‘erg op prijs gesteld!’

Dit bericht ontvingen we ook!

Het zou vanzelfsprekend moeten worden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Niet voor mensen met een volledige baan, maar er zijn genoeg mensen die geen volledige baan hebben of door wat voor reden dan ook thuis zitten. De gemeente Dordrecht doet hier voldoende aan door jaarlijks de mensen die met pensioen gaan aan te schrijven voor evt. vrijwilligers werk te verrichten met de nodige verzekering en vrijwilligerspas. 
Maar het zou om de één of andere manier meer in de aandacht moeten, het is zo leuk vrijwilligerswerk! Het maakt niet uit hoe oud je bent, opleiding speelt geen rol en er ontstaat een saamhorigheidsgevoel waar je heel blij van wordt.

Je krijgt als vrijwilliger de gelegenheid precies te kunnen doen waar je

interesse naar uitgaat, waar je goed in bent. Er zijn veel eenzame mensen die dan weer een doel krijgen in hun leven en weer kennis maken met collega's.

Uit ervaring weet ik dat het niet eenvoudig is de goede mensen op de goede plek te krijgen, maar als dat lukt zoals bij de molen Kyck over den Dyck dan is dat zeer bevredigend, ik kan het iedereen aanraden!

Rode Kruis

Omdat hun vraag heel specifiek is heb ik hun reactie hier in zijn geheel opgenomen.

Andrea Baert was ook op de avond zelf aanwezig.

Momenteel heeft uw gemeente Dordrecht een convenant gesloten met het Rode Kruis waarbij in geval van calamiteit of ramp contact opgenomen kan worden met de piketfunctionaris van het Rode Kruis die op verzoek van het beleidsteam vrijwilligers op kan roepen om de gemeente te ondersteunen bij de uitvoering van het rampenplan.

Onze dienst Verwanteninformatie waarbij ik aan het hoofd sta, kan assisteren in de opvang en registratie van eventuele evacués in een opvanglokatie, het invoeren in I-RIS, het matchen van mensen die op zoek zijn naar  vermiste verwanten en kunnen meehelpen aan contactherstel tussen zoekenden en gezochten.

Zoals u wellicht bekend is worden de dienst Verwanteninformatie en de dienst Opvang&Verzorging, ook van het Rode Kruis,  binnenkort samengevoegd en gaan verder onder de naam Bevolkingszorg, waardoor onze vrijwilligers bijscholing zullen gaan volgen om onze professionaliteit te verhogen. Om op een calamiteit of ramp voorbereid te zijn volgen wij regelmatig bijscholingen, het is voor onze vrijwilligers zinvol om betrokken te worden bij de jaarlijks verplichte rampoefening die iedere gemeente dient te houden.

Het is al weer een flink aantal jaren geleden dat wij bij die rampoefeningen betrokken werden, terwijl de veranderde samenleving, mede door het gebruik van sociale media, ook met betrekking  tot de omgang met burgers in een rampsituatie aanpassing vereist, zelfredzaamheid is daarbij het credo.

Met de beleidsmedewerker rampenbestrijdig van uw gemeente Dordrecht zou ik graag willen bespreken hoe ons team kan inspelen op de verwachtingen die de gemeente

Heeft van onze dienst. Tevens wil ik er op aandringen het Rode Kruis te betrekken bij de volgende rampoefening die de gemeente zal houden, voor de gemeente zowel als voor ons zal dat van toegevoegde waarde zijn om te laten zien wat wij in echte rampsituatie kunnen betekenen en adquaat op te kunnen treden.

Het zou ook prettig zijn om als dienst Bevolkingszorg de beschikking te krijgen over de lijst met opvanglokaties waarover de gemeente beschikt met bijbehorende plattegrond.

Met het team van Verwanteninformatie en het team Opvang&Verzorging hebben wij zelf een gemeenschappelijke oefening gepland op 12 april 2014 wanneer wij inmiddels samengevoegd zijn tot team Bevolkingszorg, voor deze oefening zoeken wij nog een lokatie en doen een beroep op de gemeente om daarvoor een lokatie beschikbaar te stellen.

Met bovenstaande summiere beschrijving hoop ik een indruk te hebben gegeven wat wij voor de gemeente kunnen betekenen en hoop op een zinvolle samenwerking.

 

Tot slot….

Dit was de samenvatting van wat wij hebben binnengekregen naar aanleiding van uw oproep 22 oktober.

We hopen dat u er iets mee kan en wilt doen.

We kwamen ook opmerkingen tegen waar wij waarschijnlijk iets mee kunnen doen, dat pakken we direct volgende week op.

Misschien moet u vaker zo’n oproep doen in kleine groep, dan zullen wij hem weer verspreidden.

Wij begrijpen dat mensen het waarderen om deze vraag te krijgen en als er dan ook nog wat mee gebeurt, dan is dit een prima actie.

Willen we de betrokkenheid en de inzet van burgers versterken, dan zullen we hen blijvend moeten ondersteunen en ontlasten waar het kan!

Wij blijven ons best doen.

Mocht u meer informatie over een opmerking willen hebben, dan kan dat natuurlijk altijd.

Met vriendelijke groet namens het SSKW,

 

 

 

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.