Jan Hein van den Berghbrug eerbewijs aan beeldbepalend adviseur van gemeente Dordrecht

28 december 2013
Jan Hein van den Berghbrug eerbewijs aan beeldbepalend adviseur van gemeente Dordrecht

DORDRECHT – Sommige bruggen in Dordrecht hebben wel een naam gekregen, maar die is niet vindbaar op een kaart of internet.  Ook is de naamgeving in stilte gebeurd. Een treffend voorbeeld:

Zo is er in de Zwanenplaatweg in de Biesbosch een brug te vinden, die voluit heet: JAN HEIN VAN DEN BERGHBRUG. Ambtenaar Jan Hein was tussen 1973 en tot de opheffing in 2012 secretaris van de stichting Biesbosch. In ,,zijn” Biesbosch zijn nog andere bruggen te vinden die niet zijn gesierd met één of twee borden met een naam. De brug voor Jan Hein is in elk geval wel een voorbeeld van nieuwe naamgeving op het eiland van Dordrecht.

Hij is tientallen jaren achter de schermen één van de meest invloedrijkste ambtenaren van de gemeente Dordrecht. Jan Hein deed ook allerlei juridische zaken, waarbij hij feilloos aanvoelde welke uitspraak er kon worden verwacht. Vanuit zijn deskundigheid probeerde hij ook de verslaggeving in de media te bevorderen, zodat de feiten een passende plek kregen. Op straat in de binnenstad -  tussen de middag - was de carnavalsliefhebber van over de Moerdijk ook een bekende wandelaar: meer dan dertig jaar met een inmiddels ook gepensioneerde collega.

Ambtenaren leven niet vaak in het collectief geheugen door als overheidsdienaren, maar door de Jan Hein van den Berghbrug heeft hij wel een plek verworven.

De Biesbosch staat inmiddels ook in de geschiedenis na de opheffing bij besluit van de gemeenteraad van Dordrecht. Jan Hein van den Bergh is na een intern afscheid ook met pensioen gegaan.

Samenvatting

"Stichting De Biesbosch" heeft als doel het beheer en de exploitatie van aan de gemeente Dordrecht in eigendom toebehorende landbouwgronden in de polder De Biesbosch. De laatste decennia werden de gronden van de Stichting vooral aangewend om te dienen als compensatiegronden voor agrariërs die elders op het Eiland van Dordrecht plaats moesten maken wegens stedenbouwkundige of verkeerskundige maatregelen. De afgelopen jaren hebben verschillende compensatietransacties plaatsgevonden met agrariërs die in verband met de uitvoering van de plannen van (aanvankelijk) het Strategisch Groenproject, thans de Nieuwe Dordtse Biesbosch, gronden kwijtraakten.

Nu de laatste transactie in dit kader binnenkort wordt afgerond, is het in stand houden van een afzonderlijke rechtspersoon die nog slechts het beheer voert over de verpachte en in erfpacht uitgegeven gronden in de polder De Biesbosch niet zinvol meer. Het ligt voor de hand het beheer over te dragen aan de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken van Stadsontwikkeling en de gronden in te brengen in het Grondbedrijf.

Met het oog hierop wordt uw raad voorgesteld om conform artikel 21 van de statuten van Stichting De Biesbosch de Stichting op te heffen per 1 mei 2012. 

Geschiedenis

Op 1 september 1926 was de inpoldering van polder De Biesbosch door het sluiten van het laatste gat in de in aanbouw zijnde dijk een feit geworden. Ten behoeve van deze inpoldering was op 26 juli 1924 de Vereniging De Biesbosch opgericht. De vereniging kreeg van de gemeenteraad van Dordrecht de verplichting bij de uitvoering van de plannen tot inpoldering en in cultuur brengen van in De Biesbosch gelegen gronden zoveel mogelijk gebruik te maken van in Dordrecht woonachtige werklozen.

De indijking van de polder De Biesbosch in 1926 is naar oppervlakte gemeten de grootste geweest op het Eiland van Dordrecht. Een oppervlakte van 1130 ha werd toen aan het Dordtse Eiland toegevoegd. In het vruchtbare landbouwgebied vestigde zich een aantal agrarische bedrijven en exploiteerde de Vereniging De Biesbosch een eigen landbouw- en fruitteeltbedrijf.

In 1958 is de Vereniging De Biesbosch omgezet in de rechtspersoon "Stichting De Biesbosch". Naast de exploitatie van de eigen bedrijven werden de gronden in de polder die vrij kwamen door pachtbeëindiging vooral ingezet als compensatiegrond voor agrariërs die elders op het Dordtse Eiland hun bedrijf geheel of gedeeltelijk kwijtraakten door stedenbouwkundige of verkeerskundige maatregelen.

Toen in 1989 het eigen landbouwbedrijf werd opgeheven, werden de daardoor vrijkomende gronden "verdeeld"onder een aantal zittende pachters om hen in staat te stellen hun bedrijven in economisch opzicht beter te laten functioneren.

De laatste jaren zijn de gronden van de Stichting als compensatiemiddel gebruikt om agrariërs te bewegen hun gronden te verkopen. 

Pagina 1/3

Datum 20 maart 2012. Ons kenmerk SO/758310. Beëindigen ten behoeve van de realisering van de plannen in het kader van De Nieuwe Dordtse Biesbosch (aanvankelijk het Strategisch Groenproject).

Wat is de aanleiding?

De "Stichting De Biesbosch" tot beheer en exploitatie van aan de gemeente Dordrecht in eigendom toebehorende landbouwgronden in de polder De Biesbosch voert thans nog slechts het beheer van verpachte en in erfpacht uitgegeven gronden in de polder De Biesbosch. Er worden geen nieuwe "compensatietransacties1 meer verwacht.

Het in stand houden van een afzonderlijke stichting is niet zinvol meer. Daarom kan de Stichting De Biesbosch worden opgeheven. In artikel 21 van de statuten van de Stichting is voorzien in de mogelijkheid om de Stichting op te heffen. Dit kan alleen bij besluit van de gemeenteraad. Het opheffen van een stichting gebeurt door middel van ontbinding en vereffening (dit is de fase tussen het ontbindingsbesluit en het daadwerkelijk eindigen van de rechtspersoon.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.