"Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en iedere politieke partij is druk bezig met (de voorbereidingen van) hun campagne. Maar ook de gemeente Dordrecht, want zij denkt na over een campagne om de opkomst van kiezers te bevorderen. Want van de 92.512 Dordtenaren die in 2010 mochten stemmen, kwamen er 47.020 daadwerkelijk stemmen. Dat is maar 50,83%! Kortom, een campagne om de opkomst te bevorderen is zeker een goed idee.

Afgelopen vrijdag kreeg ik, samen met alle andere campagneleiders van de Dordtse politieke partijen, een e-mail van de griffie met daarin een uitleg over de opzet van de opkomstbevorderingscampagne. Tot mijn grote verbazing stond daar in dat ‘een cartoonist verschillende thema’s die spelen tijdens de verkiezingen heeft geillustreerd’. Deze illustraties worden via posters, kaarten en billboards in de stad verspreid en onder de aandacht gebracht bij de Dordtenaren. Het kan toch niet zo zijn dat de overheid gaat bepalen/ sturen waar de verkiezingen over gaan? Op deze manier gaat de gemeente de Dordtenaren zeggen wat belangrijk is, maar dat bepalen we in Dordrecht zelf. Dat is wat onze democratie goed maakt en waar zoveel bloed voor heeft gevloeid. Als burger moet je vrij kunnen zijn om te bepalen wat belangrijk is tijdens verkiezingen en daar mag een overheid nooit en te nimmer op sturen. En het is aan politieke partijen om aan burgers te laten zien wat zij als politieke partij belangrijk vinden.

Direct stuurde ik een e-mail terug met daarin de vraag of de cartoonist heeft bepaald wat de verkiezingsitems zijn of dat de gemeente dit heeft gedaan? Want het is toch wel erg bijzonder dat de gemeente aan haar burgers laat weten wat de belangrijke thema’s zouden zijn bij de verkiezingen. Even later hing ik met de ambtenaar aan de telefoon. Hij begreep mijn vraag, maar ik kon rustig gaan slapen want het zou een hele leuke campagne worden. Meerdere malen heb ik aangegeven dat ik direct geloof dat het heel leuk zou zijn, maar dat het mij daar niet om te doen was. Na lang aandringen kon hij mij een thema als voorbeeld geven die de gemeente in haar campagne gaat gebruiken. Dat was de koopzondag. Los van het feit of je het er nu mee eens bent of dit nu wel of geen thema gaat worden tijdens de verkiezingen. Dit is geen taak van de overheid.

Ieder jaar vieren wij op 5 mei bevrijdingsdag. Een dag dat wij o.a. stilstaan bij het feit dat wij in alle vrijheid keuzes mogen maken en dat we in een maatschappij leven waarin we regels hebben afgesproken die onze vrijheid, mening en keuze beschermt. Zo mogen wij ook iedere 4 jaar naar de stembus. De periode waarin burgers, in dit geval van de gemeente Dordrecht, mogen kiezen. Mogen kiezen, aan wie zij hun stem toevertrouwen. Mogen kiezen, wat zij belangrijk vinden. Het zijn de burgers die bepalen waar de verkiezingen over gaan en het zijn de politieke partijen die hopen dat de verkiezingen over hun thema’s gaan. De overheid moet niets anders dan de verkiezingen mogelijk maken en zich ten alle tijden niet bemoeien met de inhoud.

Dat is wat onze democratie zo mooi maakt, dat is waar wij in ons land zo hard voor gevochten hebben en dat is wat wij ieder jaar op 5 mei herdenken.

Natuurlijk zijn er op dit moment veel belangrijkere dingen waar ik mij druk om kan maken. Zoals de hoge werkloosheid in de gemeente of de hoeveelheid eenzame ouderen. Maar deze campagne van de gemeente overstijgt de partijpolitiek. Iedere politicus, ambtenaar of burger die hart heeft voor onze vrije democratie, waar onze opa’s en oma’s nog hard voor gevochten hebben, zou deze campagne niet moeten willen. Natuurlijk, wanneer je genomen wordt kun je je het beste ontspannen, maar deze campagne van de overheid zou niet misstaan in Noord-Korea of Iran en dat is waaarom ik mij zo druk maak.

Het is niet de overheid, maar wij, de burgers van Dordt, die bepalen waar de verkiezingen over gaan!