Onderzoek Rekenkamercommissie Dordrecht stelt dat er een nieuwe kijk op subsidies nodig is

07 februari 2014 door Hennie van der Zouw
Onderzoek Rekenkamercommissie Dordrecht stelt dat er een nieuwe kijk op subsidies nodig is

DORDRECHT - Het is de vraag in hoeverre instellingen die van de gemeente Dordrecht subsidie ontvangen activiteiten ontplooien die bijdragen aan de doelen van de gemeente. De doeltreffendheid van de door de Rekenkamercommissie onderzochte subsidies aan maatschappelijke organisaties kan niet worden vastgesteld. Dat stelt de Rekenkamercommissie Dordrecht in een onderzoek naar de verstrekking van subsidies.

Ten eerste maakt de gemeente onvoldoende helder wat zij met de subsidies aan deze instellingen wil bereiken. Daarnaast maken de instellingen die subsidie ontvangen, zelf onvoldoende duidelijk hoe hun activiteiten de eigen doelen en die van de gemeente ondersteunen. Ten derde constateert de commissie dat de (wettelijk verplichte) periodieke evaluatie van effectiviteit van subsidies niet plaatsvindt. Ook andere regels die verbonden zijn aan de subsidieverlening worden niet altijd nageleefd. Voor wat betreft de rechtmatigheid van de verleende subsidies constateert de Rekenkamercommissie dat deze overwegend goed is.

Aanleiding onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek van de Dordtse Rekenkamercommissie is een onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders in 2011 uitvoerde naar de subsidieverlening. In dat onderzoek kwamen de beoogde doelen met de subsidieverlening niet aan bod. Na overleg met de gemeenteraad heeft de Rekenkamercommissie besloten om een eigen onderzoek te doen naar de doeltreffendheid van de subsidieverstrekking.

Casussen
Voor het onderzoek van de Rekenkamercommissie zijn vier casussen nader bestudeerd: de stichting kunstzinnige vorming ToBe, poppodium Bibelot, zwemvereniging MNC en welzijnsorganisatie FlexusJeugdplein, samen goed voor 4,5 miljoen euro subsidie.

Aanbevelingen
De Rekenkamercommissie doet de aanbeveling aan het college om de gemeentelijke (subsidie)doelstellingen scherper te verwoorden. College en subsidieontvangers worden aanbevolen om bij de subsidieaanvraag aan te geven hoe de activiteiten van de ontvanger zullen bijdragen aan de gemeentelijke doelen. Daarnaast beveelt de commissie gemeenteraad en college aan om een drempelbedrag af te spreken, waarboven subsidiebeschikkingen verscherpt worden getoetst op doeltreffendheid.

Bestuurlijke reactie
Het college van burgemeester en wethouders geeft in een reactie op de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan meer waarde te hechten aan dat veelvuldig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsvindt met instellingen, waarbij gekeken wordt naar de beste inzet. Het college hanteert als uitgangspunt ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’. Het vaststellen van de effectiviteit van subsidies is in de praktijk lastig, zo geeft het college toe. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn voor het college reden om een aantal maatregelen te nemen, zoals het scherper formuleren van de beleidsdoelen bij de subsidieverstrekking en de subsidieverstrekking nadrukkelijker mee te nemen in de beleidsevaluaties.

Nawoord
De Rekenkamercommissie wijst ten slotte nog nadrukkelijk op het belang van het houden van 5-jaarlijkse evaluaties, waarbij het subsidieproces in grote lijnen kan worden bekeken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.