Hoe maakt rasdordtenaar en politicus Piet Sleeking Beter voor Dordt (BVD) komende jaren toekomstbestendig?

20 maart 2014
Hoe maakt rasdordtenaar en politicus Piet Sleeking Beter voor Dordt (BVD) komende jaren toekomstbestendig?

Opinie door Hans Berrevoets

DORDRECHT -   Dordtenaar in hart en nieren Piet Sleeking is het gezicht van de lokale partij Beter voor Dordt (BVD) waarmee hij voor de tweede keer de bepalende machtsfactor wordt in het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht. Veertig jaar geleden deed hij voor de eerste keer ervaring op in de gemeente politiek.

In 1994 debuteerde Piet in de gemeenteraad van de stad. In 2010 werd hij locoburgemeester en wethouder. Deze positie werd bevestigd op 19 maart 2014. BVD haalde veertien van de 39 zetels in de gemeenteraad. Dat was maar eentje minder dan bij de monsterzege in 2010. Voor Piet Sleeking ook persoonlijk een historische gebeurtenis, alhoewel hij uiterlijk het rustiger verwerkte dan in 2010.  BVD en Piet Sleeking hebben nu ook tien zetels meer dan de tweede partij (CDA) op de kiezersmarkt in Dordrecht.

Piet Sleeking won toen als oppositieleider. Hij is nu al de eerste wethouder en locoburgemeester en weet dat hij nu op zijn daden kan worden beoordeeld. Zijn drijfveren als jongen uit een Dordts arbeidersgezin steekt hij niet onder stoelen of banken.

Verleden
Voor Piet Sleeking zit een deel van zijn inspiratie ook in het verleden, zo bleek deze week nog in een vraaggesprek voor radio Rijnmond. Hij noemt PvdA-premier JOOP DEN UYL als iemand waarvoor hij veel sympathie voelde. In zijn herinnering blijft Den Uyl iemand die oog voor de mensen had. Kotom: Dicht bij de mensen staan.

De Dordtse PvdA zette hij echter anno 2014 nog steeds anders in het verleden neer. ,,Het was een regentenclub. Ik heb toen ik in 1974 in de politiek in de PPR Dordrecht begon een tegengeluid willen laten horen. De PvdA heeft wat mij betreft te lang Dordrecht gedomineerd”.

In 2010 viel de PvdA, die in 1974 nog negentien van de 39 zetels pakte, terug naar zes zetels in de raad.

De partij werd uit het college van b. en w. zo ongeveer na negentig jaar (!). Anno 2014 was de gifbeker voor de partij nog niet leeg: Terug naar vier (!) zetels. De PvdA anno 2014 had ook maar negentien namen op de kandidatenlijst staan: Net zoveel als dat er in 1974 nog in de gemeenteraad kwamen.

Piet Sleeking liet voor de radio weten dat nog wel als een bevestiging te zien van zijn analyse in zijn PPR tijd in 1974, toen die partij voor een tegengeluid wilde zorgen. ,,Toen we met John L. van Gulik maar één zetel haalden in de gemeenteraad, wat ik teleurstellend vond, ben ik afgehaakt.” 

Een foto van journalist Frank van Dijl uit 1971 – die op de site van Beter voor Dordt (BVD) te vinden is – laat ook nog het actietijdperk zien van de politiek leider van BVD.  Hij plant een boom tegen de aanleg van een brede weg. De Laan der VN bestond toen nog alleen op de tekentafel en werd ondanks het verzet van Piet wel werkelijkheid.

Misschien is de politieke visie van Piet Sleeking mede gevormd door zijn leraar maatschappijleer op de gemeentelijke PA aan de Hugo van Gijnweg aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw: Piet C. Janse. In 1974 was Janse de bepalende onderhandelaar van de PvdA, die negentien zetels in de gemeenteraad voor de eerste keer omzette in drie (!) wethouders. Twee wethouders voor de rest – zeg maar VVD en CDA – was toen de uitkomst. Janse bleef als wethouder twintig jaar (!) aan het bewind. Hij gold als machtspoliticus oude stijl, die met hart voor de stad zich inzette en het hard durfde te spelen. Hij paste bij de tijdgeest van toen.

Ereburger
Piet Janse, inmiddels ereburger van Dordrecht, zag zijn leerling Piet in 2010 een college vormen met drie BVD wethouders en twee voor de anderen. Piet Sleeking kan anno 2014 wederom uitgaan van drie wethouders voor zijn partij en gaat de komende dagen en weken praten voor en achter de schermen, die er verder gaan aanschuiven.  CDA, VVD en mogelijk ChristenUnie/SGP worden genoemd als de coalitie wil doorgaan op een bredere basis (24 van de 39 zetels).

Na de vorming van het nieuwe college zal voor Piet Sleeking ook de vraag opkomen: Hoe maakt hij zijn partij BVD toekomst bestendig! Hij is vanaf 1994 al in het Stadhuis te vinden en zal in 2018 16 jaar raadslid zijn en acht jaar wethouder, als er geen onverwachtse gebeurtenissen zijn. Op de foto die in bushokjes te zien is, ziet hij er acht jaar jonger uit, maar in 2018 is zijn kalenderleeftijd toch al 67 jaar. 

Kortom: Wie ligt er nu in de wieg bij BVD om eens het stokje van Piet Sleeking over te gaan nemen? De lokale partij BVD heeft in elk geval de smaak te pakken de grootste te blijven, maar Piet Sleeking weet als geen ander, dan zoiets gezien zijn ervaringen met de PPR in 1974 ook gevaren met zich mee brengt.  De valkuilen kende hij van zijn oud-leraar Piet Janse, die zelfs volgens politieke waarnemers werd beschreven in een proefschrift waarop het huidige kamerlid voor D66, Gerard Schouw, promoveerde.  BVD had na de grote zege in 2010 maar twee raadsleden die wegliepen. Fractievoorzitter David Schalcken wordt geroemd om zijn sociaal invoelend vermogen, want dertien raadsleden gingen door en er komt er weer eentje bij. Ook bij andere partijen waren er sleutelfiguren in het onderlinge verkeer om in elk geval de coalitie te laten doormarcheren. De fractievoorzitter van de VVD, Dirk Pols, wordt als stabiele factor genoemd, maar zijn partij is teruggevallen naar drie zetels.

Tweegesprek
Misschien zou een tweegesprek tussen Piet Janse en Piet Sleeking dit jaar eens verrassende herinneringen en vergezichten opleveren. De leraar en leerling van toen nu als mensen, die Dordrecht op hun eigen wijze hebben gediend. Ze kunnen samen zeggen als locoburgemeester en eerste wethouder aan de (machts) knoppen van de gemeente te hebben gedraaid.

Misschien maakt dat de PvdA in verval in Dordrecht toekomst bestendig en ook Beter voor Dordt (BVD) als opvolger in het hart van de macht.

Markant dat de geschiedschrijving op Dordrecht.net anno 2010 over het politieke verleden van Piet Sleeking door hem anno 2014 nog hoorbaar wordt gemaakt.

(verscheen in 2010 op Dordrecht.net)

DORDRECHT - Piet Sleeking gaat naar zestien jaar (!) volgende week dinsdag op een andere plek zitten in het Stadhuis. Hij zal in de middagvergadering van de gemeenteraad als leider van de grootste partij achter de college-tafel komen te zitten.  CDA, VVD en Beter voor Dordt vormen de nieuwe coalitie.

De opmars van Sleeking, de oranjerevolutie, past in een lange politieke loopbaan met een duidelijke eigen overtuiging van wat beter is voor Dordt. Zijn politieke groepering draagt ook die naam. 

Piet Sleeking begon in 1994 in de gemeenteraad. Twintig jaar nadat hij voor de eerste keer op een kandidatenlijst stond en na twintig jaar wethouderschap van Piet Janse (PvdA) 

Janse sprak op de laatste ledenvergadering van de PvdA over Piet Sleeking als winnaar van de verkiezingen en als man, die in 1974 al kanttekeningen zette bij de natuurlijke aanwezigheid van de PvdA als machtsfactor  nummer één in Dordrecht.  Janse zei dat toen anders, meer in de zin dat Piet Sleeking niet zo op de PvdA toen was gesteld.

Na 36 jaar (!) maakt die Piet Sleeking zelf een radicale ommezwaai mogelijk. De PvdA die toen in de stad (1974) ook wel werd gezien vergelijkbaar meteen KVP in het zuiden van het land, mag nu oppositie voeren.

De vraag is of Sleeking in 1974 al droomde van het historische moment dat hem op dinsdag 27 april 2010 ten deel valt en waarmee hij geschiedenis schrijft... of heeft hij de tijdgeest het beste van de politici van nu aangevoeld met een ongekende verkiezingszege als gevolg. 

Columnist Godfried J. Holber zette de loopbaan van Piet Sleeking al eens op een rijtje. Daarom gelet op de komst van 27 april 2010 nog eens de feiten door de ogen van waarnemer Godfried J. Holber.

Beter voor Dordt is met vijftien van de 39 zetels een historisch gezien ongekende overwinnaar geworden van de Dordtse gemeenteraadsverkiezingen. Columnist Godfried J. Holber tekende hem al in historisch perspectief:

Piet H. Sleeking,  geboren 4 maart 1951, was de politiek leider van de grootste oppositiepartij Beter voor Dordt (BVD. Hij is nu de voorman van de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad en wordt nu wethouder nummer één en loco-burgemeester.

Hij draait reeds zestien jaar mee in het algemeen bestuur van de stad Dordrecht.  De vraag die waarnemers bezig houdt: vertaalt zijn opvallende campagne zich inderdaad in de positie van grootste partij in de stad? 

 Piet draait in elk geval reeds een tijd mee. Toen hij bijna zijn opleiding achter de rug had op de pedagogische academie (PA), deed hij zijn eerste politieke ervaring op in 1973 en 1974. Hij werd gemeenteraadskandidaat voor de Politieke Partij Radicalen (PPR) in Dordrecht. De partij had geen afdeling, maar een actiecentrum. Dat lijkt op de werkwijze van Beter voor Dordt nu. 

Sleeking was één van de mensen, die toen zorgde voor gratis vervoer voor ouderen op zondagen tijdens de oliecrisis, want zij mochten niet zelf auto rijden om benzine te sparen. Piet is nog steeds voor gratis openbaar vervoer voor 65 plussers.

Toen zette Sleeking kritische kanttekeningen bij bouwen in het groen op het eiland van Dordrecht. Het enige PPR-raadslid John L. van Gulik verwoordde dat door bezwaren te uiten tegen de bouw van de wijk Stadspolders in het groen. BVD is nu tegen de bebouwing van de Zuidpolder.

In het PPR-partijprogramma stond, dat er moeilijk kan worden samengewerkt met de PvdA, die in die tijd werd geleid door machtspolitici. Die vanzelfsprekende machtspartij in Dordrecht kreeg in 1974 bijna een meerderheid: 19 van de 39 zetels. De PvdA probeerde in die de stad te regeren niet vanuit het Stadskantoor, maar vanuit de eigen fractiekamer. Was dat de kracht van de PvdA toen of de zwakte van VVD en CDA, die samen twee wethouders hadden tegenover toen drie PvdA-wethouders. Het zou een historisch onderzoek waard kunnen zijn!

BVD-voorman Sleeking zette onlangs kanttekeningen bij de vanzelfsprekendheid aanwezigheid van de PvdA in het college van b. en. w.  De PvdA-leider van nu (Jan Lagendijk) hanteert een geheel andere stijl dan de machtspoliticus van toen, Piet C. Janse (wethouder van 1974 tot 1994).  Zou Piet Sleeking dus zijn PPR-standpunt van toen of zijn BVD-standpunt van nu bedoelen?

De PPR zette in 1974 richting verkiezingstijd de actiegroep Stop Sloop in de markt. De radicalen verzetten zich tegen de sloop van het oude gymnasium aan de Spuiboulevard. Piet Sleeking stond toen voor stadsbehoud. Onder zijn regie lanceerde kandidaat-gemeenteraadslid Jens van der Vorm de Rijke onlangs een nieuwe variant van stop Sloop. In de verzetskerk de Wilhelminakerk werd het manifest Stadsverzet bekend gemaakt om duidelijk te maken, dat voor stadsbehoud strijd moet worden gevoerd. De liefde voor de stad bindt de mensen, zo staat in het pamflet. De nestor van de gemeenteraad Sleeking is dus zowel oude idealen trouw gebleven en zegt uit te gaan van voortschrijdend inzicht. Het is nu de vraag of die mix hem na zestien jaar in het hart van de macht brengt.  Vanaf 27 april 2010 mag hij het laten zien...

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.