Programma van eisen nieuwe Dordtse Biesbosch vastgesteld

30 oktober 2013
Programma van eisen nieuwe Dordtse Biesbosch vastgesteld

DORDRECHT - De realisatie van de Nieuwe Dordste Biesbosch is een stap dichterbij met de vaststelling van het Programma van Eisen (PvE) door het college van B&W. Het PvE is een vertaling van de verschillende beleidsdoelen van het waterschap, de provincie en de gemeente in functionele en technische eisen. Het PvE vormt het toetsingskader in de verdere planuitwerking.

Wethouder Wagemakers: “Met dit programma van eisen realiseren we de eerder vastgestelde beleidsdoelen, namelijk het verbeteren van de waterhuishouding en –kwaliteit én het realiseren van  nieuwe natuur en recreatie op het eiland van Dordrecht. Dit is niet alleen een verrijking voor de Biesbosch zelf maar zal het woon-, leef- en vestigingsklimaat van de gehele stad verbeteren. Met deze stap kunnen we verder met het ontwerp voor de inrichting van het gebied en naar realisatie toewerken”.

Het PvE geeft de kaders en randvoorwaarden voor de realisatie van 154 ha natuur en 167 ha recreatie in de Noorderdiepzone en het dagrecreatiegebied tussen Zuidendijk en Zeedijk. In samenspraak met het waterschap en de provincie zijn voor deze twee deelgebieden de voorontwerpen voor de inrichting van deze gebieden gemaakt. Zij geven een mogelijke inrichting aan, maar zullen in de ontwerpfase nog verder worden uitgewerkt op basis van verschillende varianten. Hierbij zal nadrukkelijk de mogelijkheid van versterking van de recreatieve voorzieningen bij de Viersprong betrokken worden. Definitieve besluitvorming hierover vindt medio 2014 plaats.

Omdat op dit moment onvoldoende zekerheid bestaat over de technische haalbaarheid van een kwalitatief hoogwaardige recreatieplas en er onvoldoende politiek draagvlak is voor deze voorziening, is de recreatieplas buiten het programma van eisen gebleven.

Met deze aanpak zorgt het college enerzijds voor voortgang in de aanpak, maar creëert het ook tijd om varianten voor recreatieve inrichtingsmogelijkheden te onderzoeken voor het terrein tussen de Zuidendijk en Zeedijk en bij de Viersprong.

Noorderdiepzone en dagrecreatieterrein tussen Zuidendijk en Zeedijk
De Noorderdiepzone vormt een belangrijk onderdeel bij de verdere realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Allereerst omdat in dit gebied door middel van een watersysteem, de waterhuishouding en –kwaliteit voor delen van de stad en het landbouwgebied in Polder de Biesbosch verbeterd worden. Daarnaast vormt het de groenverbinding tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch en is het een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden door een netwerk van verbindingen voor voetgangers, fietsers en ruiters. Onderdeel van dit netwerk is een fietsverbinding (fietspad 220) over de Zuidbuitenpolderse Kade.
Ten noorden van de Noorderdiepzone worden tussen de Zuidendijk en Zeedijk een waterberging van ruim 4 ha en een parkeervoorziening aangelegd
Het overige deel van het polderlandschap ten zuiden van de Noorderdiepzone blijft in de huidige vorm behouden voor de landbouw. Ook de omgeving van het Nieuwe Merwedepad bij de Oost- en Zuidhaven en het bijzondere landschap van de paardenwei in het buitendijks gebied bij de Kop van het Land blijven onveranderd.
Op 11 oktober heeft de Raad van State de bezwaren behandeld tegen het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch. De gemeente is in afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

De gemeenteraad zal later dit jaar een besluit nemen over het PvE.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.