Discussie rondom Nieuwe Dordtse Biesbosch

31 oktober 2013
Discussie rondom Nieuwe Dordtse Biesbosch

DORDRECHT - Op de websites van RTV Rijnmond en 'Beter voor Dordt' staat vandaag, 30 oktober 2013, dat er géén nieuwe recreatieplas in de Hollandse Biesbosch komt. Volgens RTV Rijnmond heeft de raad destijds unaniem met het plan ingestemd.

WEK Dordrecht reageert als volgt: "In eerste instantie hebben alle partijen, met uitzondering van WEK, met de plannen ingestemd. Op een later moment kregen meer partijen twijfels. WEK heeft toen verzocht om hoofdelijke stemming en de meerderheid, waaronder BVD, bleef de plannen steunen. Alle fractieleden van BVD hebben dus persoonlijk ingestemd met de plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. BVD heeft altijd vol enthousiasme het plan omarmd en steun gezocht voor uitvoering van het Coalitieakkoord. Alleen WEK heeft vanaf het begin stelselmatig gepleit voor stopzetting van dit onzalige project. Het bericht van RTV Rijnmond over unanieme instemming is dus onjuist."

Op de website schrijft Beter voor Dordt het volgende: ‘De recreatieplas in de Noorderdiepzone blijft nu buiten het Programma van Eisen’.

Reactie WEK: 'De recreatieplas is NOOIT in de Noorderdiepzone gepland, maar ten Noorden van de Zeedijk.'

Verder schrijft BVD: ‘Het in de huidige vorm behouden van het polderlandschap ten zuiden van de Noorderdiepzone voor de landbouw is onze fractie daarom ook uit het hart gegrepen. Het college krijgt hiervoor onze warme steun.’

Reactie WEK: "Het moet niet gekker worden bij BVD. In de ‘huidige vorm’ betekent in dit geval dat het college eerst 530 ha onttrekt aan dat zo gewaardeerde landbouwgebied."

Uit het interview met Wagemakers blijkt dat naast de politieke weerstand voor hem een heel ander argument speelt om de plas niet aan te leggen: ‘Uit onderzoek blijkt, dat de waterkwaliteit wellicht niet op orde komt. De grond is fosfaatrijk en vormt een voedingsbodem voor onder meer blauwalg. Ook daarom kijken we nu serieus naar de Viersprong.’

Reactie WEK: "Het begint er enigszins op te lijken dat wethouder Wagemakers leert te luisteren naar échte deskundigen zoals bijvoorbeeld Henk Visscher (Landschapskundig museum).

In het interview met RTV Rijnmond staat verder: ‘Wethouder Harry Wagemakers denkt het gevraagde rekensommetje volgende week op tafel te kunnen leggen. Veel voordeel voor de gemeente Dordrecht kan er niet inzitten, want het gros van de kosten wordt betaald door Rijk, Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta. Als Dordt het project helemaal stopzet vervallen ook de toegezegde subsidies.’

‘Het zou ook nog kunnen dat het plan onderuit gehaald wordt door de Raad van State. Die zal waarschijnlijk in december uitspraak doen over de bezwaren die zijn ingediend". Wagemakers gaat daar niet van uit: "Daarom gaan we dus door met de planvorming en concrete vertaling daarvan, maar schrappen we de recreatieplas".

Reactie WEK: "Er wordt nota bene nog steeds grond aangekocht. Het zou pas echt Béter voor Dordrecht zijn als er gewacht wordt op het oordeel van de Raad van State. Immers, Rijkssubsidie is ook overheidsgeld en zeker geen vrijbrief om het geld van anderen te verkwanselen".

BVD vervolgt: ‘De Gemeenteraad zal later dit jaar een besluit nemen over het Plan van Eisen.’

Reactie WEK: "Het wachten is inderdaad op een nieuwe gemeenteraad die een streep kan zetten door het hele plan Nieuwe Dordtse Biesbosch. Maar hoogst waarschijnlijk doet de Raad van State dat al eerder".

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.