Nieuws over de werkzaamheden die momenteel plaats vinden langs de Wieldrechtse Zeedijk.

30 juni 2014
Nieuws over de werkzaamheden die momenteel plaats vinden langs de Wieldrechtse Zeedijk.

DORDRECHT - Men is druk bezig met de voorbereidingen in de Wielhovenwijk voor het realiseren van een tijdelijke oprit van de Wielhovenstraat naar de Wieldrechtseweg. Er ligt een aanvraag voor het maken van een overkluizing die moet worden aangebracht over de kabels en leidingen naast de Amstelwijckweg.  Als de vergunning voor deze overkluizing binnen is wordt de oprit aangebracht. De aangekondigde afsluitingsdatum is verschoven naar medio augustus, omdat de kabel en leiding exploitanten nog geen vergunning hebben gekregen.
 
Binnenkort wordt een avond voor bewoners georganiseerd over de ontwikkelingen m.b.t. de paardenweide. Vooraf wordt gekeken hoe de tuinen aansluiten op de bestaande watergang. Er wordt een voorstelontwerp gemaakt aan de hand van deze bevindingen. Op deze avond wordt dit met de aanwezige bewoners besproken en zo nodig aangepast. Als dat rond is worden de werkzaamheden m.b.t. het verbreden en afwerken van de watergang gerealiseerd. De werkmethode wordt voorafgaand aan de uitvoering van het werk ook met de bewoners besproken en zo nodig aangepast.
 
Maandag 30 juni wordt de Wielhovenstraat zodanig aangepakt dat de putten en oneffenheden uit het straatwerk worden gehaald. Hiermee hoopt men dat het trillen van de woningen, wat door het zware verkeer plaats vindt, zal zijn opgelost. De trilling meters zullen dit dan uitwijzen.
 
Kiltunnel en de Kamerlingh Onnesweg
Op het afgesloten gedeelte tussen de Kiltunnel en de Kamerlingh Onnes worden de lantaarnpalen verwijderd. En zal binnenkort worden begonnen met het verwijderen van het asfalt en wegfundering. Dit dijkvak wordt daarna voorbereid voor het verwerken van zand.
 
Kil IV
Op het gedeelte Kil IV zijn nagenoeg alle watergangen gegraven. In de bestaande watergangen zijn zakbakken geplaatst. Er zijn ook waterspanning meters aangebracht. Deze worden continu gemeten om het zakken van de slootbodem en maaiveld te registreren en de stabiliteit van de dijk in de gaten te houden tijdens het grondwerk. Op de kruin staan nog extra perkoenpalen om visueel in de gaten te houden hoe de dijk zich gedraagt gedurende de periode van arbeid.
 
De semi verhardingslaag wordt momenteel uit de landbouwweg gehaald en opgeslagen nabij het gronddepot.
 
Vooruitlopend op het aanbrengen van het zand worden de stobben/stronken van de gekapte bomen weg gefreesd. Ook worden om de 50 meter, haaks op de dijk, sleuven gegraven in de kleilaag. Deze sleuven worden gevuld met zand en moeten zorgen dat eventueel water uit het dijklichaam snel kan worden afgevoerd naar de gedempte watergang. In deze watergang wordt op de gefreesde grond een zandpakket aangebracht en daarin komt later een geperforeerde horizontale drainage te liggen met om de 50 meter een aftakking naar de nieuwe watergang. Kortom, door dit systeem (wat overigens in alle dijkvakken wordt toegepast) kan al het regen- en kwelwater snel worden
afgevoerd en blijft het dijklichaam onaangetast.
 
Maandag 30 juni a.s. wordt ook gestart met zand lossen en verwerken. Dit gebeurt met behulp van een kraanschip. De kraan draait het zand vanuit het beunschip op de oever. Op de kruin van de dijk staat een hydraulische kraan met groot bereik. Deze verplaatst het zand vanaf de buitenzijde van de dijk naar de binnen zijde. Daar wordt het zand verwerkt op de gedempte sloot. Hierdoor ontstaat een extra druk om de ondergrond te laten zakken. Het zand wordt verwerkt met een shovel. Helaas is al diverse keren gasolie uit de machines gestolen en zijn containers opengebroken. Ook is een uitlaat van een van hydraulische kranen stuk gemaakt. Jammer van al deze calamiteiten. Er zijn nu camera’s geplaatst en het werk wordt gecontroleerd door beveiligers.

Bron afbeelding: Google Maps.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.