Corinne Vermeij verwoordt ondernemersverzet tegen instelling Ondernemersfonds binnenstad Dordrecht

17 april 2013

UP DATE: Belanghebbenden die willen meedoen aan het gesprek over het ondernemersfonds op 24 april is gevraagd zich ivm de catering op te geven via:www.kvk.nl/dordrechtfonds

DORDRECHT –  Ondernemers in de binnenstad zijn een discussie begonnen over de voor- en nadelen van een ondernemersfonds via een speciale belasting.

Volgende week woensdag is daarover vanaf zes uur een informatieavond in het gebouw INTREE aan de Spuiboulevard.  Journalist Hans Berrevoets is daar de onafhankelijke gespreksleider.  Uiteindelijk is het woord aan de gemeenteraad van Dordrecht, die moet bepalen of er in de binnenstad voldoende draagvlak is om voor een promotiefonds een bepaalde belasting in te voeren.

Tegenstanders zoals VVD-fractievoorzitter Irene Koene roeren zich al op voorhand. Ze vinden het een slechte zaak dat tegenstanders van een reclamebelasting niet zouden zijn uitgenodigd. Volgens de organisatie van de avond, een platform onder voorzitterschap van Kees van Netten, zijn alle belangstellenden welkom.

Een andere tegenstander liet op twitter weten, dat alleen de echte genodigden de belasting moeten betalen. Daarom vond hij het wel prettig niet te zijn uitgenodigd.

Over mogelijkheden om een speciaal fonds te vormen wordt al drie jaar hardop nagedacht en hardop gesproken.  De altijd actieve Corrinne Vermeij van ’n Joy Chocolate op de Vriesestraat 73 vindt dat op de website www.Dordrecht.net alle kanten van de discussie getoond moeten worden. Ze is blij dat daarop de gehele nota staat, waarop nu kan worden gereageerd.

Zij schreef een reactie in hoofdstukken op de nota, die elders op www.Dordrecht te vinden is.  Zij vindt het doel van het fonds in de nota maar vaag omschreven. Hoe is het meetbaar?

Overigens: De raad stelt nog een enquete in onder belanghebbenden om draagvlak te meten.

Kanttekeningen
Ze zet haar kanttekeningen eerst uiteen, waarin de onderneemster zich uitspreekt tegen opgelegde samenwerking volgens het ondernemersfonds:
 
,,Voor de politiek zijn retail en horeca als het wekelijkse  bosje bloemen: het kost een klein beetje geld, het fleurt de boel gezellig op, maar als het er niet is, is dat niet erg.
Dus wordt er geïnvesteerd in straatstenen en  bedenkt iemand het onzalige plan om alle ondernemers in de binnenstad op extra kosten te jagen onder het mom van samenwerking.
Die samenwerking is inderdaad  een sleutel tot het overleven van de binnenstad als kernwinkelgebied met regioaantrekkingskracht. Maar ik geloof niet in gedwongen samenwerking.
En ik geloof al helemaal niet in opgelegde samenwerking, bedacht aan  een borreltafel door mannetjes-met-maandsalarissen die geacht worden hun achterban te vertegenwoordigen, maar die na ettelijke jaren op het comfortabele pluche allang geen idee meer hebben wat die achterban wil of zelfs maar nodig heeft.
En weet je wat? De verplichte contributie voor die zogenaamde samenwerking gieten we in de vorm van een reclamebelasting. Alle ondernemers betalen 360 euro en voordat het dan werkelijk de stad in komt, is er al 50% verdampt. Dat noem ik nog eens goed ondernemerschap.
Nog afgezien van het feit dat hiermee alleen maar een ander soort freerider wordt gecreëerd: als ik dan tóch 360 euro betaald heb, doe ik helemaal niets meer voor stad en straat.”

Reacties welkom bij
 ‘nJoy Chocolate
Vriesestraat 73
3311 NP  DORDRECHT
078-6134141
info@njoychocolate.nl

Kanttekeningen bij ondernemersfonds (nota elders op www.dordrecht.net, zie link onder).

Financieel overzicht
-    Subsidie gemeente?
-    Bijdrage vastgoed?
-    Bijdrage ambulante handel?
-    Bijdrage kerken en culturele instellingen?
-    Kantoren, dienstverlening en opslag/distributie – bezwaren

1.    Procesplanning
“met winkeliers- en brancheverenigingen volop gesproken over”
Waar zijn de verslagen hiervan te vinden?
“Februari 2013 Consultatierondes winkeliers- en brancheverenigingen”
Waar zijn de verslagen hiervan te vinden?
“Maart 2013 Samenstellen oprichtingsbestuur”
Wie maken deel uit van het oprichtingsbestuur?

2.    Introductie
“De belevingskwaliteit van de binnenstad is in de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd.”
Onderbouwing? Hoe gemeten?
“alle bij economische activiteiten in de binnenstad betrokken partijen zitting” (Platform)
Op welke manier zijn de niet-georganiseerde  ondernemers hierbij betrokken dan?

3.    Doel
Wat een vage omschrijving! Op welke manier is dit meetbaar?
Enige doel zou verhoging van de omzet per vierkante meter van alle belastingplichtigen moeten zijn.
“invulling kan worden gegeven aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen winkeliers, horeca en culturele partijen”
Waar is dan de bijdrage van deze culturele partijen?
Alinea “Coördinatie van een groot aantal zaken … sluit aan bij de transitie van de binnenstad.”
Wat staat hier nu eigenlijk? Wordt SCD het Ondernemersfonds?
“Het is belangrijk dat … personele verplichtingen…”
Op lasten van de belastingplichtigen? Niet het probleem van een nieuw op te richten organisatiestructuur.
“De inhoudelijke en personele invulling van de nieuwe Stichting Ondernemersfonds is de verantwoordelijkheid van ondernemers gezamenlijk, in het bijzonder van het bestuur daarvan.”
1.    Waarom een stichting?
2.    Hoe democratisch is dit?
“Met het oprichten van het Ondernemersfonds is een structurele oplossing gevonden… waardoor de aantrekkelijkheid en de concurrentiepositie van de binnenstad zal worden vergroot.”
1.    Onderbouwing?
2.    Meetbaarheid?
“logische vervolgstap in het proces dat de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen.”
1.    Welk proces?
2.    Welke logica?

4.    Analyse
    “Ondanks de structurele toename van het aantal bezoekers…”
    Cijfers OCD.
    Wat wordt in dit deel van de tekst eigenlijk geanalyseerd?
5.    Speerpunten
Centrale doel: wees nu eens eerlijk en schrijf gewoon op dat het enige doel van een Ondernemersfonds omzetverhoging per vierkante meter moet en kan zijn. Al het andere volgt daar automatisch uit en is in ieder geval meetbaar! Ontbreekt overigens ook in de speerpunten.

6.    Achtergrond Activiteitenplan 2014
    
6.1 Inzicht in bestedingen
    “én zonder beperking in doelbesteding”
Wordt als pluspunt gebracht, maar kan de grootste valkuil blijken te zijn bijvoorbeeld bij een andere politieke wind.
“Nadeel OZB-heffing is dat de relatie tussen belastingplichtigen en degene die profijt heeft van de inzet van middelen beperkt is.”
Dat geldt toch net zo goed voor kantoren en dienstverleners in de binnenstad?
“BIZ niet te verkiezen vanwege basis vrijwilligheid en draagvlaktoets.”
Is achterhaald. Rechte heeft uitspraak gedaan dat BIZ-gelden niet aangewend mogen worden voor promotionele en/of commerciële activiteiten.
Draagvlaktoets wordt nu ook gedaan en is daarmee geen argument meer.
“Basis voor het heffen van reclamebelasting zijn de openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg op die onroerende zaken (niet-woningen) die zich bevinden in het afgebakende gebied conform het bestemmingsplan Binnenstad.”
Definieer “zichtbaar vanaf de openbare weg”?

6.2 Bestedingen uitsluitend in de binnenstad
4,7% perceptiekosten van ca. € 300.000 =  ca. € 15.000
Bijdrage gemeente effectief € 50.000. Ontbreekt in inkomstenstaatje.
“de mogelijke inzet van een binnenstadsmanager”
Is het de intentie van het Platform Binnenstadsmanagement hiernaar te streven?

6.3 Ondernemers binnenstad bepalen
Waarom een Stichting?
“Jaarlijks vast te stellen Activiteitenplan”
Flexibiliteit? Actualiteit? Democratie?
“hoogte van de bijdrage”
Kan dus fluctueren?

6.4 Activiteitenplan ten behoeve van álle ondernemers
Tandartsen, bouwadviesbureaus, architectenbureaus, uitzendbureaus, reclamebureaus, consultants, advocatenkantoren, makelaars: wat gaat het Ondernemersfonds voor hèn doen dan?

6.5 Bestuur Ondernemersfonds
Waarom een Stichting?
Waarom “binnen het bestuur invloed uit kunnen oefenen” en niet individueel democratisch?
2013… digitale  tijdperk
Helft van het budget op straat- en brancheniveau. Hoeveel van die € 125 komt er – na aftrek van de activiteiten t.b.v. branches – beschikbaar op straatniveau?

6.6 Een sterke ondernemersorganisatie voor de binnenstad
Waarom wordt de reclamebelasting niet geheven van kerken, publieke en culturele instellingen?
“Met het instellen van de reclamebelasting vervalt in principe de contributie van winkeliersverenigingen.”
Wat is het voorbehoud?

6.7 Organisatie Ondernemersfonds
“wordt door het Platform de voorkeur gegeven aan de stichtingsvorm, die effectiever is in deze situatie.”
Onderbouwing “effectiever”?
Waarom niet expertise inhuren gericht op voorgenomen acties in plaats van opnieuw een centrummanager? Wellicht goedkoper en geen (minder) risico op belangenverstrengeling.
“voorafgaand aan het jaar inhoud te geven aan de plannen.”
Flexibiliteit? Actualiteit? Democratie?
“1 á 2 keer per jaar een vergadering te beleggen… geeft belastingplichtigen jaarlijks de mogelijkheid…”
Flexibiliteit? Actualiteit? Democratie?
Waarom een getrapte vertegenwoordiging? 2013… digitale tijdperk…
“kan er voor een deel van de middelen uit het fonds voor winkeliers- en brancheverenigingen een verdeelstaffel over straten en branches worden opgenomen.”
Wat is het nu? Elders in de tekst vaststaand feit en hier een mogelijkheid.
Actieprogramma Horeca.
Elders in de tekst: ook horeca participeert in het Ondernemersfonds.
Elders in tekst: geen dubbele bijdragen.
Hier: instandhouding Actieprogramma + aanvullende bijdrage uit het Ondernemersfonds.
Van welk geld dan? Onduidelijk. Ook in begroting niet zichtbaar.
€ 365 SCD = € 330. Niet € 100 naar SCD, maar € 110 en niet ten behoeve van maar daarnaast ook nog eens een deel van die 330 naar straatoverstijgende activiteiten.
Trekkingsrecht Voorstraat Noord en Kunstrondje Dordt niet zichtbaar in begroting. Horeca ineens en als enige juist weer wel.
Hoe verhouden die bedragen zich tot wat er in andere straten en branches beschikbaar komt?
Waarom worden eigenaren alleen aangeslagen voor leegstaande panden?

8.    Organisatiestructuur
    Platform Binnenstadsmanagement staat als adviseur van het Algemeen Bestuur ingetekend.
1.    Definieer Advies
2.    Waarom niet voor Dagelijks Bestuur?

9.    Uitgangspunten activiteiten Ondernemersfonds
    Doel: daar gaan we weer…

10.    Activiteiten Ondernemersfonds

    10.1 Gezamenlijke publieksgerichte activiteiten en evenementen op straat- of    gebiedsniveau en sectoraal.
Oké, het zijn voorbeelden, maar kan het tóch niet laten: Boekenmarkt en Big Rivers worden
genoemd, maar op zondag mogen we niet open?
Verkiezing: ja hoor, vergroot de onderlinge competitie… We zouden juist moeten verbinden?
Sinterklaashuis: in welke mate draagt dit bij aan de doelstelling? Zelfde geldt voor
bijvoorbeeld de ijsbaan.

10.2 Marketing en promotie
Wat heeft deze opsomming met marketing en promotie te maken?

10.2.1 Strategie marketingactiviteiten
Enig idee hoeveel historische binnensteden er zijn? Daar gaan we ‘de oorlog’ niet mee winnen…
Wat is ‘functioneel winkelen’? Trend is juist recreatief winkelen.

10.3 Gezamenlijke activiteiten
Bereikbaarheid + parkeren: zijn dat geen taken van de gemeente?
Die kortingsactie met parkeergarages was inderdaad een doorslaand succes… ??

10.4 Interne organisatie en communicatie
Cursussen winkelpresentatie en webshop bouwen zijn de individuele verantwoordelijkheid van iedere ondernemer…
Wat hier volledig ontbreekt is communicatie met belastingplichtigen…

11.    Begroting
    Komt meteen al niet overeen met het apart aangeleverde  inkomstenstaatje.

12.    Trekkingsrecht horeca wordt hier wél genoemd, maar Voorstraat Noord en Kunstrondje Dordt níet?


 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.