Dordt voor dummies: Stoomcursus rond historische mijlpaal

10 oktober 2014
Dordt voor dummies: Stoomcursus rond historische mijlpaal

DORDRECHT - Het Platform Raad van Kerken Dordrecht houdt op donderdag 16 oktober vanaf 20.00 uur voor de eerste keer een openbare bijeenkomst. Daarmee markeert het Platform direct de nieuwe werkwijze om zo breed mogelijk actief te zijn in de Dordtse samenleving.
Het hoofdonderwerp is actueel: De Dordtse Synode of Dordt voor dummies.

Het Platform RVK wil activiteiten ontwikkelen in het belang van de brede achterban en in het belang van de stad. Kerken hebben immers een directe betrokkenheid bij stad en inwoners.

In veel gevallen zal het Platform de eigen achterban programma’s aanbieden, waarbij het aan elke kerk is om daarop in tekenen. Daarnaast wil het Platform mensen, die als professioneel of als bestuurder voor het geloof, de kerk en de mensen bezig zijn, met elkaar in contact brengen.

De Trinitatiskapel  aan de Vriesestraat 20-22 is een mooie, historische plek om het begin van het Platform Raad van Kerken de ruimte te geven.  Het monument staat in een lange kerkelijke traditie en is thans beschikbaar voor de erediensten van de Lutherse kerk en de Waalse kerk. Ook voor andere geloofszaken biedt de kapel plek.

De Raad van kerken vindt het ook een passende plek om een eerste thema-avond te organiseren rond de Dordtse Synode. We denken dat er nog veel kennisoverdracht nodig is aan de vooravond van de herdenking van vierhonderd jaar Dordtse Synode in 2018-2019.

Daarom hebben we de avond ook als titel meegegeven:

DORDTSE SYNODE VOOR DUMMIES

We hebben geprobeerd voor een aantrekkelijk programma te zorgen met twee Dordtse professoren, Fred van Lieburg en Antoon Vos.  Zij verzorgen een inleiding.  Dr. Van Lieburg en dr. Vos zijn kenners van de geschiedenis van het protestantse geschiedenis in de lage landen. 

Na de pauze is er een gesprek met alle aanwezigen dat zal worden begeleid door onze bestuursleden ds. Gert Jan Vogel en Hans Berrevoets.  Bestuursleden van de stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID) – waarmee de RvK samenwerkt aan het bekend maken van de betekenis van de Dordtse Synode voor kerk, staat en taal, zullen opmerkingen, suggesties e.d. noteren.

We zijn ook blij dat vanaf half acht stadsbeiaardier Boudewijn Zwart zijn muzikale medewerking zal geven.
We hopen een ieder op 16 oktober te mogen begroeten,
Secretaris Hans Meijer

Het programma voor donderdag 16 oktober:

19.15 uur:    De Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22  gaat open

19.30 uur:    Muziek uitgevoerd door onze stadsbeiaardier Boudewijn Zwart.

20.00 uur:    Welkom door de voorzitter van Platform Raad van Kerken, Hans Berrevoets

20.05 uur:    Opening door ds. Gert Jan Vogel

20.12 uur:    Mededelingen/informatie vanuit het Platform Raad van kerken

- Op woensdag 4 februari 2015 zal er in samenwerking met de Hoop GGZ vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur een bijeenkomst zijn in het dorp van de Hoop. De Hoop wil de banden met alle kerken op het eiland van Dordrecht aanhalen.
De Hoop heeft het voornemen om de beschikbare kennis op het gebied van verslavingsziektes ook direct beschikbaar te stellen aan mensen van de kerken, die in het pastoraat daarmee te maken krijgen.  Het programma wordt verder samengesteld  door een commissie van twee: Namens de Hoop  Frans S.L. Koopmans en vanuit Platform   RvK, ds. Gert Jan Vogel.

- maandag  4 mei 2015: Vooraf gaande aan de traditionele dodenherdenking zal er een interkerkelijke samenkomst zijn. Een commissie onder leiding van Dirk Pols (vice-voorzitter platform RvK) begint in januari 2015 aan de voorbereiding. Een aantal voorgangers heeft toegezegd te willen meedenken. De samenkomst wordt mede gedragen door het  RID.

- Het Hof als plek waar de geschiedenis van Nederland en Dordrecht in alle facetten aandacht krijgt, zal in maart 2015 heropenen. De gemeente Dordrecht heeft hierin bijna twintig miljoen euro geïnvesteerd. Bij voldoende belangstelling willen we proberen in februari 2015 een voorbezichtiging te organiseren voor sleutelfiguren vanuit de Dordtse kerken. Uiteraard in overleg met de gemeente Dordrecht.

- Zondag 10 mei 2015: Op deze dag zal het precies 75 jaar geleden zijn, dat ook Dordrecht direct met de tweede wereldoorlog te maken kreeg. Wat oorlog betekent, voor burgers en wederom Nederlandse militairen, kunnen we anno 2014 dagelijks in het nieuws volgen. We willen begin 2015 met een openbare oproep komen aan alle kerken in de stad met het verzoek of een ieder op een eigen passend geachte wijze op zondag 10 mei 2015 stil te staan bij het uitbreken van de oorlog ook op het eiland van Dordrecht.

- Zondag 19 juli 2015: In 1572 stond op 19 juli onbedoeld de wieg van de latere Nederlandse onafhankelijkheid  in Dordrecht: De vrije statenvergadering werd in de Statenzaal van het Hof geopend. Op een nog nader in te vullen wijze, willen we voor deze datum aandacht vragen, nu het Hof vanaf maart 2015 is heropend.

- We zijn voornemens een commissie in te stellen met als leden Arjan te Raa (voorzitter vrienden van de Grote kerk) en Johan Bregman om te inventariseren  welke muziek/culturele uitingen  in Dordrecht en omgeving er al zijn, die een relatie met kerk en geloof hebben.  De opzet is om hieraan in de eerste plaats meer bekendheid te geven en daarna wellicht door samenwerking meer mogelijk te maken op weg naar de herdenkingsjaren 2018-2019.

Samenstelling van het bestuur:
1e Voorzitter:        Hans Berrevoets
2e Voorzitter:        Dirk Pols
1e Secretaris:       Hans Meijer
2e Secretaris:       Johan Bregman
Penningmeester:  Gert H. van Duin
Pastores:               Klaas Jan Homan
                               Gert Jan Vogel
Website:                 www.rvkdordrecht.nl

Het Platform Raad van Kerken zal over de huishoudelijke kanten aan de nieuwe organisatie nog een apart beraad houden. Belangstellenden die een uitnodiging willen ontvangen, kunnen mailen naar secretaris Hans Meijer.  Uiteraard kunnen ook vragen worden gesteld, die worden meegenomen in het beraad van het dagelijks bestuur van de RvK. Zoals bekend heeft het algemeen bestuur eind 2013 unaniem ingestemd met de nieuwe werkwijze het bestuur de ruimte gegeven om dat in de loop van de tijd op papier te verwerken. Een onderdeel is de (nieuwe) contributie inning,

Penningmeester zal een mededeling doen over de nieuwe contributies vanaf 2015. Later zal daarover schriftelijke informatie komen.

20.30 uur:
Voorstelling van de inleiders door onze bestuursleden ds. GertJan Vogel en Hans Berrevoets
Inleidingen door de professoren Fred van Lieburg en Antoon Vos

21.10  uur:
Pauze met koffie en onderlinge ontmoetingen

21.30:
Dialoog met het publiek.

22.15 uur:
Rondvraag
Afronding/afsluiting

22.20 uur:
De mogelijkheid bestaat om nog informeel na te praten en wellicht nader kennis te maken.

Onderste foto: Fokko van der Straaten.

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.