PvdA Dordrecht doet uitgebreid verslag over discussie over ondernemersfonds

28 november 2014

DORDRECHT - De PvdA is de enige fractie uit de gemeenteraad, die op de eigen website een zeer uitgebreid verslag doet over de discussie rond een ondernemersfonds in de binnenstad van Dordrecht.

Dat doet de partij op de volgende wijze met een foto van de schrijfster uit de fractie bij de tekst:

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 25 november 2014: Nilufer Sonmezer: Tijdens deze Hoorzitting hebben 10 ondernemers hun betoog gehouden over een voorstel om tot een ondernemersfonds te komen, van en voor ondernemers in het kernwinkelgebied. De uitgangspunten zijn in hoofdlijnen:
•    Het ondernemersfonds moet het financieel draagvlak vergroten voor gezamenlijke activiteiten
van ondernemers in het kernwinkelgebied van de binnenstad die gericht zijn op het aantrekken
van meer bezoekers/consumenten naar de binnenstad.
•     De activiteiten die vanuit het ondernemersfonds bekostigd worden, mogen geen betrekking
hebben op de kerntaken van de gemeente op het gebied schoon, heel en veilig.
•    De gemeente Dordrecht zal de huidige

bijdrage aan de Stichting Centrummanagement Dordrecht (die per 1 Januari opgeheven zal worden met of zonder ondernemersfonds) van 65.000 euro in het fonds storten, zonder deze subsidiebijdrage specifiek te labelen aan één of meerdere activiteiten die vanuit het fonds zullen worden gefinancierd.
•    Op basis van een reële inschatting van het aantal niet-woningen in het heffingsgebied, kan een
fonds worden gecreëerd van ca. 250.000 euro inclusief de gemeentelijke storting van 65.000
euro. In opdracht van de gemeente Dordrecht zorgt de gemeentelijke belastingdienst Drechtsteden
voor de inning van de reclamebelasting en zal na aftrek van de perceptiekosten (maximaal 5%
van de opbrengst) het resterende bedrag middels een beschikking worden betaald aan de
rechtspersoon die verantwoordelijk zal zijn voor beheer van het ondernemersfonds. Dus 95% van
het totale bedrag gaat naar het ondernemersfonds.
Van alle percentages die we hierna noemen, zijn de perceptiekosten al af.
•    De nieuwe organisatie zal moeten bestaan uit een brede vertegenwoordiging van ondernemers
vanuit de drie sectoren (winkels, horeca en commercieel vastgoed).

Echter de meningen van de aanwezige insprekers waren verdeeld. Je zag gedreven ondernemers die graag samen willen werken om in gezamenlijkheid activiteiten te organiseren om zo de binnenstad van Dordrecht nog aantrekkelijker te maken en het economisch klimaat te verbeteren.  
Andere ondernemers waren verrast, ook over het voorstel. Zij waren niet op de hoogte van deze ontwikkelingen. Naast verrast te zijn, hadden zij ook bezwaar. De heffing vinden zij een zwaar middel. Ze vinden het niet eerlijk, komen net rond en ook zijn ze het er niet mee eens dat de grote winkelketens in verhouding niet zoveel hoeven bij te dragen.

De WOZ-waarde blijkt kadastraal niet verdeeld te zijn. Daarnaast waren de meningen verdeeld over de verdeling van het budget namelijk 50% naar de straten om activiteiten dichtbij te kunnen ontwikkelen en 50% naar de binnenstadsbrede activiteiten. Het vertrouwen dat er meer mensen komen naar deze activiteiten heeft men niet. De meningen zijn ook verdeeld over het kernwinkelgebied die in 4 deelgebieden zijn onderscheiden. Voorstraat-Noord blijkt niet in het winkelgebied te vallen.  

De PvdA deed 2 voorstellen:
1.De mogelijkheid dat de winkeliersverenigingen zelf aan hun leden een bijdrage vragen. Waarmee dus de heffing wordt voorkomen. Zodat het de eigen werkzaamheid stimuleert. Afhankelijk van het opgehaalde bedrag vult de gemeente dit aan met een max van 65000,- euro. Dan is het een bonus, beloning.
Het bezwaar hiervoor was dat het nu al niet goed mogelijk is om de bijdragen die ondernemers afspreken niet worden gegeven.
2. Het innen van 1% van de WOZ waarde van de vastgoed eigenaren, dus voor alle objecten die geen woonhuis zijn. Voordeel is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Vanwege juridische aspecten zag men dit ook niet zitten.
Al met al de meningen blijven verdeeld..

Dinsdag 9 december 2014 vergadert de Adviescommissie Sociaal hierover om tot een besluitvorming te komen.

 


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.