Advies over inhoud milieueffectrapport bedrijventerrein Dordtse Kil

16 december 2014 door Hennie van der Zouw
Advies over inhoud milieueffectrapport bedrijventerrein Dordtse Kil

DORDRECHT - Dordtse Kil en aanpassingen A16/N3. De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport de noodzaak van de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein en de aanpassing van de omliggende wegen goed te onderbouwen. Het rapport moet ook ingaan op de gevolgen voor omwonenden, natuur en landschap en op maatregelen om die gevolgen in te perken. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeente Dordrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

De plannen
De gemeente Dordrecht wil het bestaande bedrijventerrein Dordtse Kil uitbreiden met een vierde terrein voor havengerelateerde en logistieke bedrijvigheid. Verbetering van de verkeersontsluiting is randvoorwaarde voor het in gebruik nemen van het bedrijventerrein. Deze verbetering lift mee in de plannen die Rijkswaterstaat heeft voor het aanpassen van het knooppunt A16/N3. De gemeenteraad van Dordrecht heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Het advies
De Commissie adviseert de wenselijkheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein Dordtse Kil te onderbouwen: Is de regionale vraag voldoende groot? Kan deze niet worden opgevangen binnen het al bestaande gebied? Waarom is Dordtse Kil IV het meest geschikte gebied voor een nieuw regionaal bedrijventerrein? Daarnaast vraagt de Commissie te beschrijven hoe de voorgenomen aanpassing van de infrastructuur in de tijd is afgestemd op de aanleg van het bedrijventerrein. Het milieueffectrapport moet ook aangeven welke gevolgen de plannen hebben voor omwonenden, landschap en natuur: welke maatregelen zijn erom de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden?

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.