Lijsttrekker Ron Hillebrand: ‘de PvdA Zuid-Holland gaat voor meer zorgwoningen’

12 maart 2015 door Hennie van der Zouw
Lijsttrekker Ron Hillebrand: ‘de PvdA Zuid-Holland gaat voor meer zorgwoningen’

DORDRECHT - De zorg wordt straks in de eigen buurt op maat geleverd. Dat maakt het mogelijk dat meer mensen die zorg nodig hebben in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De meeste mensen willen dat graag. Maar dan moeten er in de buurt wel voldoende geschikte woningen zijn voor ouderen of mensen met een beperking. Op dit moment dreigt er in Zuid-Holland groot tekort aan zorgwoningen. Veel regio’s hebben nog geen concrete plannen om dit tekort tegen te gaan. Ron Hillebrand, PvdA-lijsttrekker in Zuid-Holland: ‘De PvdA wil dat de provincie helpt om in elke buurt voldoende woningen te krijgen waar mensen die zorg nodig hebben kunnen wonen’.

Tienpuntenplan PvdA
Om te zorgen voor voldoende zorgwoningen presenteert de PvdA vandaag een tienpuntenplan voor de Provincie Zuid-Holland. De PvdA wil dat de provincie erop toeziet dat in de regionale woonvisies per buurt wordt aangegeven hoeveel zorgwoningen er nodig zijn. Ook moet onderzocht worden of er voldoende voorzieningen (een supermarkt, huisarts, etc.) in de buurt zijn. Hillebrand: ‘Zo wordt in kaart gebracht waar extra inzet nodig is en kunnen we gericht aan de slag’. Op basis van deze informatie moet de provincie samen met de gemeenten, inwoners, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden een actieplan opstellen om voor voldoende zorgwoningen te zorgen.

Betaalbare zorgwoningen
De PvdA wil dat zorgwoningen betaalbaar zijn. De huurprijs van zorgwoningen mag geen beletsel zijn om er naar te verhuizen. Daarom wil de PvdA dat de provincie met corporaties afspreekt dat iemand die naar een zorgwoning verhuist niet meer huur betaalt dan in de oude woning.

Advies en maatwerk
In het actieplan bepleit de PvdA dat de provincie afspraken met de bouwsector maakt over pakketten op maat voor de aanpassing van koopwoningen. Daarnaast wil de PvdA dat de provincie gemeenten ondersteunt bij het ombouwen van leegstand zorgvastgoed en ander vastgoed naar nieuwe woonvormen. De PvdA wil dat de provincie ook de toepassing van e-health innovatie en domotica stimuleert. Door toepassing van nieuwe technieken, zoals valdetectie, lichtsensoren en communicatietechnologie kunnen mensen langer veilig en zelfstandig blijven wonen.

De provincie moet de inwoners van Zuid-Holland beter adviseren wanneer het slimste moment is om te verhuizen naar een woning waar zorg geleverd kan worden. Omdat er tegenwoordig steeds meer initiatieven vanuit de samenleving ontstaan op het gebied van wonen en zorg wil de PvdA dat mensen meer kansen krijgen om een dergelijk initiatief te starten. Hillebrand: ‘De provincie kan helpen bij het oprichten van buurtcoöperaties die kleinschalige woonconcepten opzetten of zorgvoorzieningen in de buurt organiseren’.

Afspraken over de verdeling van de kosten
Met gemeenten, zorgverzekeraars, welzijnsinstellingen en woningcorporaties moeten heldere afspraken worden gemaakt wie verantwoordelijk is voor het aanbod van diensten aan mensen met een zorgvraag. ‘Nu is het vaak maar de vraag wie bereid is om extra kosten te betalen. Onenigheid hierover leidt tot onnodige vertraging’, aldus Hillebrand. Met heldere afspraken over de verdeling van de kosten van woningaanpassingen, zorgtechnologie en andere woondiensten krijgen mensen meer zekerheid dat ze ook echt in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Hillebrand: ‘we moeten samen aan de slag om de hoeveelheid zorgwoningen uit te breiden en de kwaliteit van de voorzieningen waarvan mensen gebruik kunnen maken fors te verbeteren”.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.