Dekkingsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd vastgesteld

28 april 2015 door Hennie van der Zouw
Dekkingsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd vastgesteld

DRECHTDRECHT - Op donderdag 23 april 2015 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, met uitzondering van drie maatregelen, ingestemd met het dekkingsplan. Dit dekkingsplan is in februari 2015 gepresenteerd en heeft als doel het structurele tekort van 3 miljoen terug te brengen en binnen twee jaar financieel gezond te worden. Het bestuur van de Dienst beseft dat hiervoor een aantal pijnlijke besluiten genomen moeten worden. Zowel voor de gemeenten, inwoners en medewerkers van de Dienst. Deze maatregelen zien wij als een belangrijke stap de Dienst financieel gezond te maken.

Maatregelen dekkingsplan
De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben het dekkingsplan besproken in hun gemeenteraad. Het algemeen bestuur heeft de standpunten van de verschillende gemeenten meegewogen in haar uiteindelijke besluit over de te nemen maatregelen. Om het tekort terug te brengen wordt de formatie van de Dienst met 10% gereduceerd. Daarnaast wordt een financiële bijdrage geleverd door de gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Medisch spreekuur dak- en thuislozen
Het bestuur heeft besloten om drie maatregelen uit het dekkingsplan niet over te nemen. Eén van die maatregelen is het medisch spreekuur voor dak– en thuislozen. Gezien het maatschappelijke belang van dit spreekuur is besloten de bijdrage van de Dienst aan dit spreekuur te continueren.

Reserve
Ook heeft het bestuur niet ingestemd met de vorming van een reserve. Het bestuur heeft de financiële risico’s besproken, indien deze risico’s zich voordoen zal de Dienst een beroep moeten doen op de gemeenten.

Tarieven voor gemeenten
Tenslotte neemt het bestuur het standpunt van de gemeenten over om nu de tarieven voor gemeenten voor het afnemen van diensten nog niet te verhogen. Hierdoor ontstaat een structureel dekkingsprobleem in de begroting. Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen vaststellen is besloten om hiervoor structureel de inwonerbijdrage vanaf 2016 te verhogen. In het najaar van 2015 wordt een notitie tarievenbeleid vastgesteld. Naar aanleiding hiervan kan het besluit over de structurele inwonerbijdrage worden heroverwogen.

Financieel gezond
Het dekkingsplan geeft een meerjarig financieel perspectief. Door te werken met een meerjarenbeleid en -begroting, een beter risicomanagement, een verder doorgevoerde cultuurverandering, een kort cyclische financiële rapportage en een goede financiële informatievoorziening, moet de bedrijfsvoering van de Dienst financieel gezond zijn.

Gesprek over de toekomst
Alle gemeenten hebben aangegeven dat zij graag in gesprek gaan over de toekomstige taken en het bijbehorende uitvoeringsniveau. Eind 2015 worden de uitkomsten hiervan vastgelegd (en besloten) in het zogenoemde meerjarenbeleidsplan. In dit plan wordt vastgelegd hoe de Dienst haar kerntaken – het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen, vergroten van ontwikkelingskansen voor jeugdigen en beschermen van de publieke gezondheid bij rampen en crisis - gaat uitvoeren.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.