Rekenkamercommissie: 'Inwoners verwachten meer informatie over veiligheidsrisico's'

08 juli 2015 door Hennie van der Zouw
Rekenkamercommissie: 'Inwoners verwachten meer informatie over veiligheidsrisico's'

DORDRECHT - Ondanks inspanningen van het college en de Veiligheidsregio om de bewoners van Dordrecht te informeren over veiligheidsrisico’s, geeft één op de vier inwoners aan hier in het afgelopen jaar niet iets van te hebben gemerkt. Zeventig procent van de inwoners geeft aan meer informatie te willen over risicobronnen in de gemeente.

In Nederland vallen bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). BRZO-bedrijven zijn verplicht rampenbestrijdingsplannen op te stellen en deze te oefenen met hulpverleners. In Dordrecht staan vier BRZO-bedrijven. In 2015 moet bij twee van deze bedrijven nog worden geoefend.

De organisatie van risico’s
De risico’s op gebied van spoorveiligheid en waterveiligheid zijn in Dordrecht hoog, de risico’s rondom bedrijvenveiligheid gemiddeld.

De gemeente is verantwoordelijk voor integrale en fysieke veiligheid.
De gemeenteraad stelt de kaders vast en ziet toe op de uitvoering. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding / crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De gemeenteraad stelt in samenwerking met het college het veiligheidsbeleid voor vier jaar vast.

De gemeenteraad hechtte de afgelopen jaren relatief veel belang aan (informatie over) spoorveiligheid. Waterveiligheid, bedrijvenveiligheid en kaderstelling / controle van de veiligheidsregio zijn in de periode 2010-2014 in beperkte mate in de raad aan bod gekomen.

In de begroting 2015 geeft de gemeente Dordrecht waterveiligheid een hoge prioriteit. Waterveiligheid zal als onderdeel van het Programma Water 2015-2019 worden opgenomen. Ook een project over risicocommunicatie rondom hoogwater is in dat programma opgenomen.

Bronnen van informatie
Inwoners kunnen via diverse kanalen zelf informatie vinden over risico’s, waarbij de gemeentelijke website het meest volledig is. De gemeente heeft anderhalf jaar geleden bij 25.000 huishoudens binnen de regio brieven huis-aan-huis bezorgd over de risico’s op het gebied van spoorveiligheid. Er is ook een website gemaakt (www.watdoeje.nl/spoorzone).

Uit het bewonerspanel dat voor dit onderzoek is ingezet, blijkt dat inwoners van Dordrecht meer specifiekere informatie willen over welke risico’s er zijn. Meer dan de helft van de inwoners gaf een ongeluk bij het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor het meest waarschijnlijk te vinden.

Overigens weet 82% van de inwoners wat te doen als de sirene gaat: ramen en deuren sluiten, en tv of radio aanzetten.

Aanbevelingen RKC
De gemeente dient er bij verantwoordelijken voor het transport via het spoor op aan te dringen dat het informatieniveau voorafgaand aan en tijdens ongevallen aan de maat is. De gemeenteraad zou door de Veiligheidsregio geïnformeerd kunnen worden over het gebruik en ervaringen met het Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen. Zo kunnen inwoners ervan uit gaan dat ze snel en adequaat geïnformeerd worden over de risico’s als er wat gebeurt.

Het is belangrijk dat inwoners ook via social media direct een goede ingang kunnen vinden. De rekenkamercommissie beveelt het college aan dat de gemeentelijke website en andere media hier maximaal op aansluiten.

Reactie college
In reactie op het conceptrapport schrijft het college dat het recent een uitgebreide campagne over risicocommunicatie heeft gevoerd, en ook het afgelopen jaar tijdens incidenten over risico’s te hebben gecommuniceerd. Het signaal dat de meeste inwoners aangeven het afgelopen jaar niet actief te zijn geïnformeerd over fysieke veiligheidsrisico's of de informatie niet voldoende te vinden, zal het college betrekken bij zijn aanpak van de risicocommunicatie. Het verbeteren van de informatie op de gemeentelijke website en het benutten van de mogelijkheden van sociale media zullen hierbij belangrijke aandachtspunten zijn.

De aanbeveling om de informatievoorziening nog verder te verbeteren, wordt door het college overgenomen. De aanbeveling om in de risicocommunicatie de afstemming met de Veiligheidsregio te verbeteren neemt het college ook over.

Klik hier voor het volledige rapport over het onderzoek naar de fysieke veiligheid.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.