VanHarte start met project in de Wijk Crabbehof om armoede tegen te gaan

04 september 2015 door Hennie van der Zouw
VanHarte start met project in de Wijk Crabbehof om armoede tegen te gaan

DORDRECHT - VanHarte is in Dordrecht, in de wijk Crabbehof gestart met een project om armoede tegen te gaan. Het betreft een project gebaseerd op Europese gelden en de regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schuldenproblematiek. In eerste instantie richt VanHarte zich binnen dit project op de top-10 gemeenten m.b.t. armoedeproblematiek (CBS, 2013) waar zij ook actief is.

Het uitgangspunt is het ondersteunen en empoweren van gezinnen in het algemeen en éénoudergezinnen in het bijzonder bij hun weg uit de armoede- en schuldenproblematiek. De activiteiten richten zich op het vergroten van de zelfredzaamheid, het creëren van een sociaal netwerk en de inbedding binnen de gemeentelijke beleidslijnen en hulpverlenende organisaties.
 
VanHarte beoogt met dit project direct concrete hulp te bieden aan de doelgroep van (éénouder)gezinnen die door gebrek aan inkomen of door een hoge schuldenlast onder de armoedegrens zijn beland. Anderzijds wil zij een effectieve methodiek en lesmateriaal ontwikkelen die gericht is op zelfredzaamheid en ondersteuning middels ‘peer-to-peer’ groepen. Dit doet zij in samenwerking met een grote variëteit aan instellingen en professionals die op wijk of gemeentelijk niveau actief zijn. In Dordrecht zijn we voor dit project de samenwerking aangegaan met St. MEE.
 
Hoe?
VanHarte gaat op tien locaties door het hele land een selectie van telkens 6 mensen ut de doelgroep trainen via diverse workshops gericht op de volgende thema’s:
- Gezond en betaalbaar koken: Goedkoop inkopen en gezond koken;
- Financiële zelfredzaamheid: budgetcursussen en tips;
- Samenredzaamheid: Gebruik leren maken van uitwisseling van diensten binnen de doelgroep zelf, elkaar helpen, diensten delen. Onderdelen: timemanagement, kennis van instanties en kennis van opvoeding, zelforganisatie, vrijwilligersmanagement
 
Op basis van hun persoonlijke interesse, affiniteit en motivatie zal elke deelnemer op het voor hem/haar meest passende thema worden getraind. Dit gebeurt door iemand van Resto VanHarte samen met de lokale professional. De workshops Financiële Zelfredzaamheid en Samenredzaamheid worden met een professional  van St. MEE gegeven. Voor de workshop Gezond en Betaalbaar Koken is er ondersteuning gevonden van de MoveAcademy om zo ook het belang van bewegen aan te kaarten.

Doel:
De workshops zijn er op gericht de deelnemers niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen, maar hen ook te leren deze kennis weer op anderen over te dragen (peer-to-peer). Zij worden als het ware opgeleid tot ambassadeurs in de rol van organisator van zelfhulpgroepen en krijgen daarvoor een certificaat ‘Wmo-ambassadeur’.

In Dordrecht zijn de workshops, i.s.m. St. MEE,  begin juni van start gegaan en zullen na de zomer afgesloten worden met een training over hoe zij vervolgens zelf de informatie weer door kunnen geven aan anderen. Vervolgens worden, in samenwerking met de sociale wijkteams, gemeentelijke instanties en het eigen netwerk van VanHarte,  mensen geïdentificeerd die tot de beoogde doelgroep gerekend worden. Met een groep van zo’n 6 personen worden door de Wmo Ambassadeurs dezelfde workshops gegeven met als doel de zelfredzaamheid te vergroten en een besloten sociaal netwerk als support systeem te creëren. Hiermee beoogt VanHarte een multiplier effect teweeg te brengen waarmee de impact van de interventie uiteindelijk een grote groep mensen binnen de doelgroep kan bereiken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.