CU/SGP en GroenLinks Dordrecht pleiten voor ruimhartig vluchtelingenbeleid

08 september 2015
CU/SGP en GroenLinks Dordrecht pleiten voor ruimhartig vluchtelingenbeleid

DORDRECHT -  'We hebben het wel over mensen. Als er gebouwencapaciteit is in Dordrecht mogen we dat wat ons betreft aanbieden aan COA', aldus fractievoorzitter Bert Staat van CU/SGP. 'Te denken valt aan gebouwen als oud-Thureborg en het voormalig belastingkantoor.
 
Als mensen hier naartoe komen, moeten ze ook gastvrij opgevangen worden, zodat er zo snel mogelijk een lange termijn oplossing gevonden kan worden. In Dordrecht hebben we reeds ervaring met de opvang van asielzoekers, op de asielzoekersboot. Vanuit de Dordtse gemeenschap en kerken is er toen veel ondernomen op het gebied van het organiseren van activiteiten zoals internationale kerkdiensten. Dit alles om de vluchteling liefde en warmte te bieden na een onrustige tijd van reizen en oorlogsgeweld.

Na de oproep van COA in de media dat er meer opvanglocaties in gemeentes nodig zijn, vinden we dat Dordrecht zijn verantwoordelijkheid moet nemen.' Tot zover de mening van CU/SGP.

Groen links laat ons het volgende weten: "Wat is er binnen Dordrecht mogelijk om extra vluchtelingen op te nemen dan de afgesproken quotum van 98 mensen voor de eerste helft van 2015.

In april heeft Beter voor Dordt artikel 40 vragen gesteld over de aankomende stroom van vluchtelingen. Deze vragen gingen specifiek over het huisvesten van gezinnen en de opvang van kinderen op scholen. GroenLinks heeft vragen gesteld in de Drechtraad naar de stand van zaken over het aantal te huisvesten asielzoekers.

Hieruit werd duidelijk dat Dordrecht ten opzichte van andere steden in Nederland en zelfs bij de Drechtseden enigszins achterbleef bij gestelde quota om 156 mensen per jaar op te nemen.

Voor de eerste helft van dit jaar kwamen er nog eens 17 bij; die niet in 2014 opgenomen zijn. De wereld kent op dit moment een grote migratiestroom van mensen die uit oorlogsgebieden vluchten. Deze grote stroom is niet meer in de hand te houden. De berichtgevingen hieromtrent staat bij iedereen op het netvlies.

GroenLinksDordrecht vraagt wat wij als Dordrecht aan dit probleem kunnen bijdragen. Minister Dijkhof heeft eind augustus een dringende oproep gedaan aan alle gemeenten om na te denken over extra opvang voor asielzoekers.

Wij als GroenLinks willen graag aan de oproep van de minister beantwoorden. Wij mogen niet wegkijken van het probleem . Wij zullen moeten laten zien dat het probleem van opvang en huisvesten van vluchtelingen bij ons urgent op de agenda staat.

Wij vragen geen crisisopvang voor grote getalen vluchteling in sporthallen. Wel willen wij het college vragen meer vaart te maken met het opnemen van de afgesproken aantallen asielzoekers. Hiermee ontlasten we de AZC's. GroenLinks wil zelfs verder gaan en het collega vragen te bezien of wij de taakstelling kunnen ophogen.

De situatie van de vluchtelingen op dit moment gaat vele mensen aan het hart. Laat bijna niemand onberoerd. Toch moeten we blijven nadenken. Niemand heeft er baat bij om mensen naar onze stad te halen, die dan niet goed gehuisvest en begeleid kunnen worden.

GroenLinks doet een beroep op de Gemeente Dordrecht om met spoed met een plan van aanpak te komen om binnen een maand aan te geven hoe wij als gemeente Dordrecht aan onze taakstelling voor huisvesting van statushouders kunnen voldoen .Tevens verzoeken wij de Gemeente om extra woonruimten aan te wijzen waarvoor leegstaande panden als het belastingkantoor en leegstaande verzorgingshuizen gebruikt kunnen worden.

Voor GroenLinks zijn de  vluchtelingen geen cijfers maar mensen."

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.