Het verhaal van WeHelpen

28 september 2015 door Hennie van der Zouw
Het verhaal van WeHelpen

DRECHTSTEDEN - Het verhaal van WeHelpen begon klein, bij Maaike en Coen, en bij Arjan. Maaike en Coen waren twee patiënten – ze woonden ieder aan de andere kant van het land. De een zat thuis  op de bank te revalideren na hersenletsel. De ander was herstellende van borstkanker, zij was haar blauwe patiëntenjas meer dan zat en wilde het heft weer in eigen hand nemen. Veel konden ze nog niet, maar ze hadden allebei ook het gevoel dat ze nog iets voor anderen konden betekenen. Via social media vonden ze elkaar, in hun gesprekken ontstond het idee. In een andere hoek van het land realiseerde Arjan zich op een dag dat zijn moeder, die al jarenlang MS heeft, zelden om hulp vroeg. En dat zijn vader, die al die tijd haar mantelzorger, praatpaal en steun en toeverlaat was, dat ook niet deed. Hij kreeg zijn idee toen hij op een morgen onder de douche stond.

Beide ideeën waren gebaseerd op iets dat ooit vanzelfsprekend was. Burenhulp, nabuurschap. Elkaar bijstaan in raad en daad als dat nodig is. Ooit was hulp vragen en hulp bieden iets vanzelfsprekends. Dat was je zo gewend, dat deed je. Maar omdat onze samenleving meer en meer geïndividualiseerd is, lijkt het vragen om en aanbieden van hulp iets waar je een ander liever niet mee belast. En dat wat niet gevraagd wordt, kan onmogelijk worden gegeven. Het gevolg: mensen die aan de kant zitten en dolgraag mee willen doen, maar niet worden gevraagd aan de ene kant, en aan de andere kant mensen die - overbelast als ze zijn - geen hulpvraag meer durven stellen. En dan houdt alles op.

Maaike, Coen en Arjan merkten in de gesprekken met mensen in hun omgeving dat het anders zat. Dat als je het vragen om en bieden van hulp weer eenvoudiger maakt, mensen maar al te graag bereid zijn dat ook te doen. Mensen die zelf ooit hulp nodig hadden en dat kregen, willen vaak maar al te graag iets terugdoen. En mensen die ooit hebben ondervonden hoe moeilijk het is om hulp te vragen, willen maar al te graag dat anderen er makkelijk om kunnen vragen. Ze ontdekten dat er veel meer mensen als Maaike, Coen en Arjen waren. Dat er overal in het land mensen zaten te wachten op een manier om elkaar helpen weer makkelijk te maken. Die ontdekking vormde het daadwerkelijke begin van WeHelpen.

De coöperatie
Tegelijkertijd bogen Achmea, CZ, PGGM, Rabobank en VitaValley zich over de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Zij wisten al langer dat de vraag naar mantelzorg en vrijwilligers verder zal toenemen en dat het belang om ze te ondersteunen steeds groter zal worden. ‘Informele zorgvormen’ als mantelzorg, nabuurschap en vrijwilligerswerk zijn uitstekende oplossingen om een deel van de druk op ons zorgsysteem weg te nemen. Zij waren op zoek naar nieuwe manieren om het verborgen sociaal kapitaal te ontsluiten. En naar partijen die concreet invulling konden geven aan hun oplossingsrichting. Die vonden ze in de verhalen en de ideeën van de pioniers.

Vanuit de werkconferentie Nieuwe Oude Dag en het programma “Zorgflorijnen” besloten ze de handen ineen te slaan en met elkaar de coöperatie WeHelpen op te richten. Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de benodigde zorg voor en hulp aan elkaar. Om zo de toenemende wens van eigen regie beter te ondersteunen. Maar ook omdat ze als geen ander begrepen dat elkaar helpen alleen mogelijk is als je het samen doet. Door samen de schouders eronder te zetten en gemeenschappelijk te investeren, hoeft niemand op eigen kracht opnieuw het wiel uit te vinden.

Zo ontstond het idee voor een platform voor ontwikkeling, instandhouding en kennisdeling. Een coöperatie met vertakkingen in alle hoeken van het land, dwars door alle lagen van de bevolking. Van, voor en met elkaar. Zo kreeg WeHelpen de slagkracht die het verdiende. De coöperatie is groeiende. Iedereen die belangstelling heeft kan zich aansluiten. Want hoe meer partijen meedoen, hoe meer we met elkaar kunnen doen en hoe meer we in beweging kunnen zetten.

De website
WeHelpen ging van start als WeHelpen.nl: een online platform voor patiënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Een website voor informele zorgverlening, gebaseerd op wederkerigheid en ontworpen om de vraag- en aanbodverlegenheid weg te nemen. Om daarmee elkaar daadwerkelijk vaker en beter te kunnen helpen. WeHelpen.nl is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en plannen van hulp. Gevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. Ook kun je er een agenda bijhouden rondom een patiënt en binnen de groep helpers een logboek bijhouden. Tenslotte vind je er informatie over voorzieningen en ondersteuning rondom mantelzorg en informele hulp.

WeHelpen.nl werkt heel eenvoudig: nadat je een profiel hebt aangemaakt, kun je onderling hulp organiseren en plannen. Je bepaalt daarbij zelf wie jouw vraag kan zien. Zo creëer je een vertrouwd netwerk om je heen en kan je dat via een agenda met elkaar delen. Ook kun je hulp aanbieden aan anderen in de buurt of reageren op een hulpvraag. Alle geboden hulp wordt beloond met punten, die je kunt doneren aan een ander, verzilveren of besteden aan de mensen die jou helpen.

De beweging
De oprichting van de coöperatie heeft een enorme impuls gegeven aan de reikwijdte van WeHelpen. Door gezamenlijk met de leden en hun achterban een nationale beweging op gang te zetten rondom informele zorg en burgerparticipatie. Een beweging van, voor en door mensen die in een hulpsituatie komen of die hulp willen bieden. Door de achterban van al die partijen uit te nodigen om ook hun steentje bij te dragen, bouwen we gezamenlijk mee aan een samenleving die weer gelooft dat helpen helpt en dat we er voor elkaar zijn. Ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tijd. Met als mooiste opbrengst dat we met elkaar meer uren hulp realiseren in de vorm van diensten en klussen, zodat er thuis en in de buurt een sociale structuur wordt geboden waarbinnen mensen (langer) zelfstandig kunnen functioneren.

WeHelpen heeft de ambitie om het platform te zijn dat mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden met elkaar verbindt. Een florerend online platform, met tools waarmee mensen echt geholpen zijn. En een beweging met actieve helpers die er samen voor zorgen dat er veel meer hulp wordt gevraagd en geboden dan dat nu het geval is. Zodat iedereen de mogelijkheid heeft zijn of haar steentje bij te dragen en iedereen wordt uitgedaagd deel te blijven nemen in de samenleving.

We Helpen
Een zieke moeder, een echtgenoot met kanker, een kind met spierziekte, een eenzame buur; iets dat ons allemaal kan overkomen. Wij van WeHelpen kennen en herkennen de verhalen. Wij willen graag helpen. We hopen dat anderen die zich in onze verhalen herkennen dat ook zullen doen. Voor hun kinderen, vrienden, ouders, buren of voor zichzelf. En als eenmaal iets in beweging is gebracht kun je het onmogelijk nog stoppen. Wij voelen de behoefte, wij gaan onze droom waarmaken.

We dromen van een wereld waar je zonder schroom, angst, verlegenheid jouw vraag om hulp kunt stellen. Van een plek om jouw talenten en kwaliteiten zichtbaar te maken en onbaatzuchtig aan te bieden aan een ander. Van een omgeving waar je in contact komt met mensen die bij je passen, die je vertrouwt en waarmee je zonder drempels goede buren kunt zijn. Ook al woon je niet naast elkaar.

Onze bijdrage gaat een significante kentering veroorzaken binnen de samenleving. WeHelpen zal inspireren tot anders denken en doen. Gewoon, door de handen ineen te slaan. Zodat het niet langer “eng” is om te vragen en het heel normaal wordt om te doen. Zodat mensen niet meer bang zijn om hulp te ontvangen en te geven. Dat jong en oud elkaar ontmoeten en helpen als het nodig is. Want daar gaat het om. WeHelpen brengt iedereen bij elkaar die vinden dat we elkaar weer eens wat vaker mogen helpen. Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Bron: www.cooperatiewehelpen.nl

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.