Open brief van BVD: Zorg om ouderenzorg Stichting de Wielborgh

09 november 2015 door Hennie van der Zouw
Open brief van BVD: Zorg om ouderenzorg Stichting de Wielborgh

DORDRECHT - Van de fractie van de BVD ontvingen wij vandaag 9 november de volgende open brief over de ouderenzorg Stichting de Wielborgh. De fractie van de BVD zond deze brief aan het college de raads- en commissieleden:

"Beter Voor Dordt maakt zich zorgen over het welzijn en de zorg van de bewoners van Stichting de Wielborgh. Deze zorg komt voort uit signalen die Beter Voor Dordt ontvangt van bewoners en personeel van het zorgcentrum.

Uit een bewonersbijeenkomst van donderdag 5 november in het Stadswiel wordt het volgende duidelijk: In financieel opzicht de toekomst van de Wielborgh hangt aan een zijden draadje. In januari 2016 moet de interim bestuurder, tevens bestuurder van het Spectrum, aan de Raad van Toezicht van Het Spectrum en Stichting Wielborgh uitsluitsel geven of de Wielborgh voldoende levensvatbaar is voor de voorgenomen fusie. Tevens moet de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de NMA, goedkeuring verlenen aan de fusie. De NMA houdt tot op dit moment de fusie tegen.

Beter Voor Dordt heeft zelf onderzoek gedaan naar de ontstane tekorten, waaruit blijkt dat inderdaad de levensvatbaarheid van de Wielborgh grote zorgen baart. De interim bestuurder heeft aangegeven dat de Wielborgh honderdduizenden verlies maakt op de zorg. Hij kondigt hiervoor een aantal maatregelen aan. Bij drie locaties van de Wielborgh, te weten het Stadswiel, het Waterwiel en het Sterrenwiel is de huur van de gemeenschappelijke ruimte per april 2016 opgezegd. Het Polderwiel volgt in 2020, als daar het huurcontract afloopt. Dit betekent dat gezamenlijke activiteiten, zoals restaurants, gezellige middagen, dagbesteding, kortom alle welzijnsactiviteiten ophouden te bestaan.

Dit treft niet alleen de bewoners, maar ook de ouderen in de wijk. Wat blijft er over van die wijkfunctie en heeft de gemeente ideeën hoe dit op te vangen?
In 2013 heeft de Wielborgh, samen met het Spectrum een visie rondom wijkgericht werken ontwikkeld, juist gericht op welzijn in de wijken. Uitgangspunt in 2013 was dat de Wielborgh aanvullend op thuiszorg welzijnsdiensten zou leveren. Dat zou toen betekenen dat juist de restaurantfunctie, informatiefunctie en het activiteitenaanbod zou blijven bestaan. Wat is er nog van dit beleid over?

Beter Voor Dordt vraagt zich ook af waar de dagbesteding, die nu plaats heeft binnen de te sluiten locaties van de Wielborgh, vanuit instellingen zoals de ASVZ dan moet gaan plaatsvinden? Als welzijnsactiviteiten straks wegvallen, zal dit meer eenzaamheid opleveren en een verzwaring betekenen van de extramurale zorg. Hoe gaat de gemeente dit opvangen?

De Wielborgh is voornemens een thuiszorgorganisatie te worden. In de praktijk betekent dit, werd overigens ook toegelicht op de bewonersbijeenkomst, dat er geen 24-uurs zorg meer is op alle locaties, maar dat zorg van buitenaf aangeboden gaat worden. Mensen hebben zich juist in het verleden tot de Wielborgh gewend om een stukje bescherming, zorg en welzijn te kunnen behouden en om zorg dichtbij te hebben.

Al maanden krijgt Beter Voor Dordt veel klachten over de uitvoering van de huidige zorg binnen alle locaties van de Wielborgh. Sommige van deze klachten zijn zeer ernstig, mensen blijven soms zonder toezicht en zonder nachtelijke zorg en worden bijvoorbeeld niet geholpen met toiletbezoek. Daarnaast krijgen bewoners op een onzorgvuldige manier hun medicatie toegediend of krijgen soms zelfs de verkeerde medicijnen.

Professionele buitenstaanders, zoals huisartsen en verpleegkundigen, noemen dit ernstige misstanden die kunnen leiden tot levensbedreigende situaties.

Aangezien de huidige uitvoering van de zorg ernstig te wensen overlaat, vragen wij ons af of toekomstige uitvoering verantwoord is.

Verder werd het tijdens de bewonersbijeenkomst niet duidelijk waar bepaalde klachten door bewoners of  betrokkenen ingediend kunnen worden. Er werd wel duidelijk dat er veel klachten zijn. Wij vragen het college hierover in gesprek te gaan met de Wielborgh.

Professionele buitenstaanders, zoals huisartsen en verpleegkundigen, noemen dit ernstige misstanden die kunnen leiden tot levensbedreigende situaties.
Aangezien de huidige uitvoering van de zorg ernstig te wensen overlaat, vragen wij ons af of toekomstige uitvoering verantwoord is.

Verder werd het tijdens de bewonersbijeenkomst niet duidelijk waar bepaalde klachten door bewoners of betrokkenen ingediend kunnen worden. Er werd wel duidelijk dat er veel klachten zijn. Wij vragen het college hierover in gesprek te gaan met de Wielborgh.

Het is vandaag 9 november 2015. In januari 2016 moet de interim-bestuurder de Raad van Toezicht en de NMA duidelijkheid geven over de levensvatbaarheid van de fusie. Wat gebeurt er als de Wielborgh niet levensvatbaar is en de fusie niet tot stand kan komen? Wat gebeurt er als de fusie wel doorgaat en hoe verhoudt zich dit tot de financiële garantstelling die de gemeente voor het Spectrum heeft afgegeven? Het is dus 2 minuten voor 12.

Nadrukkelijk verzoeken wij het college om op zeer korte termijn om de tafel te gaan met alle betrokkenen waarbij wij denken aan de vertegenwoordigers van het Spectrum en Stichting De Wielborgh, de betrokken woningcoöperaties, te weten Trivire en Woonbron, zorgverzekeraars, de cliëntenraden en de
ondernemingsraad en mogelijk betrokken andere partijen. In 2013 heeft het college tijdens de ouderenconferentie toegezegd een visie op ouderenzorg te ontwikkelen.

Beter Voor Dordt zou het wenselijk vinden dat deze visie met inachtneming van de huidige ontwikkelingen met de raad gedeeld wordt. Met oog op de geschetste ontwikkelingen en de urgentie daarvan vragen wij u deze brief met spoed te beantwoorden."

Tot zover de open brief van de BVD aan het College van B&W, de raads- en commissieleden.

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.