Theoloog/burgemeester Jos Wienen uit Katwijk gaat zondag 17 januari in Lutherse kerk Dordrecht voor

13 januari 2016
Theoloog/burgemeester Jos Wienen uit Katwijk gaat zondag 17 januari in Lutherse kerk Dordrecht voor

DORDRECHT/KATWIJK/RIDDERKERK  - Theoloog drs. Jos Wienen (55) gaat op zondag 17 januari vanaf  half elf voor in een kerkdienst in de Lutherse kerk in Dordrecht. Hij is ook bekend als burgemeester van Katwijk en ging in de jaren tachtig van de vorige eeuw als kandidaat-dominee al voor in de kerk in Dordrecht.

De voorzitter van de kerkenraad, Bart Stegeman, schrijft daarom in het kerkblad: ,,Een goede predikant die de moeite van het beluisteren waard is".

Na de Lutherse kerkdienst  op 17 januari is er in de reeds 325 jaar oude Trinitatuskapel aan de Vriesestraat  22 tijd voor koffie, thee en ontmoeting. Deze traditie hoort bij de gemeente, die weer in de groei zit.

Theoloog Jos Wienen kent de kerk in de monumentale Trinitatuskapel al uit zijn studententijd en komt er al meer dan dertig jaar.  Vanuit zijn toenmalige woonplaats Ridderkerk kwam de theologie student (Universiteit van Utrecht) ook  met regelmaat naar Dordrecht toe om voor te gaan.

De band tussen de Lutherse gemeente en kandidaat Jos Wienen is zo gebleven en ging gewoon door ook toen hij wethouder voor het CDA werd in Ridderkerk. In 2001 werd theoog Wienen burgemeester van de inmiddels 63.000 inwoners tellende gemeente Katwijk. Hij is tevens lid van een gemeente die valt onder de Protestantse Kerk Nederland (PKN) waartoe ook de Lutherse kerk behoort.

De Lutherse gemeente met Bart Stegeman als voorzitter van de kerkenraad en ds. Aage Smilde als consulent zetten de Lutherse traditie vanuit Dordrecht ook graag en nadrukkelijk op de kaart. Zij zijn al bezig met de voorbereiding van activiteiten rond vijfhonderd jaar kerkhervormer Maarten Luther.  Dordrecht en Deventer zijn ook aangewezen als de twee Luthersteden in Nederland in een internationaal herdenkingsprogramma in 2017.

In Duitsland is 2017 ook het grote Lutherjaar alles op weg naar 31 oktober 2017 wanneer het vijfhonderd jaar geleden is dat Luther op een kloosterdeur 95 stellingen aan bracht. Luther was toen Augustijnenmonnik en zijn naam is kerkelijk v erbonden aan Hervormingsdag.

Het klooster in de Wittenberg had contacten met het Augustijnenklooster in Dordrecht, waarover met name Herman van Duinen heeft gepubliceerd. In het toenmalige klooster is nu het belevingsmuseum Hof van Nederland te vinden.

Op de website van de kerk staat ook de volgende geschiedenis:

Geschiedenis

Trinitatiskapel

Al in 1615 bestond er in Dordrecht een kleine groep Lutheranen. Zij beschikten vanaf 1619 over een bescheiden kerkje. Dit werd in 1621 op last van de stedelijke overheid gesloten. In 1633 is er weer sprake van een kerkgebouwtje, dat wederom werd gesloten. Diverse aanvragen bij de stedelijke overheid om vrijheid van godsdienst werden afgewezen.

Het aantal Lutheranen in Dordrecht nam echter toe. Vanaf 1680 verschenen er vele Duitse immigranten in de stad, waaronder een aantal behoorlijk welgestelden. Eén daarvan was Frederik Meulhoff, die een suikerraffinaderij stichtte in het pand “De Ossenkop” in de Wijnstraat, nabij het Groothoofd. Er ontstonden meerdere suikerraffinaderijen en die trokken arbeiders aan. De meeste van deze arbeiders waren Duits en Luthers. De suikerraffinage werd een belangrijke economische activiteit in de stad.

Het was Meulhoff die het stadsbestuur voorlegde dat hij niet in een stad wenste te blijven waar hij zijn geloof niet kon uitoefenen. Hij dreigde met zijn kapitaal Dordrecht te verlaten. Hij diende een laatste verzoek in bij het stadsbestuur, waarin hij ondermeer aangaf dat er diverse plaatsen waren in Holland, waar de Luthersen wel vrijheid van godsdienst hadden. Mede onder druk van het voornemen om Dordt te verlaten zwichtte het stadsbestuur.

Op 1 juli 1689 stemde het Oudraad van Dordrecht in met het verzoek. De Lutheranen kregen de vrijheid om hun diensten te houden. Daartoe kregen zij de kapel van het voormalige Blindenliedengasthuis in bezit als kerkgebouw. Het Blindenliedengasthuis was reeds in 1629 afgebroken, alleen de kapel was blijven staan en sinds die tijd gebruikt geweest als werkplaats waar de stad doodskisten maakte en de stadsturf bewaarde.

Na een zeer ingrijpende verbouwing werd de werkplaats weer kerkgebouw en vond op zondag 5 maart 1690 de plechtige inwijding plaats. Tot op de dag van vandaag vinden hier de diensten van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Dordrecht plaats.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.