Gemeenteraadsleden Dordrecht willen af van nachtelijke vergaderingen

09 februari 2016
Gemeenteraadsleden Dordrecht willen af van nachtelijke vergaderingen

DORDRECHT - De Dordtse gemeenteraad wil af van vergaderingen die tot het holst van de nacht duren. Raadsleden hebben afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat de laatste hamerslag pas in de kleine uurtjes valt. Dit meldt vandaag AD de Dordtenaar.

In het verleden viel de laatste hamer van voorzitter en burgemeester Arno Brok wel om half drie in de nacht in het Stadhuis. Vaak begon dan het andere leven thuis en op het werk al in de ochtenduren. Lange vergaderingen lijken te horen bij het Dordtse en landelijke politiek bedrijf.

Het verhaal over minder lange vergaderingen is van journalist Albert Sok.

De brief van een werkgroep uit de raad aan het presidium (fractievoorzitters) over nachtelijk vergaderen is besproken in een vergadering met de volgende raadsleden:

Aanwezig waren de dames Koene (VVD), Jager (SP) , Mous (CDA) en Stolk (VSP) en de heren Karapinar (GroenLinks)  Nederhof (BVD), Schuiten (D66-vz.) en Staat (SGP). Van de zijde van de PvdA wordt geen naam vermeld in de brief.

Geachte leden van Presidium,

Op 5 en 19 januari heeft een werkgroep vanuit de raad zich gebogen over een set voorstellen ter voorkoming van nachtelijke raden. Deze werkgroep is na afloop van de laatste raadsvergadering in december (sluiting +/- 02:30 uur) tot stand gekomen na een oproep van de heer Schuiten.

Op 5 januari is geconstateerd dat men het in brede zin geen goede praktijk vindt dat de raad structureel tot ver na middernacht vergadert. Dit komt de kwaliteit van de beraadslagingen niet ten goede, heeft een negatieve invloed op de andere werkzaamheden van raadsleden en maakt het ook voor het publiek lastiger om de Raad te volgen.

Op 19 januari heeft de werkgroep gesproken over mogelijke oplossingen.  Ter voorbereiding op dit overleg is een overzicht met mogelijke maatregelen op 18 januari in de fracties besproken. De werkgroep stelt voor de volgende  maatregelen door te voeren die nu al op brede steun kunnen rekenen:

1. De schorsing rond etenstijd met een uur in te korten en voortaan te schorsen tussen 18:00 en 20:00 uur.
2. Moties vreemd aan de orde van de dag zoveel als mogelijk 48-uur van tevoren aan te leveren, zodat een voorbereiding in de fracties mogelijk is. Raadsleden behouden het recht om hier in urgente gevallen van af te wijken (principe van Nee, tenzij). Moties vreemd aan de orde van de dag worden aan het begin van de vergadering bij het vaststellen van de agenda ingediend.
3. Er wordt niet getornd aan de mogelijkheid om te schorsen. Wel wordt de voorzitter verzocht om strakker de afgesproken duur van de schorsing te handhaven. Als de afgesproken tijd voorbij is wordt dat middels een bel of gong kenbaar gemaakt.
4. In de commissies meer aandacht te besteden aan de reden van agendering in de bespreekraad: de commissievoorzitters bakenen samen met de commissie goed af waar het debat nog wel en niet meer over hoeft te gaan. Dit vergt van de Raadsleden uiteraard de discipline om hun woordvoering dan ook langs deze lijn te beperken. We verlangen van de voorzitter van de Raad om dit goed te bewaken. De griffie zorgt daartoe voor een goede overdracht naar de voorzitter van de raad. Om ook de raadsleden niet weer in verleiding te brengen, zal de in de commissie overeengekomen afbakening ook in de agendering van het onderwerp en de bijbehorende stukken tot uiting komen.
5. In de maand november een extra bespreekraad in te plannen zodat ook die cyclus wordt afgerond met een raad (nu niet mogelijk i.v.m. begrotingsbehandeling). (NB het is mogelijk een extra debatraad toe te voegen op woensdag 9 november, danwel de themabijeenkomst van dinsdag 15 november of de commissieavond van 22 november te wijzigingen in een debatraad. Woensdag 2 november is geen optie vanwege Dankdag voor het gewas).

We stellen verder voor de maatregelen waar nog te veel verdeeldheid over is, nu eerst even te laten rusten. Laten we uitproberen in hoeverre bovengenoemde  maatregelen al bijdragen aan vlotte en gerichtere debatten in de Raad, belangrijk om te voeren, voor het publiek leuk om te volgen en op tijd afgerond.

We stellen tot slot een evaluatie voor over zes maanden. We zouden graag met de Raad af willen spreken dat we bij onvoldoende soelaas, de maatregelen waar nu nog verdeeldheid over is, alsnog in overweging nemen.

Aan het Presidium verzoeken we aan te geven hoe u besluitvorming over deze punten wenst vorm te geven.


Hartelijke groet,

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.