Derde deel van Dupont en het RIVM onderzoek naar PFOA en de schadelijkheid ervan (Vragen door Eline van den Boogaard)

25 januari 2016
Derde deel van Dupont en het RIVM onderzoek naar PFOA en de schadelijkheid ervan (Vragen door Eline van den Boogaard)

DORDRECHT - Van mevrouw Eline van den Boogaard ontvingen we een heel uitgebreid stuk over Dupont en het RIVM onderzoek naar PFOA en de schadelijkheid hiervan. Voor de duidelijkheid en om het overzicht een beetje te bewaren hebben we deze informatie in drie delen gesplitst, welke we voor de volledigheid wel achter elkaar publiceren. Hier volgt deel III: De door haar opgestelde vragen.

Deel III (Vragen)

Vragen over Dupont en PFOA
Deze vragen zijn opgesteld n.a.v. het artikel ‘The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare’ van Nathaniel Rich, dat 6 januari 2016 in The New York Times Magazine verscheen. Rich beschrijft hierin de ervaringen van Rob Bilott, de advocaat uit de V.S. die ontdekt dat het bedrijf Dupont al jaren PFOA gebruikt, terwijl het weet dat PFOA waarschijnlijk schadelijk is voor de gezondheid. Dupont is met deze kennis jaren doorgegaan met het lozen, storten en in de lucht emitteren van deze stof. Het gebied dat in de V.S. hierdoor is besmet geraakt is enorm. Ook in Dordrecht staat een fabriekscomplex waar tot september 2012 PFOA is gebruikt. Het RIVM doet op dit moment onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van PFOA.

Van het alternatief dat in de V.S. voor PFOA in de plaats is gekomen zijn de effecten onbekend. 200 wetenschappers tekenden in mei 2015 de ‘The Madrid Statement on Poly-and Perfluoralkyl Substances (PFASs)’ waarin ze hun zorg uitspreken over de productie van alle stoffen van deze soort, inclusief het alternatief wat Dupont nu in de V.S. gebruikt (!), en het vrijkomen ervan in het milieu. Welke stof nu in Dordrecht in gebruik is als vervanger voor PFOA is mij onbekend.

Zelf woon ik in Dordrecht en ik ben zeer ongerust. Ik wil precies weten waaraan wij, bewoners, hebben blootgestaan en wat daarvan de effecten op onze gezondheid zijn.

Omdat het artikel van Rich belangrijke inzichten bevat over PFOA en de omgang van Dupont met PFOA, inzichten die een breed publiek tot zich moet kunnen nemen, heb ik een uitgebreide samenvatting ervan in het Nederlands gemaakt. Tevens heb ik een eerste set met vragen opgesteld om daarmee een bijdrage te leveren aan het boven water brengen van de feiten over PFOA en de effecten van deze stof op de gezondheid en het milieu in Nederland.

Dit is een oproep aan iedereen die mee kan en mee wil doen met het boven tafel brengen van de feiten: politici, journalisten, onderzoekers, juristen, etc., blijf het bevoegd gezag alstublieft bestoken met vragen, zorgen, meningen en oplossingen. Het is van belang dat mensen zich in deze zaak verdiepen. Alleen dan zijn de resultaten van het RIVM onderzoek in de juiste context te beoordelen.

Vragen (waar Dupont staat wordt Dupont in Dordrecht bedoeld)

Over het afval
1. Hoelang, van wanneer tot wanneer, heeft Dupont PFOA gebruikt?
2. Hoeveel van deze stof heeft Dupont in totaal gebruikt? En uitgesplitst per jaar?
3. Hoeveel PFOA heeft Dupont in totaal in de lucht geëmitteerd? En uitgesplitst per jaar?
4. Hoeveel PFOA heeft Dupont in totaal gestort? En uitgesplitst per jaar?
5. Hoeveel PFOA heeft Dupont in totaal in de rivier geloosd? En uitgesplitst per jaar?
6. Hoeveel PFOA heeft Dupont in totaal in het riool geloosd? En uitgesplitst per jaar?
7. Zijn er nog andere manieren waarop Dupont van PFOA afval is afgekomen? Zo ja hoe? En per methode hoeveel in totaal? En per methode uitgesplitst per jaar?
8. Is er nog PFOA aanwezig bij Chemours Dordrecht (de nieuwe naam)?
9. Is er bij Dupont een interne regel geweest, waarin stond dat PFOA niet in het riool of oppervlaktewater geloosd mag worden? (toel.: net als in de V.S.)
10. Zo ja, heeft Dupont zich aan die interne regel gehouden?
11. Met welk alternatief voor PFOA werkt Chemours sinds september 2012? Zijn dat dezelfde ‘chemistries’ als in de fabriek in de V.S. worden gebruikt? Zo nee, wat dan wel?

Over de door bevoegd gezag gehanteerde veiligheidsnormen
Uit het artikel van Rich blijkt dat er veel discussie is geweest over de veiligheidsnormen. Eerst stelt Dupont V.S. zelf een interne veiligheidsnorm (exposure level) vast van 1 p.p.b. (parts per billion, wat gelijk is aan de in Europa vaker gebruikte maat 1 μg/l) Zodra het bedrijf in een rechtszaak verwikkeld raakt komen Dupont en de Milieudienst van West-Virginia gezamenlijk tot een norm van 150 p.p.b.

Voor drinkwater heeft de United States Environmental Protection Agency een adviesnorm van 0,4 p.p.b. voor drinkwater afgegeven. Uit recent onderzoek blijkt dat deze nog lager zou moeten zijn. Philippe Grandjean of the Harvard School of Public Health en Richard Clapp of the University of Massachusetts-Lowell, kwamen deze zomer bijvoorbeeld uit op een veiligheidsnorm voor drinkwater van bij benadering 0,001 p.p.b.

12. Hoeveel bedraagt de gehanteerde veiligheidsnorm voor de aanwezigheid van PFOA in de lucht momenteel? En hoeveel was deze in het verleden? Is de hoogte van deze norm onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksresultaten?
13. Hoeveel bedraagt de gehanteerde veiligheidsnorm voor de aanwezigheid van PFOA in het oppervlaktewater momenteel? En hoeveel was deze in het verleden? ? Is de hoogte van deze norm onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksresultaten?
14. Hoeveel bedraagt de gehanteerde veiligheidsnorm voor de aanwezigheid van PFOA in het riool momenteel? En hoeveel was deze in het verleden? ? Is de hoogte van deze norm onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksresultaten?
15. Hoeveel bedraagt de gehanteerde veiligheidsnorm voor de aanwezigheid van PFOA in de bodem/ het grondwater momenteel? En hoeveel was deze in het verleden? ? Is de hoogte van deze norm onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksresultaten?
16. Hoeveel bedraagt de gehanteerde veiligheidsnorm voor de aanwezigheid van PFOA in het drinkwater momenteel? En hoeveel was deze in het verleden? ? Is de hoogte van deze norm onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksresultaten?
17. Zijn er veiligheidsnormen voor het alternatief voor PFOA waar Chemours sinds september 2012 mee werkt vastgesteld? Zo ja, welke? Is de hoogte van deze normen, of het besluit om geen normen te hanteren onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksresultaten?
18. Hoe is de relatie tussen de veiligheidsnorm voor drinkwater en de andere gehanteerde veiligheidsnormen voor PFOA?

Metingen
19. Zijn er in Nederland concentraties van PFOA hoger dan 0,001 p.p.b. in het drinkwater gemeten? Zo ja; voor alle gevallen: Hoeveel bedroeg deze concentratie? Waar is dit gemeten? Wanneer is dit gemeten?
20. Zijn er in Nederland concentraties van PFOA hoger dan 0,001 p.p.b. in de lucht gemeten? Zo ja; voor alle gevallen: Hoeveel bedroeg deze concentratie? Waar is dit gemeten? Wanneer is dit gemeten?
21. Zijn er in Nederland elders concentraties van PFOA hoger dan 0,001 p.p.b. gemeten? Zo ja; voor alle gevallen: Hoeveel bedroeg deze concentratie? Waar is dit gemeten? Wanneer is dit gemeten?
22. Bent u bereid om alle metingen van PFOA die er gedaan zijn, vanaf het moment dat Dupont startte tot heden, openbaar te maken?

In een bijlage behorende bij een document van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid van 16 oktober 2015 staat: “ De in 2014 in het ondiepe grondwater gemeten concentraties PFOA bedragen maximaal 1374 μg/l. De voorlopige locatie-specifieke interventiewaarde op basis van de Europese maatstaven bedraagt 2370 μg/l.”

23. Waarom wijken de gemeten waarde en de locatie-specifieke interventiewaarde zoveel af van de in het artikel van Rich genoemde veiligheidsnormen? De United States Environmental Protection Agency was erg ongerust toen ze erachter kwamen dat de gemiddelde concentratie van PFOA in het jaar 2003 in het bloed van volwassen Amerikanen 4 tot 5 p.p.b. was.
24. Zijn in Nederland, bij de bloedbanken of op andere locaties, ook concentraties in het bloed gemeten die hoger waren dan 0,001 p.p.b.? Zo ja; voor alle gevallen: Hoeveel bedroeg deze concentratie? Waar is dit gemeten? Wanneer is dit gemeten?
25. Hoeveel bedroeg de gemiddelde concentratie van PFOA in het bloed van volwassen Nederlanders in de afgelopen decennia?
26. Hoeveel bedroeg de gemiddelde concentratie van PFOA in het bloed van volwassenen die in de Drechtsteden wonen in de afgelopen decennia?

Over de impact op Nederland
27. Hoe groot is gebied dat is besmet met PFOA in een concentratie hoger dan 0,001 p.p.b?
28. Welke bedrijven in Nederland werkten met stoffen die vallen onder The Madrid Statement on Poly- and Perfluoralkyl Substances (PFASs) van 1950 tot heden? Op welke locaties in Nederland wordt met deze stoffen gewerkt?

Over medisch onderzoek
In de V.S. hebben de mensen die in het met PFOA besmette gebied wonen via een rechtszaak kunnen afdwingen, dat Dupont de kosten financierde van het medisch onderzoek naar de relatie tussen PFOA en ziekten. Dit onderzoek bestond uit 12 studies en duurde 7 jaar; 70.000 bewoners leverden hun bloed in voor het onderzoek. Het toonde een waarschijnlijke relatie tussen PFOA en nierkanker, teelbalkanker, schildklierafwijkingen, hoog cholesterol, zwangerschapsvergiftiging en colitis ulcerosa aan.

29. Welk onafhankelijk onderzoek is er in Nederland bij een grote populatie gedaan naar de relatie tussen PFOA en ziekten? Bij welke van deze onderzoeken is bloed onderzocht?
30. Zo ja, is er bij de controlegroep vastgesteld dat de betrokken personen in een gebied wonen wat vrij is van besmetting door PFOA of één van de andere stoffen die onder ‘The Madrid Statement’ vallen?
31. Betrekt het RIVM alle bestaande onafhankelijke onderzoeken, dus ook de genoemde onderzoeken waar in deze vragen aan is gerefereerd, in haar oordeel?
32. Is voor bewoners in Nederland een weg naar de rechter mogelijk succesvol, om onafhankelijk onderzoek naar de effecten van PFOA waarbij bloed wordt onderzocht gefinancierd te krijgen door Dupont/Chemours?
33. Gaat de overheid een onderzoek naar de effecten van PFOA waarbij bloed wordt onderzocht bij een grote populatie mogelijk maken?

Tot zover Eline van den Boogaard.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.