Voorzitter Den Bakker: ,,RTV Dordrecht denkt na over eigen toekomst, want het is erop of er onder"

06 februari 2016
Voorzitter Den Bakker: ,,RTV Dordrecht denkt na over eigen toekomst, want het is erop of er onder"

DORDRECHT – Het is de komende tijd voor RTV Dordrecht erop of eronder.  Blijven er voldoende mogelijkheden beschikbaar, ook van de zijde van de gemeente Dordrecht, om op een fatsoenlijke manier een toekomst bestendige omroep overeind te houden? Dat is de vraag.

Dit schrijft voorzitter Cees den Bakker in een brief aan de medewerkers en vrijwilligers. De brief is mede ondertekend door secretaris Elise Koene.
De post maakt duidelijk dat de lokale omroep RTV Dordrecht grondig na denkt  over de toekomst.

Dat wordt steeds actueler, want volgend jaar moet opnieuw een zendmachtiging worden aangevraagd voor de nieuwe periode 2018-2022.

Dat begint met een positieve verklaring van de gemeenteraad van Dordrecht en eindigt met een beoordeling van het commissariaat voor de media. In beginsel kunnen meerdere partijen uit de samenleving een poging doen om een zendmachtiging te verwerven. In het verleden streden nog even Idordt en RTV Dordrecht samen om een zendmachtiging, totdat zij tot een gezamenlijke aanvraag kwamen richting Hilversum.

Vraag
De vraag is op voorhand voor het bestuur van de omroep nu onder leiding van Cees den Bakker of de Dordtse politiek voldoende geld over heeft om lokale TV, radio en internet mogelijk te maken. De omroep met een geschiedenis van bijna dertig jaar is enerzijds een publieke omroep zoals in Hilversum, maar moet ook eigen inkomsten zien binnen te halen. Dat klinkt in theorie vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat lastiger te zijn.
Daarnaast heeft de gemeente bepaald, dat ook de lokale omroep minder subsidie krijgt.

Brief
Voorzitter Cees den Bakker schrijft daarover aan in een interne brief  aan zijn achterban:
,,Een kwestie die de gemoederen bezig houdt is de toekomst van de omroep. Gezien de grote bezuinigingen die de gemeenteraad heeft vastgesteld en de veranderopgave die de wethouder geformuleerd heeft, is herbezinning noodzakelijk.”
Volgens de brief aan de medewerkers en de vrijwilligers ligt er nog niet een visie op tafel. Medewerkers hadden wel die indruk gekregen.

Opties
,,Er is nog geen richting vastgesteld en zeker zijn er geen besluiten genomen. Als eerste zullen op korte termijn opties worden geïnventariseerd en vervolgens worden doorgerekend en gewogen, om vervolgens te kijken wat een haalbaar en acceptabel scenario is. Het bestuur heeft daarvoor ook een bij gemeenten zeer ervaren financieel deskundige benaderd voor advies.” Van daag hebben de beroepskrachten, freelancers en de eindredacteur radio een eerste vergadering gehad.

Ze bekijken samen welke eventuele toekomstscenario’s zij zien en welke voor- en nadelen daaraan kleven.

Bestuur
Den Bakker: ,,Deze zullen wij dan in het bestuur betrekken bij het zoeken naar het beste scenario voor de omroep. Vooralsnog stelt het bestuur zich op het standpunt dat zij de tweede bezuinigingsronde in 2018 niet accepteert en zal zij alle zeilen bijzetten om de gemeenteraad duidelijk te maken dat het niet haalbaar is om een fatsoenlijke toekomstbestendige lokale omroep overeind te houden als er in zo’n korte tijd ruim een derde van het budget bezuinigd wordt. Om dit pleidooi van het bestuur kracht bij te zetten staan we wel met elkaar voor de opgave om de komende periode alles uit de kast te halen om te laten zien wat we waard zijn en dat we van betekenis zijn voor deze stad. De radio-uitzending afgelopen zaterdag (Studio De Witt/red) was daarvan een goed voorbeeld. We hopen dat men in staat zal zijn dáár afspraken over te maken: hoe halen we het beste uit onszelf om de waarde van de omroep duidelijk te maken.

Dat is noodzakelijk in het belang van de toekomst: het is erop of eronder. Intussen zullen we de komende tijd scenario’s moeten ontwikkelen en doorrekenen. Het is reëel om in te zien dat dat om keuzes vraagt en, vanwege de manier waarop het budget besteed wordt, om pijnlijke keuzes. “

Het bestuur belooft in de brief met de directeur/hoofdredacteur weloverwogen keuzes te maken en zorgvuldig te handelen. In de brief wordt ook nog uitgebreid ingegaan om kritiek van medewerkers ook in AD De Dordtenaar na het gedwongen vertrek van de presentator van In Gesprek Met (IGM). Een aantal mensen binnen de lokale omroep heeft zich solidair verklaard met hun gedwongen collega. Het bestuur hoopt dat een iedereen over de teleurstelling kan heen stappen en zich kan gaan inzetten voor een toekomst voor de lokale omroep. Het bestuur wenst een ieder en ook zichzelf veel wijsheid toe.

Bij de lokale omroep bestaat, wellicht door het gegeven dat met beroepskrachten, free-lancers en vrijwilligers wordt gewerkt, geen vorm van overleg die lijkt op een OndernemingsRaad (OR). Wel is er een zogeheten Programma Bepalend Orgaan (PBO). Deze volgens de mediawet voorgeschreven PBO wordt niet in het stuk van het bestuur genoemd.

De hoofdredacteur van een lokale omroep heeft ook een andere verantwoordelijkheid dan een directeur. In het verleden waren deze verantwoordelijkheden bij RTV Dordrecht over meerdere mensen verdeeld. Tegenwoordig is er één persoon met twee petten op.

In de beeld/vorming wordt wel eens gesproken over een beslissing van een directeur, terwijl dit een zaak van de hoofdredacteur zou zijn geweest.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.