SP stelt vragen over de uitvoering van de motie Duidelijkheid

06 september 2016 door Hennie van der Zouw
SP stelt vragen over de uitvoering van de motie Duidelijkheid

DORDRECHT - De SP fractie in de gemeenteraad van Dordrecht verbaast zich over de beperkte uitleg, die het college van B&W geeft aan de raadsbreed aangenomen motie, waarin gevraagd wordt om een bloedonderzoek mogelijk te maken voor de bewoners in de omgeving van Chemours.

Vandaar dat zij onderstaande vragen hebben gesteld, die verder voor zich spreken.

De SP fractie Dordrecht rich zich met de volgende brief aan het college: "Woensdag 29 juni jongstleden hebben we als gemeenteraad unaniem de moti Duidelijkheid aangenomen. In deze moti werd het college onder andere verzocht: 'Bloedtesten voor direct omwonenden die dit willen - maar het zelf niet kunnen bekostien en niet meedoen in andere onderzoeken - mogelijk te maken.'

Inmiddels is een brief onder omwonenden verspreid, met daarin o.a. de volgende passage: 'Wij weten echter dat er mensen zijn die graag hun bloed op PFOA willen laten onderzoeken. Als dat bij u het geval is en u wordt niet uitgenodigd voor de steekproef, dan kunt u daarvoor tegen betaling terecht bij
het Result Laboratorium van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De gemeente komt met een regeling waarmee bewoners van Staart-Oost met een minimuminkomen de kosten hiervan vergoed kunnen krijgen. Meer duidelijkheid over deze regeling volgt in de loop van oktober van dit jaar. Omwonenden worden daarover per brief geïnformeerd.'

Een andere ontwikkeling is dat in de zomer grote ongerustheid is gerezen over de vervangende stof GenX. Deze stof is chemisch gezien zeer nauw verwant aan het nu als gevaarlijke stof bestempelde PFOA. Het gebruik van deze stof wordt op dit moment verdedigd door Chemours (en in navolging daarvan door de vergunningverlenende en toezichthoudende autoriteiten) met de stelling dat nog niet bewezen is dat GenX dezelfde schadelijke effcten heeft.

Deze ontwikkelingen roepen bij de SP de volgende vragen op:
1. Is het criterium 'een minimuminkomen' niet een hele restrictive uitleg van 'bewoners die het niet kunnen betalen'? In het beleid van de Drechtsteden voor de minima wordt er vanuit gegaan dat zelfs tot boven 120% van het minimum er een armoedeval op kan treden. Met andere woorden, een gezin of een
persoon op 120% van het minimum (of zelfs daarboven) kan net zoveel moeite hebben het bloedonderzoek te betalen als een persoon op dat minimum.
2. Is het college bereid tot een ruimere interpretati van 'niet kunnen betalen' dan het hebben van een minimuminkomen?
3. Hoeveel bedragen naar schatti de ambtelijke en overige kosten om vast te stellen of iemand een 'minimuminkomen' (of wat voor ander criterium we daarvoor zouden willen vaststellen) heeft
4. Ook gezien het feit dat bewoners er niet om gevraagd hebben om in de uitstoot van PFOA (en GenX etc) te wonen - in hoeverre is het ongeacht inkomen redelijk mensen te laten betalen voor een onderzoek naar de mate waarin ze zijn blootgesteld?
5. Kortom voldoet het nu gestelde dat alleen bewoners met een minimum in aanmerking komen voor vergoeding van het bloedonderzoek aan de eisen van 'redelijkheid en billijkheid?'
6. Wil het college onderzoeken of het mogelijk is het bloedonderzoek - zowel het wetenschappelijke, als het onderzoek dat aangeboden wordt aan de overige bewoners - uit te breiden met onderzoek naar het GenX gehalte in het bloed?" Tot zover de Dordtse SP, bij monde van Ronald Portir.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.